Studie

Naast het aankopen en beheren van onze natuurgebieden, moeten we onze streefdoelen kunnen behalen. Verschillende studie’s worden dan ook gedurende het jaar uitgevoerd om te kijken wat de evolutie is van het gebied, en waar het nodig is om eventueel in te grijpen. Broedvogeltellingen, vlindertellingen, paddenoverzet, Watervogeltellingen, Ganzentellingen, Planteninventarisatie, …

Contactpersoon : Serge Allein

Waarnemingen

TOP