Collectie

Vroeger was het verzamelen van dieren en planten een aanvaarde bezigheid van wetenschappers en natuurliefhebbers. Ook pastoor Segers en andere pioniers van de in 1933 opgerichte ornithologische vereniging De Wielewaal bezaten een collectie opgezette vogels, balgen en eieren. De balgen, eenvoudig geprepareerde huiden en veren, werden onder meer gebruikt als educatief materiaal bij voordrachten. In 1963 opende het Kempens Vogelmuseum de deuren. In 2001 is de bestaande collectie uitgebreid met een verzameling opgezette vogels en zoogdieren van een privéverzamelaar. De natuurhistorische collectie van het Natuurpunt Museum telt nu meer dan 1000 stuks.

Kijk en luister hoe onze natuurhistorische collectie tot stand is gekomen. We laten taxidermist Emiel Janssen aan het woord. Maak kennis met de houtsnip, otter, roerdomp, wolf, aalscholver, grijskopspecht, snoek en keizerarend. Klik op het dier en laat de taxidermist aan het woord.

TOP