Nationaal Park Scheldevallei

Dynamische getijdennatuur

 

Onze getijdennatuur met zoute, brakke en zoete zones zo diep landinwaarts is echt uniek in Europa! In dit deel van de Scheldevallei is de getijdenwerking op zijn sterkst met dagelijkse verschillen tot wel zes meter. Dit maakt dat het uitzicht nooit hetzelfde is.

Daarnaast herbergen we hier best wel wat waardevolle diertjes en plantjes. Zo koos de otter de Scheldevallei uit voor zijn ‘comeback’ in Vlaanderen. Iconisch zijn zeker ook de spindotterbloem, de wilgenvloedbossen, de bever, de grutto, de woudaap, de purperreiger en de doortrekkende zeearend. En door een verbeterde waterkwaliteit vinden we opnieuw meer dan vijftig vissoorten, waaronder de meivis, terug in de  Schelde en haar bijrivieren.

Noodzakelijke natte natuur

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Er wordt geïnvesteerd in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien.  


Maar er gebeurt zoveel meer! De getijdennatuur met zijn slikken en schorren helpt de voedselketen en biodiversiteit van onze natuur herstellen. Wetlands bufferen dan weer grote voorraden CO2 door het in de bodem op te slaan in de vorm van organisch materiaal. En onze moerasgebieden zijn super belangrijk in de strijd tegen de droogteproblematiek tengevolge van de klimaatverandering.


De Scheldevallei is noodzakelijke natte natuur voor een biodiverse en duurzame toekomst!

Watergebonden erfgoed

De Scheldevallei gedijt op een geschiedenis bepaald door het ritme van het water. Hier duiken talloze verhalen op: over de overstromingen, scheepswerven, over vissers, steenbakkers, brouwers en veermannen, over die van de overkant…


Veel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de Schelde en haar zijrivieren.  Hierbij horen uiteraard de (kunst)steden Antwerpen, Gent en Dendermonde met daartussen pittoreske dorpen, de abdijen van Hemiksem en Bornem, de Kastelen van de Schelde, ... Ze herbergen schatten aan verhalen over het leven in deze regio doorheen de tijd.

Bijzonder beleef- en bereikbaar

De jaagpaden en dijken trekken wandelaars en fietsers aan. En maar liefst 12 veren brengen je gratis van oever tot oever. Of neem DeWaterbus die de Polders van Kruibeke met Antwerpen verbindt. Je kan de Scheldevallei op talloze manieren op, in en naast het water beleven.


De Scheldevallei ligt centraal in Vlaanderen en is omringd door grote steden. Onze prachtige natuurclusters zijn dan ook vlot bereikbaar en toegankelijk.

TOP