Nieuws

Nieuws
12 mei 2023
Verenigingsnieuws
Jonge slechtvalken nestkast centrale Schelle

OPNIEUW EEN GESLAAGD BROEDGEVAL VAN DE SLECHTVALK IN SCHELLE

Na een jaar onderbreking konden vogelkijkers van Natuurpunt opnieuw een geslaagd broedgeval vaststellen in een nestkast, die ruim 70 meter hoog in een hoogspanningsmast op het terrein van de vroegere Electrabelcentrale Schelle, vlakbij de oevers van de Schelde staat.

Nieuws
11 mei 2023
Verenigingsnieuws
Kamsalamander en kleine watersalamander

Speuren naar kamsalamanders in het natuurgebied Kleiputten Terhagen

Uitgerust met 5 amfibieënfuiken en een waadpak gingen vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek de voorbije weken op pad in het natuurgebied Kleiputten Terhagen, met als belangrijkste missie: kamsalamanders zoeken. Met succes, want in een ondergelopen moerasbos en in een gracht die tijdens de nazomer van 2022 werd verbreed zaten er kamsalamanders in de fuiken.

Nieuws
14 april 2023
Verenigingsnieuws
Optillen fuiken uit de Schelde - foto: Erik De Keersmaecker

Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek plaatsen schietfuiken in de Schelde

Om het voorkomen van vissen op te volgen plaatsen vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek regelmatig schietfuiken in de Rupel en de Schelde. Het project kadert in een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek naar het voorkomen van vissen in onze rivieren. Een onderzoek dat deels wordt uitgevoerd via een netwerk van vrijwilligers.

Nieuws
03 augustus 2022
Verenigingsnieuws

Aantal kerkuilen en torenvalken gehalveerd in Klein-Brabant

2022 is een bijzonder moeilijk jaar voor torenvalken en kerkuilen. In Klein-Brabant werden er tot de helft minder jongen geteld dan het jaar voordien. Dat komt vooral omdat de vogels minder muizen vinden in onze streek. Mensen strooien vaker muizengif maar ook de droogte en de hitte zorgt ervoor dat er minder muizen zijn.

Nieuws
03 januari 2022
Verenigingsnieuws
Adulte vrouw ringsnavelmeeuw in weiland wijk Vosberg gemeente Rumst foto: Bart De Keersmaecker

Zeldzame ringsnavelmeeuw lokt vogelaars naar wijk Vosberg in Rumst

De anders zo rustige wijk Vosberg was de voorbije dagen en mogelijk ook nog de volgende dagen het decor voor vele tientallen vogelaars, die uit heel Vlaanderen en zelfs uit Nederland komen. De reden van al die belangstelling is de waarneming van een ringsnavelmeeuw, voor de niet-vogelaar een meeuw zoals er duizenden zijn, voor de vogelaars één van de icoonsoorten, die men praktisch nooit, of slechts heel zelden te zien krijgt.

Nieuws
02 januari 2022
Verenigingsnieuws
Beeld otter via cameraval op 29/12/2021: David Van den Broeck

Nieuwe waarneming van een otter in de Rupelstreek!

Op woensdag 29 december verscheen er opnieuw een otter voor de cameraval van natuurfotograaf David Van den Broeck, (http://www.davidvdb.photos), vrijwilliger bij Natuurpunt Rupelstreek. De eerste waarneming dateert van 6 juli 2021 en dat was bijzonder sensationeel, het was immers de eerste en tot op 29 december ook de enige bevestigde waarneming van een otter in de Rupelstreek.

Nieuws
12 december 2021
Verenigingsnieuws

Zeldzame wilde zwaan op het Noordelijk eiland

Opvallend minder jonge zwanen gespot die komen overwinteren: "We vrezen dat het door de klimaatverandering komt"

Nieuws
05 december 2021
Verenigingsnieuws

Meer bos in het Niels Broek

Vandaag 27 november werd door Natuurpunt de campagne: Meer bos in het Niels Broek opgestart

Nieuws
04 oktober 2021
Verenigingsnieuws

Trektellers Trektelpost Noordelijk eiland halen weer hoge cijfers

Voor sommige vogelaars is het trektellen een verslavende hobby, zo ook voor een groepje vogelaars, die Trektelpost Noordelijk eiland bemannen op de Rupeldijk tegenover het Niels Broek.

Nieuws
15 september 2021
Verenigingsnieuws

Behaag..natuurlijk 2021 tovert tuinen om tot levende tuinen…

Met Behaag..natuurlijk 2021 lanceert Natuurpunt Rupelstreek een nieuwe campagne voor het aanplanten van streekeigen bomen, struiken en fruitbomen in voor- en achtertuinen. Inwoners uit de 5 Rupelgemeenten kunnen opnieuw tegen voordelige prijzen haagplanten, struiken, fruitbomen, en gevelplanten aankopen. Info over prijzen en samenstelling plantpakketten: bit.ly/behaag-rupel

Nieuws
02 maart 2021
Verenigingsnieuws

Vlotten aan de kant – nieuwe takken op het takkeneiland Noordelijk eiland

Dinsdag 23 februari was het alle hens aan dek voor enkele vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. Dankzij de overvloedige regen van de voorbije maanden stond het waterpeil op de grootste plas van het Noordelijk eiland voldoende hoog om makkelijk te kunnen varen.

Nieuws
19 februari 2021
Verenigingsnieuws

Wintercontroles kerkuilnestkasten leveren interessante resultaten op

Voor de vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel volgen de rondjes controles, het uitkuizen en zo nodig herstellen van een 50-tal kerkuilnestkasten, alleen al in Klein-Brabant elkaar in een snel tempo op.

Nieuws
19 februari 2021
Verenigingsnieuws
Pijlstaart - foto: Raymond De Smet

Ouderwetse winterprik zorgt voor groter aantal watervogels op de Rupel

Inmiddels al 13 jaar lang worden maandelijks van oktober tot maart de overwinterende watervogels langs de Rupel geteld tussen de brug in Boom en de samenvloeiing van de Dijle en de Nete in Rumst.

Nieuws
26 december 2020
Verenigingsnieuws

35 jaar watervogeltellingen Walenhoek, een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en trends

Sinds de winter van 1979-’80 worden in Vlaanderen de watervogels systematisch geteld. Dit kadert in een langlopend project van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Hiermee wil men inzicht verkrijgen in de aantallen, de verspreiding en de trends van de vogels die tijdens de winter of tijdens de trekperiode in onze wetlands verblijven. Het project draagt ook bij tot het internationaal monitoringproject "International Waterbird Census". Deze internationale telling wordt gecoördineerd door Wetlands International en vormt een belangrijke basis voor de bescherming van waterrijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese Vogelrichtlijn. Elke winter worden in de periode van oktober tot maart zes tellingen georganiseerd, telkens in het middelste weekend van de maand. Dit gebeurt door ongeveer 400 vrijwillige medewerkers die tellen in zoveel mogelijk gebieden in Vlaanderen die van belang zijn voor watervogels

Nieuws
26 december 2020
Verenigingsnieuws
Trektellers Noordelijk eiland - foto: Erik De Keersmaecker

Najaarstrektellingen Noordelijk eiland Wintam

Welke hindernissen 2020 voor de mens ook in petto had, de vogelwereld trok er zich niets van aan. In dichte groepjes, solo of met een klein tussenstopje walste een bonte schare luchtdoorklievers over de trektelpost op het Noordelijk eiland te Wintam, hieronder een impressie.

Nieuws
23 juli 2020
Verenigingsnieuws

Jonge oeverzwaluwen vliegen uit in de Kleiputten Terhagen

De voorbije maanden woonde er opnieuw een grote kolonie oeverzwaluwen in de Kleiputten Terhagen, met ongeveer 200 getelde nesten één van de grootste Vlaamse kolonies.

Nieuws
17 juli 2020
Verenigingsnieuws
Controle nestkasten kerkuil - foto: Steven Roels

Op stap voor de kerkuil

Sinds 1992, inmiddels reeds 28 jaar lang staat de kerkuil op nummer 1 in de zorgparade van Natuurpunt Rupelstreek. In de periode 1992-2020 werden ruim 100 nestkasten geplaatst, voornamelijk in kerktorens en kerkzolders, in schuren en woningen. De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek zijn verantwoordelijk voor het kerkuilproject in Klein-Brabant, de Rupelstreek, de Zuid-Antwerpse regio en Willebroek. Op provinciaal en Vlaams niveau wordt het kerkuilproject gecoordineerd door de Vlaamse Kerkuilwerkgroep.

Nieuws
27 mei 2020
Verenigingsnieuws

Vlotten lokken opnieuw visdiefjes

Voor de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek is het elk jaar opnieuw zoeken naar de beste manier om de visdiefjes alle kansen te geven op het Noordelijk eiland in Wintam.

Nieuws
25 mei 2020
Verenigingsnieuws

Operatie redding larven rugstreeppad

Op zaterdag 23 mei trokken 7 vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek gewapend met schepnetten, kuipen en hoge laarzen en belangrijk een vergunning uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos en het akkoord van Steenbakkerijen Wienerberger naar de actieve kleigroeve en werd er volop gespeurd naar de larven in enkele droogvallende poelen en greppels.

Nieuws
13 mei 2020
Verenigingsnieuws

Kijken naar paaiende finten in de Rupel en de Schelde

Tijdens 2 dinsdagavonden, op 28 april en 12 mei stonden er vele 10-tallen fintenwatchers langs de oevers van de Rupel en van de Schelde. Langs de Schelde vanaf Hingene tot voorbij het kleine gehuchtje Vlassenbroek en langs de Rupel vanaf Wintam tot Rumst. Met instructies van Jan Breine van het INBO hoe er moest geteld worden en hoe de gegevens vervolgens moesten gerapporteerd worden.

Nieuws
25 april 2020
Verenigingsnieuws

Zeldzame veengeelgerande watertor in Maaienhoek

De voorbije weken stonden onze amfibieënfuiken opgesteld in de plassen van Maaienhoek. Yente De Maesschalck, één van onze jongste en ook één van onze meest actieve vrijwilligers ging er alle dagen langs om de fuiken leeg te maken en te controleren, dit leverde telkens weer een indrukwekkend lijstje kleine waterbeestjes op.

Nieuws
05 april 2020
Verenigingsnieuws
Bever op weg naar het Niels Broek - foto: Davy Sels

Welkom bever in het Niels Broek!

We wachten er al vele jaren op en wisten dat het er ooit moest van komen, een bever in het Niels Broek. Zaterdagvoormiddag 28 maart was het eindelijk zover. Davy Sels, een wandelaar op de Rupeldijk zag het dier de Rupeldijk overlopen in de richting van het Niels Broek

Nieuws
20 maart 2020
Verenigingsnieuws
Plaatsen nestkast torenvalk door Luc Van den Bergh - foto: Erik De Keersmaecker

Toer de torenvalk in Klein-Brabant

Samen met Sylvain Verbruggen en Luc Van den Bergh, vrijwilligers bij Natuurpunt Klein-Brabant werd op donderdag 12 maart een heuse toer de torenvalk afgewerkt.

Nieuws
30 januari 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Rupelstreek pleit voor sanering oude kleiputten met Oosterweelgronden en een GROENE nabestemming

Sanering biedt unieke kansen voor nieuwe natuur en kansen voor Europees beschermde en zeldzame soorten. De sanering van de oude kleiputten tussen Boom en Terhagen met de gronden afkomstig van het Oosterweelproject biedt een unieke kans voor het creëren van nieuwe natuur en biotopen voor Europees beschermde soorten en bovenal een nieuwe bestemming als een groengebied. Een gebied dat publiek toegankelijk is en tevens een laag dynamische recreatieve invulling krijgt. De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek pleiten dan ook zonder enige schroom voor deze optie. Deze optie is niet enkel goed voor de natuur, met als finale een GROENE nabestemming, maar zal tevens de hinder tijdens de periode van sanering beperken

Nieuws
29 januari 2020
Verenigingsnieuws
Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek en medewerkers Cummins plaatsen paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst - foto: Yente De Maesschalck

Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek plaatsen paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst

7 Cummins-medewerkers en 7 Natuurpuntvrijwilligers waren op dinsdag 28 januari op de afspraak voor het plaatsen van paddenschermen langs de Doornlaarlei en een stukje Lage Vosbergstraat in Rumst. Deze mooie samenwerking zorgde ervoor dat het plaatsen van 250 meter paddenschermen in een 3-tal uurtjes klaar was. Achter die paddenschermen werden op regelmatige afstanden emmers ingegraven. Trekkende padden komen in de emmers terecht, vrijwilligers van Natuurpunt zorgen ervoor dat diertjes die in de emmers terechtkomen aan de andere kant van de straat worden vrijgelaten.

Nieuws
12 december 2019
Verenigingsnieuws

De narwal van Wintam herleeft

Het pers- en infomoment dat door Natuurpunt Rupelstreek en Standaard Uitgeverij op zaterdag 7 december georganiseerd werd, bleek een voltreffer. Met naar schatting een 100-tal bezoekers en 80 verkochte Suske en Wiske-albums. Het ZWOC op de strekdam van het Noordelijk eiland zat dan ook bijna propvol. Ook de pers was ruim aanwezig, met journalisten van de regionale televisie RTV, en van de kranten GVA, Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en zelfs van De Standaard. De reportage op RTV is nog steeds te bekijken via de volgende link: https://www.rtv.be/artikels/de-narwal-van-wintam-inspiratie-voor-suske-en-wiske-a76226

Nieuws
12 december 2019
Verenigingsnieuws

De narwal van Wintam herleeft

Het pers- en infomoment dat door Natuurpunt Rupelstreek en Standaard Uitgeverij op zaterdag 7 december georganiseerd werd, bleek een voltreffer. Met naar schatting een 100-tal bezoekers en 80 verkochte Suske en Wiske-albums. Het ZWOC op de strekdam van het Noordelijk eiland zat dan ook bijna propvol. Ook de pers was ruim aanwezig, met journalisten van de regionale televisie RTV, en van de kranten GVA, Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en zelfs van De Standaard. De reportage op RTV is nog steeds te bekijken via de volgende link: https://www.rtv.be/artikels/de-narwal-van-wintam-inspiratie-voor-suske-en-wiske-a76226

Nieuws
01 december 2019
Natuurbericht

Natuurpunt Rupelstreek en het Geopark Schelde Delta

Samen met 59 andere partners ondertekende Natuurpunt Rupelstreek op donderdag 28 november in het provinciehuis in Antwerpen de intentieverklaring voor de oprichting van het grensoverschrijdend Geopark Schelde Delta

Nieuws
23 november 2019
Natuurbericht

Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek werken aan onderhoud knotbomen Niels Broek

Sinds 1994 werken vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek intensief aan de bescherming van de knotboom in het landschap. Knotbomen zijn immers, samen met hagen, houtkanten en poelen belangrijk als aankleding van het landschap, daarenboven zijn ze erg belangrijk als leefruimte van planten en dieren.

Nieuws
13 oktober 2019
Natuurbericht

Kerkuilen leveren topprestaties!

Onze avondlijke rondjes kerkuilennestkasten controleren in mei en juni leverden nooit eerder geziene resultaten op. In 30 nestkasten die in die periode door vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek werden gecontroleerd, werden 19 geslaagde broedgevallen vastgesteld. 2019 wordt ongetwijfeld een topjaar voor de kerkuil in de Lage Landen, misschien wel het beste resultaat ooit sinds de start van het Kerkuilproject in 1979. Nooit eerder zaten er zo’n groot aantal jonge kerkuilen in de nestkasten tijdens de controles van de nestkasten in mei en juni. En nu, bijna 5 maanden later blijkt dat enkele paartjes kerkuilen zelfs aan 2de broedronde bezig zijn, iets wat hoogst uitzonderlijk is. De verklaring zit in het bijzonder groot voedselaanbod aan muizen. Via de voortreffelijke Nederlandse nieuwsbrief Nature Today vernamen we dat er meerdere plaatsen in de Lage Landen bijzonder veel muizen aanwezig zijn. En dat stimuleert de kerkuil om meer te jagen.

Nieuws
16 april 2019
Natuurbericht
Trektellers Wouter, Kris, Ronan en Karel - foto: Erik De Keersmaecker

Trektellers Trektelpost Noordelijk eiland vieren 4.000 uren trektellen

Zaterdag 6 april werd er een klein feestje gebouwd op het paviljoentje van de strekdam van het Noordelijk eiland aan de monding van de Rupel. En met reden, precies om klokslag 11u stonden er 4.000 trekteluren op de tellers van de Trektellers van het Noordelijk eiland.

Nieuws
09 april 2019
Natuurbericht

Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek redden reebok van gewisse dood

Dinsdag 9 april werden de vrijwilligers van Natuurpunt in het natuurgebied Maaienhoek in Schelle geconfronteerd met een ongewone en onverwachte situatie. Een reebok zat klem tussen de verticale stijlen van één van de poorten van het natuurgebied.

Nieuws
04 maart 2019
Natuurbericht

Teambuilding kabinet minister Koen Geens, met bezoek aan Natuur.huis de Paardenstal

Vrijdag 1 maart mochten de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek in de persoon van federaal minister Koen Geens een niet-alledaags bezoek verwelkomen in Natuur.huis de Paardenstal. In het kader van hun jaarlijkse Teambuilding dag brachten de medewerkers van het kabinet Koen Geens een bezoek aan de Rupelstreek en dan meer specifiek de Boomse wijk Noeveren.

Nieuws
28 januari 2019
Natuurbericht

Vogelkijkers Vogelwerkgroep Rupel tellen 18.000 meeuwen bij spaarbekken Eeckhoven in Rumst

Zaterdagnamiddag 26/1/2019 was de Netedijk opnieuw het decor van enkele uurtjes meeuwen tellen door 5 vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel. De Netedijk aan de kant van Walem ter hoogte van de Blankaartvijver is daarvoor de beste locatie. Op die plaats heeft men een prima zicht op de aanvliegende meeuwen, die het spaarbekken aan de overkant van de rivier als slaapplaats gebruiken

Nieuws
24 januari 2019
Natuurbericht

Kleine rietganzen in de polders van Niel en Schelle

Momenteel worden de Lage Landen overspoeld door honderdduizenden ganzen, afkomstig uit het hoge noorden van Europa en Siberië.

Nieuws
12 januari 2019
Opinie
Poster 2002 - Copyright Natuurpunt Rupelstreek

Meer en betere natuur in de Kleiputten Terhagen

Het is inmiddels al een hele tijd geleden, ruim 24 jaar om precies te zijn, toen we het voor het eerst opnamen voor de natuur in de kleiputten van Terhagen. Naast begeleide wandelingen en het onderhoud van wandelpaden lanceerden we ook de naam: Natuur-rijk Terhagen. Die naam was een bewuste keuze. Ons doel was om van het gebied tussen de wijk Bosstraat en de oude Hoogstraat, dat samen met de gebieden oostelijk van de Hoogstraat het grootste stiltegebied en aaneengesloten natuurgebied van de regio kon worden, meer naambekendheid te geven

Nieuws
13 september 2018
Verenigingsnieuws
Ondertekening gebruiksovereenkomst NH de Paardenstal gemeentehuis Niel

Gemeente Niel en Natuurpunt ondertekenen overeenkomst voor gebruik Natuur.huis de Paardenstal

Dinsdag 11/9/2018 werd de nieuwe gebruiksovereenkomst voor het gebruik van Natuur.huis de Paardenstal door Natuurpunt ondertekend door burgemeester Tom De Vries en algemeen directeur Veerle Poelmans voor gemeente Niel en directeur Chris Steenwegen voor Natuurpunt. De overeenkomst loopt over een periode van 5 jaar, en is daarna stilzwijgend verlengbaar voor een periode van telkens 5 jaar.

Nieuws
16 augustus 2018
Verenigingsnieuws

Gouden Paard siert gevel Natuur.huis de Paardenstal

Sinds 12 augustus siert een prachtig gouden paard de zijgevel van het Natuur.huis aan de Boomsestraat in Niel

Nieuws
10 mei 2018
Natuurbericht
Fintenwatchers langs de Rupel in Niel

Paaiende finten – IN DE RUPEL EN SCHELDE

Momenteel speelt er zich elke avond weer een merkwaardig natuurfenomeen af in onze grote rivieren, met honderden paaiende finten. Sinds enkele jaren komen finten weer zoals vanouds de grote rivieren opgezwommen om er te paaien. Finten horen bij de groep van de haringen en het zijn tevens de legendarische meivissen

Nieuws
24 februari 2018
Natuurbericht
Paddenschermen plaatsen langs de Doornlaarlei

Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt plaatsen paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst

Het is inmiddels al een stevige gewoonte, de hulp van Cummins-medewerkers bij natuurprojecten van Natuurpunt Rupelstreek. Bij het afruimen van het maaisel in een oude vloeibeemd in de Oude Nete-arm in Rumst of in het Niels Broek, hulp bij het natuurbeheer in de Kleiputten Terhagen en sinds vorig jaar ook bij het plaatsen van paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst.

Nieuws
30 december 2017
Natuurbericht

Vleermuizen tellen in oude ringovens

Dat de forten uit de 2de en 3de fortengordel rond Antwerpen superbe overwinteringsplaatsen voor vleermuizen zijn, komt regelmatig in het nieuws. Ook oude ringovens blijken echter prima locaties voor overwinterende vleermuizen te zijn.

Nieuws
30 oktober 2017
Verenigingsnieuws

Team Cummins aan de slag in de Oude Nete-arm Rumst

Het is inmiddels al een stevige gewoonte, de hulp van Cummins-medewerkers bij het afruimen van het maaisel in een oude vloeibeemd van het natuurgebied Oude Nete-arm Rumst.

Nieuws
07 oktober 2017
Verenigingsnieuws

Najaarstrektellen Noordelijk eiland Wintam – overzicht op 01/10/2017

Een koude oktoberochtend met een lucht vol lijsters, gorzen, piepers, vinkachtigen, leeuweriken. Overal geluiden en je weet niet wat eerst te tellen, naar waar te kijken, maar je moet wel, want je kan niet op de pauzeknop drukken. Je handen bevriezen, je verrekijker dampt aan en er zijn weer zo’n 500 vogels voorbij gevlogen zonder naamkaartje. Frustrerend maar geweldig, oktober ten top. Laten we eerst eens terugblikken naar de voorbije maanden.

Nieuws
13 maart 2017
Verenigingsnieuws

Team Cummins aan de slag in de Kleiputten Terhagen

Vrijdag 10 maart was voor het eerst een team van het Rumstse bedrijf Cummins op bezoek in de Kleiputten Terhagen. Sinds een 5-tal jaar kan Natuurpunt rekenen op de hulp van het bedrijf voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken.

Nieuws
10 maart 2017
Verenigingsnieuws

Dorpscomité Actief Terhagen en CBS gemeente Rumst en Boom op bezoek in Kleiputten Terhagen

Zondag 5 maart konden een 25-tal vrijwilligers van Dorpscomité Actief Terhagen al kennismaken met het nieuwe natuurgebied en maandag 6 maart was het de beurt aan leden van het College van Burgemeester en Schepenen van gemeente Rumst en gemeente Boom.

Nieuws
16 februari 2017
Natuurbericht

Vogelkijkers Vogelwerkgroep Rupel tellen ruim 22.000 meeuwen bij spaarbekken Eeckhoven in Rumst

De Netedijk aan de kant van Walem ter hoogte van de Blankaartvijver is daarvoor de beste locatie. Op die plaats heeft men een prima zicht op de aanvliegende meeuwen, die het spaarbekken aan de overkant van de rivier als slaapplaats gebruiken. Elke teller keek in een bepaalde windrichting naar aanvliegende meeuwen en achteraf werden de aantallen opgeteld, dat leverde een totaal op van 22.489 vogels.

Nieuws
12 februari 2017
Natuurbericht

Eerste beheerwerkdag in de Kleiputten Terhagen

Zaterdag 11 februari stond er een eerste beheerwerkdag op het programma. In een winters landschap gewerkt aan het kappen van het berkenstruweel op een eiland tussen 2 vijvers.

Nieuws
02 februari 2017
Natuurbericht

Paddenschermen staan klaar langs Doornlaarlei in Rumst

Voor het 8ste jaar op rij organiseert Natuurpunt een paddenoverzetactie in de wijk Lage Vosberg in Rumst. Langs de Doornlaarlei en een stukje Lage Vosbergstraat werden op donderdag 2 februari over een afstand van ongeveer 250 meter paddenschermen geplaatst. Achter die paddenschermen werden op regelmatige afstanden emmers ingegraven

Nieuws
22 januari 2017
Natuurbericht

Nieuwe nestkasten voor kerkuil en torenvalk

Reeds 25 jaar lang werken vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek aan de bescherming van de kerkuil. Niet enkel in de Rupelstreek, maar ook in Klein-Brabant, Willebroek en enkele gemeenten in de Zuid-Antwerpse regio, waaronder Aartselaar en Kontich.

Nieuws
22 januari 2017
Natuurbericht

Een terugblik op de najaarstrektellingen Noordelijk eiland 2016

Trektelpost Noordelijk eiland Tijdens de voorjaarstrek gebruiken vogelkijkers van Vogelwerkgroep Rupel het paviljoentje op de strekdam aan het Noordelijk eiland als kijkpunt bij het trektellen. Tijdens de najaarstrek wordt de trektelpost verplaatst naar de bank op de Rupeldijk ten zuiden van de grootste plas. Trektelpost Noordelijk eiland prijkt in de Top-10 van de succesrijkste trektelposten in Vlaanderen. Heel wat trekvogels volgen grote rivieren, zoals de Schelde en Rupel en passeren zo de telpost. En zelfs op dagen dat de vogels nauwelijks trekken, bijvoorbeeld wegens slechte weersomstandigheden zijn er vlakbij op en langs de plassen van het Noordelijk eiland vaak pleisterende vogels te bekijken. Deze waarnemingen kan je bekijken op de website: www.rupel.waarnemingen.be

Nieuws
29 december 2016
Verenigingsnieuws

Op zoek naar overwinterende vleermuizen

Sinds 2014 speuren vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek naar overwinterende vleermuizen in oude ringovens.

Nieuws
21 december 2016
Verenigingsnieuws

Natuurpunt koopt 31 ha natuurgebied in de Terhaagse kleiputten dankzij steun provincie Antwerpen

BOOM, 21 december 2016 - Natuurpunt wordt de nieuwe eigenaar van ruim 31 hectare natuurgebied in de kleiputten van Terhagen, ten oosten van de Hoogstraat. De provincie Antwerpen leverde belangrijke financiële steun om de aankoop te kunnen voltrekken. De voormalige kleiputten waren tot vandaag ontoegankelijk. Daar wil de natuurvereniging binnenkort verandering in brengen. “Dit is een prachtig nieuwjaarsgeschenk van de provincie Antwerpen voor de natuur in de streek”, aldus Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Provinciale missie volbracht”, glundert gedeputeerde Rik Röttger (sp.a).

Nieuws
30 november 2016
Verenigingsnieuws

Behaag..natuurlijk 2016

Behaag...natuurlijk 2016 klokte af met de verkoop van 52.423 struiken, 215 klimplanten, 42 bomen en 280 knotwilgpoten.

Nieuws
30 november 2016
Verenigingsnieuws

Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek werken aan onderhoud knotbomen

Sinds 1994 werken vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek intensief aan de bescherming van de knotboom in het landschap. Knotbomen zijn immers, samen met hagen en houtkanten belangrijk als aankleding van het landschap, daarenboven zijn ze erg belangrijk als leefruimte van planten en dieren. In de knoestige knot van de knotwilg groeien vaak zeldzame varens en mossen. Op oude, dikke knotwilgen groeien zelfs struiken zoals vlier, meidoorn en lijsterbes. Over heel de boom verspreidt, tussen de twijgen, in de holten, onder de schors en zelfs in het spinthout, leven vele soorten insecten en aan de bladeren kunnen rupsen zich te goed doen. Knotbomen zijn tevens ideale woonplaatsen voor holenduiven en steenuilen. De holten aan de voet van de stam zijn dan weer prima schuilplaatsen voor kleine zoogdieren, zoals egels, wezels en allerlei soorten muizen. Elke winter organiseert Natuurpunt Rupelstreek enkele knotacties, het knotten van de bomen en vooral het opruimen van het snoeihout is een bijzonder zwaar karwei. Gelukkig kan Natuurpunt telkens rekenen op een groot aantal vrijwilligers. Dat bleek nu ook weer op zaterdag 19/11/2016 tijdens de Dag van de Natuur, toen 12 vrijwilligers op de afspraak waren voor het knotten van 7 knotwilgen langs de Wullebeek op de grens van Niel en Schelle. Die knotbomen werden in 1995 door Natuurpunt aangeplant en ze markeren er mooi de kronkelende loop van de Wullebeek in het landschap. Een 20-tal rechte takken werden apart gehouden en werden tijdens de campagne Behaag..natuurlijk verkocht als knotwilgpoot. De rest van het snoeihout wordt dan weer gebruikt voor de bouw van wilgeniglo’s en houtmijten. Die houtmijten zijn prima schuilplaatsen voor kleine zoogdiertjes en vogels.

Nieuws
17 mei 2016
Natuurbericht

Finten paaien na 100 jaar weer in Rupel en Nete dankzij proper water

De voorbije avonden hebben medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en vrijwilligers van Natuurpunt met behulp van verrekijkers en telescopen het paaien van de tot voor kort verdwenen Fint of Meivis in kaart gebracht. Vorig jaar werd het fenomeen voor het eerst opgemerkt in de Schelde ter hoogte van Sint-Amands. Nu werd het bijzondere natuurspektakel ook vastgesteld in de Rupel en zelfs in de Nete. Dat was al ruim 100 jaar geleden.

Nieuws
03 mei 2016
Natuurbericht

Dolfijn spoelt aan op Schelde-oever in Hemiksem

Op 30 april werd langs de oever van de Schelde in Hemiksem het kadaver van een dolfijn gevonden. Van dolfijnen op Belgische rivieren zijn maar een handvol waarnemingen bekend en het gaat om de eerste stranding ooit. Het nieuws komt drie dagen nadat aan de Rupelmonding in Wintam een dode Narwal was aangespoeld. Toch is er wellicht geen verband tussen de twee merkwaardige strandingen.

Nieuws
01 april 2016
Natuurbericht

Kranen boven Schelle

In het vroege voorjaar trekken tienduizenden kraanvogels vanuit hun Spaanse overwinteringskwartieren naar Noord-Europa om zich voor te bereiden op het broedseizoen.

Nieuws
01 april 2016
Verenigingsnieuws

Vrijwilligers Vogelwerkgroep Rupel tellen aanvliegende meeuwen

Vrijdag 19 februari ll. hielden vogelkijkers van Vogelwerkgroep Rupel tussen 16u en 18u30 een meeuwentelling van op de Netedijk aan de kant van Walem ter hoogte van de Blankaartvijver.

TOP