Werkgroepen

Binnen onze afdeling zijn enkele actieve werkgroepen.

 

FOTOWERKGROEP: NATUUR.PIXELS

Begin 2015 werd de werkgroep natuurfotografie van Natuurpunt Turnhoutse Kempen boven de doopvont gehouden. De leden van de werkgroep hebben ondertussen democratisch gekozen voor de naam Natuur.Pixels. Momenteel hebben zich al meer dan 40 mensen aangesloten.

In de eerste plaats gaan wij een aantal keer per jaar samen op uitstap om foto’s te maken van een bepaald natuurgebied of rond een bepaald thema. Tussendoor komen we ook een aantal keer we samen in het Boshuis, Jachtweg 27, Ravels om een selectie van die foto’s te tonen en te bespreken, om elkaar wat tips te geven of trucs te leren i.v.m. verschillende aspecten van (natuur)fotografie. Er wordt ook gewerkt aan een website en we denken reeds hardop over een vorm van fototentoonstelling.

Belangrijk is te weten dat iedereen zich bij de werkgroep kan aansluiten. Je hoeft daarvoor geen peperdure apparatuur te hebben of een volleerd fotograaf te zijn. Genieten van de natuur, wat bijleren over planten, dieren en fotografie, de natuur in en rond Turnhout vastleggen op beeld en mooie foto’s delen met anderen zijn de belangrijkste doelen van onze werkgroep. Via willy.vangeel@pandora.be kan je altijd meer info bekomen.

Een selectie foto’s van onze werkgroep natuurfotografie is op deze website te bekijken.

PLANTENWERKGROEP OGENTROOST

Corona doet ons de das om. We kunnen met onze plantenwerkgroep Ogentroost niet naar het Kijkverdriet, ons uniek reservaat in Ravels
We geven toch nog even onze plannen van dit jaar door. Misschien kunnen de geplande uitstappen in de volgende maanden toch plaats hebben Duimen maar!

1 AUGUSTUS: uitstap naar het Winkelsbroek : zomerbloeiers.

12 SEPTEMBER: herfstflora en paddenstoelen in de Ravelse Gewestbossen

In het najaar plannen we ook een korte cursus om met een flora te leren omgaan. Lesgever: Rhonda Derijnck. Data worden later meegedeeld.

Wie graag aansluit bij onze plantenwerkgroep stuurt best een e-mail naar jan.cortens@pandora.be of neemt telefonisch contact via tel. 0491 59 44 03.

BEHEERWERKGROEP DE VLIEGENDE MIEREN

INSECTEN- EN VLINDERWERKGROEP

 

Wie zijn wij?
Vlinder- en insectenstudiegroep Taxandria is een regionale studiewerkgroep onder de vleugels van Natuurpunt. Onze vereniging staat open voor iedereen die zich wil inzetten voor de natuur. Wij werken samen met alle partners die binnen onze regio actief zijn: Natuurverenigingen, gemeenten, provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos.


Wat doen wij?
Wij gaan regelmatig op stap om alles wat vliegt en kruipt te determineren en te inventariseren. Daarnaast organiseren wij ook activiteiten voor een breder publiek. Ook jeugdverenigingen en scholen kunnen bij ons terecht. Als vlinderwerkgroep steken wij af en toe de handen uit de mouwen tijdens een werkdag in de omliggende natuurgebieden. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk mensen warm maken om hun tuin zo natuurvriendelijk mogelijk in te richten en geven wij hier graag advies.


Waar zijn wij actief?
Wij zijn actief in de regio rond Turnhout. Binnen ons werkingsgebied vallen 12 gemeenten: Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk, Retie, Kasterlee, Lille, Vosselaar, Beerse, Rijkevorsel, Hoogstraten en Baarle-Hertog. Ook binnen de provinciale domeinen en militaire natuurgebieden gaan wij samen met de boswachters op stap.
Onze vergaderingen vinden plaats in het Natuurpunt Museum in Turnhout.


Wil je mee op stap?
Je hoeft geen specialist te zijn om mee op stap te gaan! Als je interesse hebt om deel te nemen aan onze activiteiten, dan stuur je een e-mail naar willy_ronsmans@msn.com
Je ontvangt dan gratis onze nieuwsbrief met onze activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis. Je hoeft geen lidgeld te betalen. Wel kan je de natuur steunen door lid te worden van Natuurpunt. Meer informatie vind je op www.natuurpunt.be
Meer info:
Voorzitter: Emiel Boeckx 0497 67 35 73
Secretaris: Willy Ronsmans 0495 16 96 70

VOGELWERKGROEP

Binnen de grenzen van de vier afdelingen in Taxandria gebeuren heel wat ornithologische activiteiten. Tijdens de periode van oktober tot maart worden er halfmaandelijkse waterwildtellingen gehouden. Deze gegevens worden opgeslagen in het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) Enkele gebieden die geteld worden zijn o.m.: Het Turnhouts Vennengebied, De Melleput te Turnhout, het Blak te Beerse, Grootenhoutbos te Gierle-2Voselaar , enz….


Hier en daar worden PTT telingen gehouden: hierbij wordt er over een traject van 5 km om de 500 meter gedurende vijf minuutjes elke vogel genoteerd . Dit noemt men Punt Trajecttellingen. Denken we maar aan het Landschap De Liereman en het Blak.


ABV project: Algemene Broedvogels Vlaanderen. Binnen een hok van een vierkante kilometer worden op zes plaatsen binnen dit vak alle vogels genoteerd die men hier ziet of hoort tijdens een 5tal minutentelling. Binnen onze regio zijn bijna alle hokken ingevuld. Project van Natuurpunt samen met het INBO. Ook aan het Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen werken we mee.
Natuurlijk mogen we de trektellingen niet vergeten die binnen onze regio één van de hoogtepunten van het jaar zijn: zie trektellen.nl.. Men klikt een gebied aan binnen de regio en dan kan men direct lezen wat er gezien werd . Via waarnemingen.be kan men natuurlijk heel wat waarnemingen terug vinden die ingegeven zijn door onze ornithologen. Niet vergeten ook gewone vogels mogen ingevoerd worden. Elke waarneming heeft zijn nut.


Regelmatige nieuwsbrief.


Deze projecten kunnen alleen maar uitgevoerd worden dankzij de gedrevenheid van heel wat leden van onze vereniging. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen . Ook beginners zijn welkom. Er zijn nog veel meer projecten of inventarisaties waaraan je kan meehelpen. Via de beide nieuwe cursussen over vogels binnen onze regio hopen we zeker geïnteresseerden te vinden.
Dus kom gerust eens af.
Paul Prinsen via Prinsen.embrechts@telenet.be, Tel. 014.43.73.63 en Gert Caers via gert_caers@telenet.be, GSM+32 473 46 08 75

 

TOP