FAQ

Wij krijgen regelmatig vragen waarom wij bepaalde werkzaamheden uitvoeren in onze natuurgebieden.

Wij antwoorden graag op de meestgestelde!

Ook een aantal weetjes komen aan bod.

Waarom kapt Natuurpunt soms zelf bomen?

  Meer lezen: Waarom kapt Natuurpunt soms zelf bomen?

Houden we dan niet van bomen? Natuurlijk wel! Eén derde van de 25.500 ha natuur die we beheren is bos. Dat verzorgen de duizenden Natuurpunters met hart en ziel. We gaan voor waardevolle bossen die barsten van het leven. Maar duurzaam bosbeheer betekent soms ook een boom uitdoen. En op sommige plaatsen kiezen we resoluut voor een ander natuurtype zoals heide of vennen. In elk geval komt de natuur op de eerste plaats. Dat ons zicht als bezoeker tijdelijk minder fraai is, moeten we er als natuurliefhebbers bij nemen.


Waarom laten jullie zoveel dood hout in de bossen liggen?

                              Afbeeldingsresultaat voor DOOD HOUT

In oerbossen bedraagt de hoeveelheid dood en rottend hout tussen de 10 en 30 %. Spijtig genoeg zijn deze zo goed als verdwenen in België. De bekendste zijn het Zoniënwoud ten zuiden van Brussel en het Meerdaalwoud bij Leuven.

In bossen waar de mens gedurende jaren heeft ingegrepen of die werden aangeplant bedraagt dit slechts een fractie hiervan.

Nochtans is dit hout een levensbron voor tientallen soorten wormen, kevers, zwammen, … .

Zij zijn dan weer voedsel voor amfibieën, vogels en kleine zoogdieren.

Daarom ruimen wij enkel omgevallen en dode bomen op als ze een gevaar vormen voor wandelaars.

Twee interessante bijdragen vind je door hieronder te klikken op de logo’s.

   

Home                Home
               

 

Wat bedoelen jullie met klimaatbuffers?

Vorselaar-Visie-Vallei Lovenhoek

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies stellen ons voor grote uitdagingen. Zo mogen we ons verwachten aan meer hevige neerslagpieken, hittegolven, langere droogteperiodes en zeespiegeling. Gelukkig kunnen robuuste natuurgebieden ons hiertegen beschermen. Natuur als klimaatbuffer met veengebieden, moerassen, bossen, slikken en schorren, brede rivieroevers en stadsnatuur.

Wat bedoelen jullie met "exoten"? Het zijn soms mooie planten en toch gaan jullie ze te lijf.

Sommige exotische planten kiemen massaal en nemen zo een natuurgebied op een invasieve manier over. Op die manier vormen ze een bedreiging voor onze inheemse soorten die de concurrentie niet aankunnen.

Vooral Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers onderdrukken inheemse soorten als zomereik, berk, sporkehout en lijsterbes.

In het Molenbos hebben we te maken met Japanse duizendknoop.

Door deze invasieve soorten te bestrijden en te streven naar een Kempisch bos geven we ook meer kansen aan inheemse fauna en flora.

Onze conservator van het Molenbos, Ludo Moeyersoms heeft hier in het kader van "Een kwartuur natuur" een artikel aan gewijd.

Vorselaar-Faq-Exoten

Waarom promoten jullie Gageleer, o.a. tijdens activiteiten en in de Schapenstal?

Wie een Gageleer drinkt, proeft de Vlaamse natuur. Gageleer is een origineel, biologisch, donkerblond bier met eigenzinnig karakter.

Die bijzondere geur en smaak komen van de gagel die in het brouwproces wordt gebruikt. Die gagel groeit nog in moerassige gebieden zoals Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. Daar wordt de plant gecontroleerd geplukt voor de bierproductie.

De eerste vaten Gageleer bier werden in 1996 gebotteld in opdracht van de lokale Natuurpunt afdeling. Sinds het voorjaar van 2014 wordt de brouwgerst verbouwd in de Kempen. Natuur en landbouw gaan er hand in hand.

De verkoop van het degustatiebier brengt middelen op voor de aankoop van natuur.

Lees meer: gageleer.be

   Vorselar-Gageleer-Flesjes                Vorselaar-Gageleer-Plant

TOP