Maandelijks brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden in dit logboek

 

Een greep uit de vele grote en kleine werken die dag na dag plaats vinden in onze natuurgebieden.

 

Zin om mee te werken? Klik voor meer info.


 

Mei 2023

Dinsdag 2 mei 2023

Samen met 4 vrijwilligers heeft Jan de gebouwen op het WE-verblijf op Pallaaraard verder afgebroken.

Zaterdag 6 mei 2023

Met 6 vrijwilligers hebben we zonder luidruchtige machines, een bosperceel aan de Heirbaan, nabij de Boudewijnhoeve, te Lovenhoek ontdaan van terug uitlopende scheuten rododendron.

Dinsdag 9 mei 2023

Met 3 vrijwilligers is Jan op het Vroegeinde een WE-verblijf beginnen te ontmantelen.

Woensdag 10 mei 2023

Met 7 vrijwilligers hebben we nog een bosperceel aan de Heirbaan op Lovenhoek vrijgemaakt van opkomende scheuten rododendron.

Vorselaar-Logboek-Zo hard aan het werken 10-05-2023

(Zo hard aan het werken???, zij hadden waarschijnlijk gemerkt dat ik een foto zou nemen Vorselaar-Smiley-Knipoog)

Dinsdag 16 mei 2023

De dinsdagploeg is met 6 vrijwilligers heel wat opgeschoten bij het verder ontmantelen en opruimen van het WE-verblijf aan het Vroegeinde op Lovenhoek.

Vorselaar-Logboek-Vermulen - 16-05-2023

Woensdag 17 mei 2023

Op Pallaaraard werden zowel een weg als een bosperceel vrijgemaakt van gezaagde takken en bomen die kriskras door elkaar lagen en alles blokkeerden. Door al deze gezaagde takken op hopen en richels te gooien, krijgen dieren de kans zich te verbergen maar krijgen we ook ruimte om in de toekomst aan te planten.

Zaterdag 20 mei 2023

Christof heeft aan de schaapstal de borders en de kruidentuin bijgewerkt en daarnaast de aanzet gegeven om de composthoop om te zetten.

Dinsdag 23 mei 2023?

De dinsdagploeg heeft met 5 vrijwilligers het WE-verblijf nabij het Vroegeinde op Lovenhoek verder afgebroken en opgeruimd.

Woensdag 24 mei 2023

De kabouters die beloofd hadden in onze plaats te komen werken hebben verstek gegeven, waarschijnlijk waren er geen feeën genoeg Vorselaar-Smiley-Knipoog?

Dinsdag 30 mei 2023

Jan heeft met 3 vrijwilligers de laatste hand gelegd bij het opruimen van het WE-verblijf op het Vroegeinde te Lovenhoek. Het was spijtig om zo’n vakkundig, door de hand van grootvader van Jeroen, gezet gebouw te moeten afbreken (respect)!

Woensdag 31 mei 2023

Met 12 vrijwilligers hebben we nog een bosperceel nabij Pallaaraard gefatsoeneerd en alle afgezaagde takken en bomen op hopen gelegd.

April 2023

4 april 2023

Samen met 4 vrijwilligers heeft Jan de gebouwen op het WE-verblijf op Pallaaraard verder afgebroken.

5 april 2023

Met 8 vrijwilligers hebben we zowel de paddenschermen opgeruimd en opgeborgen als de fruitbomen aan onze stal vrijgezet van onkruid en beschermd tegen de vraatzucht van de schapen.

6 april 2023

Jos en ik zijn begonnen met het verwijderen van laurier op ons perceel aan de Molenheide zodat de wortels later kunnen uitgefreesd worden.

11 april 2023

Met in totaal 6 vrijwilligers heeft de dinsdagploeg de gebouwen van het WE-verblijf aan Pallaaraard verder ontmanteld.

Vorselaar-Logboek-Pallaaraard 11-04-2023

18 april 2023

Er lijkt geen einde te komen maar Jan blijft maar afbreken op Pallaaraard, dit keer met 4 helpers.

19 april 2023

We zijn het ver gaan zoeken in Vorselaar, velen hadden nog nooit gehoord van Rommelzwaan. Hier hebben we met 9 vrijwilligers een omheiningsdraad, die verwikkeld was in laurierstruiken, een heel stuk verwijderd.

20 april 2023

Samen met Jos 30 Douglas planken gaan halen in Geel, en proper weggestapeld in de stal op Lovenhoek. Deze planken dienen om herstellingen uit te voeren aan het plankenpad en bruggetjes over verschillende beken.

25 april 2023

Nogmaals heeft de dinsdagploeg met samen 4 vrijwilligers verder gewerkt aan het opruimen van het WE-verblijf aan Pallaaraard.

26 april 2023

Een record, we waren met 16 vrijwilligers bij het verder afbreken van de omheiningsdraad van een perceel nabij de Rommelzwaan.

Vorselaar-Logboek-Josee 62

Hierbij een toast op de gezondheid van Josee die jarig was (62 ofzo Vorselaar-Smiley-Knipoog).

Maart 2023

Woensdag 1 maart 2023

Het nat hooilandje, een van de belangrijkste hooilanden van Lovenhoek, had nood aan enkele ingrepen. Enkele van onze dode essen t.g.v. van de essenziekte waren op het naburige perceel van de boer gevallen en moesten dus verwijderd worden. Verder was het ook hoog tijd dat de struikpartijen naast de vijver teruggezet werden. Ze wierpen te veel schaduw op de vijver zodat fauna en flora serieus wat hinder begonnen te ondervinden. Na een halve dag arbeid met 10 vrijwilligers konden we dit werk afronden!

Vorselaar-werkdag_-01-03-23

We zien hier twee van onze vaste vrijwilligers Carl en Jos een gevecht leveren met het ijs, de takken waren namelijk vastgevroren.

 Dinsdag 7 maart 2023

Met 5 vrijwilligers (Benoni, Eric, Guy, Jan, Tieto) heeft de dinsdagploeg het WE-verblijf aan Pallaaraard verder opgeruimd en is begonnen met het ontmantelen van de caravan. Drie propvolle aanhangwagens werden afgevoerd naar het containerpark.

Vorselaar-werkdag-07-03-23

Woensdag 8 maart 2023

Wegens het aanhoudend slecht weer werd de werkdag afgelast, het moet nog plezant blijven he!

Dinsdag 14 maart 2023

Met 4 vrijwilligers (Benoni, Eric, Guy en Jan) heeft de ploeg het WE-verblijf aan Pallaaraard verder ontmanteld.

Woensdag 15 maart 2023

Op het nat hooilandje op Lovenhoek, een zeer gevoelige en waardevolle beemd, hebben we met 9 vrijwilligers een “mantel/zoom” (overgang tussen bos en beemd) hersteld en heel wat struiken die een beek aan het verlanden waren teruggedrongen.

Donderdag 16 maart 2023

Jos en ik hebben alle barelen, infoborden en verbodsborden in het Molenbos terug in orde gemaakt, en op sommige plaatsen verstevigd. Hopelijk blijven ze nu wat langer intact!

Dinsdag 21 maart 2023

Benoni, Eric, Guy, Jan en Tieto hebben hun krachten nog eens gebotvierd op het verder afbreken van de koterij op het WE-verblijf aan de Pallaaraard.

Woensdag 22 maart 2023

Op Lovenhoek aan de zijde van Krabbels werd een volledig toegegroeide dreef terug opengemaakt om er te kunnen klepelen.

Vorselaar-werkdag-22.03.23

Op de foto een duim voor de verjaardag van Jan Van Orshaegen

Dinsdag 28 maart 2023

Op het Vroegeinde op de rand van het bos werd aangevangen met toegankelijk maken en ontmanteling van een nieuw WE-verblijf. Met 4 vrijwilligers werd deze klus geklaard.

Woensdag 29 maart 2023

Met 8 vrijwilligers hebben we op de Molenheide vlak bij de Molenbaan op verschillende plaatsen de draad verwijderd rond de vroeger aangeplante kloempen. Verder werden met de hand putten gevuld ontstaan door het uittrekken van boomwortels.

Februari 2023

Zaterdag 4 februari:

Met 12 vrijwilligers werd deze zaterdag op de noordelijke heide van Lovenhoek duizenden dennetjes verwijderd. Dit is de eerste jaren een noodzakelijk werk omdat we willen dat dit heidegebied niet verbost. Heidegebieden zijn zeldzame biotopen geworden en we streven toch naar biodiversiteit, niet?

 

Vorselaar - Werkdag - 4 februari 2023

We mochten ons verheugen op het gezelschap van de grote baas van Lovenhoek (links op de foto)!

Woensdag 8 februari:

Op enkele percelen van Krabbels (vrij recent aangekochte percelen op Lovenhoek), hebben we met 10 vrijwilligers verscheidene dode essen (essenziekte) verzaagd omdat ze de bospaden afsloten. Het vrij houden van bospaden is van groot belang omdat juist daar heel wat wild (vooral ree) komt foerageren. Ook groeien daar zeldzame voorjaarsbloeiers (o.a. verspreidbladig goudveil). We hebben ook een gigantische takkenwal gerealiseerd om de wandelaars te ontmoedigen deze paden te gebruiken.

Deze takkenwal was zo enorm dat sommigen zich ingesloten voelden en amper terug in de bewoonde wereld geraakten (interpretatie van de schrijver Vorselaar-Smiley-Knipoog).

Maandag 13 februari:

Jos en Ludo hebben aan de parking Vorselaarsebaan het infobord hersteld en geplaatst. Verder werden nog 6 palen in de grond verankerd met de bedoeling om moto’s en quads te verhinderen in het bos te crossen. Hopelijk haalt dit iets uit!

Dinsdag 14 februari:

Ik zou denken dat Valentijn Jan van Orshaegen terug op de been heeft geholpen. Jan heeft het gedaan gekregen om met Eric, Guy en Tieto infoborden op Lovenhoek te gaan plaatsen. Deze infoborden waren nodig om de wandelaars in te lichten over het nut van de toekomstige kap van fijnspar. Daarnaast zijn zij ook begonnen met het opruimen van een WE-verblijf aan de Pallaaraard te Vorselaar.

Woensdag 15 februari:

Ongeveer de helft van het perceel “F” van het Molenbos werd vrijgezet van exoten. 13 vrijwilligers werkten hieraan mee. De resterende helft van het perceel wordt na het broedseizoen aangepakt. Zo staat dit perceel ook klaar om aangeplant te worden met inheemse soorten zodat dit bos terug stilaan een Kempisch bos wordt. Deze aanplant volgt in november 2023.

Dinsdag 21 februari:

Jan is samen met Benoni, Eric en Ivo aan de vennekes op het Heike draad gaan spannen om wandelaars en hun honden te ontmoedigen en weg te houden van de kwetsbare heide en vennen.

Woensdag 22 februari:

Met 10 vrijwilligers zijn we op het nat hooilandje de omgevallen zware boomstammen gaan verzagen en verwijderen. Dit is een kwetsbaar gebied dat extra moet gesoigneerd worden. Tegelijkertijd werd het riet vakkundig gemaaid zodat de voorjaarsbloeiers (bosanemoon) terug kansen krijgen. Woensdag 1 maart wordt hier verder gewerkt!

Vorselaar-Werkdag - 22 februari - Camionette

Camionette (het GroenGroen-vlaggenschipVorselaar-Smiley-Knipoog) op het einde van de werkdag

Dinsdag 28 februari:

Jan is met hulp van Benoni, Eric, Guy en Ivo een WE-huisje op de Molenheide te Vorselaar verder gaan ontmantelen.

Januari 2023

Woensdag 4 januari:

Met 9 vrijwilligers hebben we op het Heike te Vorselaar nabij de vennen verschillende stroken oude heide gemaaid zodat de hei daar terug kan verjongen. Ook werden er nog struiken teruggedrongen op de heuvel aan de kijkwand.

Woensdag 11 januari:

Het bosperceel “E” in het Molenbos werd verder gezuiverd van exoten als Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, het staat nu klaar om aangeplant te worden met inheemse bomen en struiken. Met 14 vrijwilligers hebben we deze klus geklaard.

Vorselaar-Werkdag - 11 januari 2023

Woensdag 18 januari:

Twaalf moedige vrijwilligers hebben bij een vrieskou van min 3 aan de vennekens op het Heike te Vorselaar exoten uitgekapt. Daarnaast hebben we ook de boompjes verwijderd die op de rand van het ven uitgekomen waren en zo het ven deden verlanden.

Woensdag 25 januari:

Met 11 vrijwilligers hebben we voorbereidingen getroffen om in het voorjaar naar jaarlijkse gewoonte padden en andere amfibieën over de gevaarlijke straat op het Heiken te zetten. Hieronder zie je onze vrijwilligers vrijwillig aan het werk, geen strafkamp dus Vorselaar-Smiley-Knipoog.

Vorselaar-Werkdag - 25 januari 2023

Dinsdag 31 januari:

Het was de bedoeling op deze dag alle vissen af te vangen van een vijver grenzend aan de Nete voordat deze werd leeggepompt om te verbouwen naar een paaiplaats voor de vissen. Naast 14 vrijwilligers was hier ook nog de professionele Natuurpuntploeg van Berkelheide aanwezig. Veel vis werd er niet gevangen, enkel wat kleinere exemplaren en bruine kikkers. Chapeau aan de personen die in een waadpak de modder trotseerden, “gene zever”. Uiteindelijk heeft deze verbouwing naar een paaivijver voor een prachtig resultaat gezorgd.

Vorselaar-Werkdag - 31 januari 2023 - 1

Vorselaar-Werkdag - 31 januari 2023 - 2

 

 

December 2022

Woensdag 28 december:

Met dit buiig weer tussen Kerst en Nieuwjaar, hebben zich toch 7 moedige personen gemeld om de modderpaden in het Molenbos om te toveren tot knuppelpaden. De overwegend Amerikaanse vogelkersstammetjes, als basis voor het wegdek, werden gezaagd van exoten uit de omliggende bossen.

Vorselaar-Modderpaden Lovenhoek

Een zicht op een gerealiseerd wegdek onder leiding van onze ingenieurs “primitieve wegenbouw” Erwin en Tieto.

Woensdag 21 december:

Dirk nam ons op sleeptouw langs verscheidene recent aangekochte percelen op het Schupleer. We waren hier met 20 aandachtige toehoorders. Daarna werden we getrakteerd door Joes en Josee op soep en glühwein, gevolgd door een broodjesmaaltijd. Nadien werd er nog wat nagekeuveld met een drankje, de sfeer zat er goed in!

Vorselaar-Eindejaarswandeling 2022

Maandag 19 december:

Carl, Jos en Ludo hebben een bospad vrij gemaakt aan een WE-huisje op Pallaaraard te Vorselaar. Daarmee konden we met behulp van de gemeente Vorselaar heel wat asbest reglementair afvoeren. Dit verlaten verblijf staat nu klaar om door de ploeg van Jan afgebroken te worden.

Woensdag 14 december:

In het Molenbos pakken we stelselmatig nieuwe percelen aan bij het bestrijden van de exoten. Nu was het de beurt aan perceel E (zie kaartje vroeger), we waren met 10 vrijwilligers. Daar dit een vrij groot perceel was, moesten we zorgen dat we onze oriëntering niet kwijt raakten. 

Anekdote: en inderdaad ... op het laatste kwamen 2 personen niet opdagen. Toen we net van plan waren “child focus” te bellen, kwamen ze boven water. Nee, nee, deze keer was het de Jos niet! Vorselaar-Smiley-Knipoog

Donderdag 8 december:

Guy, Eric, Erwin, Tieto en Yvo leggen de laatste hand bij het afbreken en opkuisen van een gebouw bij een WE- verblijf nabij de Heirbaan te Vorselaar. De gerecupereerde balken kunnen nu dienst doen bij een van onze constructies en/of herstellingen.

Woensdag 7 december:

Met 8 vrijwilligers hebben we aan de vijver bij de Derde beek op het Schupleer de uitgeschoten robinia ’s (schijnacacia) verwijderd. Daarna hebben we in de buurt een houtkant met uitgelopen wilgen terug gezet, deze wilgen waren onze aangrenzende weide stilaan aan het inpalmen.

Donderdag 1 december:

Christof maait de bloemenweide aan de stal en hij maakt ook de kruidentuin en de bloemenborders vrij van ongewenst kruid.

Jan Piron en Yannick maken handig gebruik van een omgevallen es als basis voor een bruggetje over de Kleine beek op Krabbels-Lovenhoek.

Anekdote: Een knap staaltje denkwerk: “ge zou nu zeggen hé”. Vorselaar-Smiley-Knipoog

 

November 2022

Zondag 6 november

Kurt en Kathleen doen de controle van de vele sluisjes die het waterpeil in de verschillende vijvers op Krabbels regelen. Christof en Dirk gaan mee op ronde om de stiel te leren.

Dinsdag 8 november

Jan Piron herstelt een kapotte bareel op Lovenhoek en zaagt enkele grote takken weg die op de grond van een aanpalende landbouwer zijn gevallen.

Woensdag 9 november

Met 16 vrijwilligers hebben we op de zuidelijke heide van Lovenhoek opgeschoten berkjes verwijderd om zo de heide wat meer kans te geven om te herstellen. De berkjes werden met takkenscharen tegen de grond afgesneden, de schapen zullen volgend jaar de uitlopende scheuten wel aanpakken.

Anekdote: Er waren zelfs vrijwilligers die met de boshak de berkjes te lijf gingen, vermoedelijk om zich af te reageren - maar op wat :)?

O ja ...na hard labeur ... koffiepauze ... mét cake (van Joes) ... leuke babbel ... en dan er terug tegenaan!

Vorselaar-Logboek-Koffiepauze

Woensdag 16 november

Dirk, onze voorzitter, is met 5 metgezellen de rechteroever van de Aa gaan vrijmaken zodat dit gedeelte nu ook beter toegankelijk is. Ondertussen is een andere ploeg van7 vrijwilligers 120 boompjes gaan planten in de vorm van 6 kloempen in het Molenbos. Kloempen zijn groepen boompjes die dicht bij elkaar geplant worden, het is een wetenschappelijk onderbouwde methode om een monotoon dennenbos langzaam om te schakelen naar een inheems loofbos.

Vorselaar-Logboek-Kloemp

Anekdote: terwijl wij al een tijdje aan het zoeken waren naar de muts van Erwin, toverde Dirk Cattoir na het werk de muts letterlijk uit zijn mouw en hij wist echt van niks. Hier zijn duistere krachten aan het werk!

Vrijdag 18 november

Erwin, Gust, Hugo, Jos, Tieto en Ludo hebben nog eens 6 kloempen van 120 boompjes geplant in het Molenbos, dit op de percelen X1 en V1. De kaart van het Molenbos met de perceelnummers werd aan de betrokken vrijwilligers gemaild.

Zaterdag 19 november

Voor de afwisseling hebben Dominique, Carl, Jos, Herwig en Ludo nog eens 5 kloempen kunnen planten in het Molenbos, dit op perceel V5.

Maandag 21 november

De laatste 3 kloempen werden geplant op perceel T door Carl, Jos, Gust en Ludo. In totaal hebben we dus 400 boompjes kunnen planten in de vorm van 20 kloempen. De bomen die we gekozen hebben, waren hazelaar, winterlinde, zomereik, haagbeuk en gewone esdoorn.

Woensdag 23 november

14 vrijwilligers hebben zich gemeld om samen met VLM, de gouverneur en scholen uit Vorselaar en Grobbendonk bomen te planten op de Graafweide aan de Kleine Netedijk, achter de watermolen, te Grobbendonk. De sfeer was OK en de soep ook!

Vorselaar-Logboek-Gust plant een boom

Onze Gust in actie. Ra ra, houdt Gust de boom recht of houdt de boom Gust recht :)?

Donderdag 24 november

Carl, Jos, Dirk, Yannick en Ludo hebben brandhout verzaagd van grove den en hiermee de tractorkar gevuld voor levering aan een particulier.

Maandag 28 november

Yannick en Dirk gaan op een NP-perceel aan de 14 Kapellekes de hinderlijke takken wegsnoeien die er over de weg hangen.

Woensdag 30 november

Met 15 vrijwilligers hebben we de ontelbare opgeschoten dennetjes op de Noordelijke heide op Lovenhoek aangepakt. Willen we op deze heide verbossing tegengaan dan moeten we hier wel ingrijpen. We gaan deze activiteit nog vele malen moeten verderzetten en herhalen, maar het voorbeeld aan de vennekes op het Heiken, waar alles onder controle is, geeft ons goede hoop.

Vorselaar-Logboek-Dennetjes kappen

Oktober 2022

Dinsdag 25 oktober

In de voormiddag is bij het afbreken van een gebouw op een vroeger WE-verblijf nabij de Heirbaan te Vorselaar een zware balk op Jan Van Orshaegen gevallen. Spijtig genoeg heeft Jan hier een dubbele kuitbeenbreuk aan over gehouden. Hij is nu tegen zijn wil aan huis gekluisterd en even buiten strijd. Wij wensen Jan een spoedig herstel maar ook een beetje geduld zodat alles goed kan herstellen!

 Vorselaar-Logboek-Jan80

Hier Jan op zijn 80e verjaardag met 2 kompanen afbrekers-natuurherstellers, Eric en Tieto.

TOP