Natuurstudie

Ga mee op zoek naar hagedissen in onze natuurgebieden

Iedereen die al eens op vakantie is geweest in het zuiden heeft er vast en zeker al gezien …. hagedissen.  Maar wist je ook dat er bij ons minstens 2 soorten voorkomen? De levendbarende hagedis en de geheimzinnige hazelworm (die eigenlijk een pootloze hagedis is). Veel is er niet gekend over deze diertjes: waar komen ze voor, hoe groot zijn hun populaties, wat moeten we doen om ze beter te beschermen, …. Uit onderzoek weten we dat de levendbarende hagedis het helemaal niet goed doet. Hij heeft de laatste jaren flink terrein prijs moeten geven, want hij houdt van vochtige gebieden en is zeer gevoelig voor verdroging.

Daarom willen we een project opstarten waarbij iedereen (jong en oud) kan deelnemen. Voorkennis rond de soorten is niet nodig, wel een goede portie geduld en wat rustig observatievermogen. Heb je bovendien wel eens een levendbarende hagedis of hazelworm waargenomen in onze natuurgebieden of erbuiten? Dan horen we dit graag! We roepen dan ook iedereen op om zijn waarnemingen (dood of levend) door te geven via https://waarnemingen.be/.

Wil je meehelpen om deze 2 bedreigde en beschermde hagedissoorten in onze regio op de kaart te zetten, door ze mee op te sporen en te monitoren, dan kan dat gerust. Geef ons een seintje: vleermuizenalex@yahoo.com. Na een eerste korte initiatie door de natuurstudiewerkgroep kan je dan aan de slag.

Vorselaar-Levendbarende hagedis

Foto Yves Adams, Vildaphoto.com

Studie- en inventarisatieprojecten

We  zetten nu en dan kleine studie- of inventarisatieprojecten op.

Zo krijgen we beter zicht op de aanwezigheid en evolutie van bepaalde planten- en diersoorten in onze gebieden en kunnen we gerichte beheersmaatregelen nemen.

Zo hebben we in het verleden onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kamsalamanderbeveroehoe en boommarter. We deden braakballenonderzoek van kerkuilen, telden  aantallen houtsnippen en reeën, onderzochten soorten muizen en sprinkhanen op Schupleer en inventariseerden broedvogels op Lovenhoek.

De oehoe is met zijn imposante verschijning één van de grootste uilensoorten ter wereld, hij is ongeveer zo groot als een Buizerd. De vogel dankt zijn naam aan zijn typische roep.   Kamsalamander   Bever


Ook de jaarlijkse paddenoverzet op het Heiken is naast een “reddingsoperatie” ook een studie-project dat inzicht geeft in de evolutie van het aantal amfibieën in de omgeving.

Zin om mee te werken aan onze natuurstudie-initiatieven, contacteer dan Stijn : stijnandstin@hotmail.com

TOP