Schapenstal - Gebruik van de stal

Gebruik van de stal

Het educatieve gedeelte van de stal staat ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren voor de organisatie van diverse activiteiten op vlak van wandelingen, natuur- en milieueducatie, recreatie, toerisme, gemeenschapsvorming.

Alle activiteiten moeten kunnen passen binnen de logistieke beperkingen die de stal biedt en binnen de draagkracht van het natuurgebied Schupleer. Enkel activiteiten die geen enkele schade toebrengen aan de stal of de omgeving en die georganiseerd worden met volledig respect voor het educatief reservaat waar de stal zich bevindt, zijn toegelaten.

Volgende activiteiten zijn nooit toegelaten: fuiven, dansfeesten, barbecue en commerciële activiteiten waar drank of eten wordt verkocht.

Wil je echter een rustig feestje geven, een presentatie van boeken, een persvoorstelling... dan is de stal iets voor u. Gelieve contact op te nemen met Norbert Willaert (norbert.willaert@skynet.be  tel:  014 50 11 66).

 Alle activiteiten houden rekening met volgende beperkingen:

  • maximum 30 aanwezigen in de stal
  • er is een drinkwateraansluiting in de stal
  • er kan niet gekookt worden in of rond de stal
  • de schapen worden niet gevoederd
  • er wordt geen muziek gemaakt  noch lawaai dat de natuurlijke omgeving verstoort
  • er zijn geen activiteiten toegelaten na 22u ’s avonds
  • opstellen van tenten kan enkel na uitdrukkelijke toelating

 Meer informatie over het gebruik van de stal kan je vinden in ons "Huishoudelijk reglement".

TOP