Schapenstal - Het verhaal

Begin 2010 is een enthousiaste ploeg vrijwilligers begonnen met de heropbouw van de stal, in de prachtige omgeving van het natuurgebied Schupleer. Na vele werkdagen werd de stal feestelijk geopend op 25 september 2011.

Met de heropbouw van de stal redt Natuurpunt een zeldzaam stuk Kempens erfgoed van de ondergang én geeft het een nieuwe functie. Respect voor de authentieke bouwstijl wordt gekoppeld aan een actief gebruik van de stal. De combinatie van duurzame bouwtechnieken uit het verleden (gebruik van  hernieuwbare materialen zoals leem, inheems hout en riet) met moderne elementen (een composttoilet met groendak, hoge toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers) geven de stal ook een voorbeeldfunctie.

Een gedeelte van de stal wordt  gebruikt als schaapskooi voor de kudde Kempense Heideschapen die het natuurgebied begraast. Maar daarnaast is er ook een ontmoetingsruimte die kan gebruikt worden door scholen en verenigingen. De stal en de hoogstamboomgaard errond kunnen ook dienen als rustpunt voor wandel- en fietstochten, als  kader voor openluchtevenementen, als tentoonstellingsruimte... In het toeristisch seizoen van mei tot september is de stal elke zondagnamiddag toegankelijk voor het brede publiek als toeristisch infopunt.

De schapenstal staat ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren voor de organisatie van diverse activiteiten op vlak van wandelingen, natuur- en milieueducatie, recreatie, toerisme, gemeenschapsvorming....

Hieronder volgt de chronologie van de opbouw. Meer foto's vind je op Foto's opbouw en van de opening op Foto's opening.

Meer info vind je op de Schapenstal ... een uniek project en Schapenstal in de pers.

Eind december 2009/sites/default/files/images/inline/vorselaar-schupleer-schapenstal-opbouw

De stal werd uitgezet (piketten en draad) met het oog op het graven van de funderingen. Dit mislukt door de hoge waterstand, ondertussen werden enkele fruitbomen verplaatst. 

 

 

 

 

Begin april 2010/sites/default/files/images/inline/vorselaar-schupleer-schapenstal-opbouw

De tweede poging om de funderingen te graven lukt door het perfect op elkaar afstemmen van het bemalen (grondwaterstand verlagen), wapenen en beton te storten. 

 

 

 

 

 

Eind april tot begin mei 2010/sites/default/files/images/inline/vorselaar-schupleer-schapenstal-opbouw

Metselen van de betonblokken op de fundering. 

Begin mei 2010

Installeren en opknappen van de werfkeet.

 

 

 

 

Half mei tot eind juni 2010/sites/default/files/images/inline/vorselaar-schupleer-schapenstal-opbouw

Metsen in baksteen en opvoegen van het muurtje rondom de stal, ook kolomsteunen worden gemetseld. 

 

 

 

 

 

Begin juli 2010/sites/default/files/images/inline/vorselaar-schupleer-schapenstal-opbouw

 Uitleggen van het gebinte en proberen alles in elkaar te passen, wat niet evident bleek.

 

 

 

 

 

 Vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 2010Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

Tijdens deze werkdagen wordt gestart met het oprichten en monteren van de oude eiken stoel

 

 

 

 

 

Begin augustus 2010Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

Verder afwerken van de eiken stoel, enkele onderdelen ontbreken zodat er enkele nieuwe eiken balken moeten gemonteerd worden. 

 

Half augustus 2010

De fundering van het composttoilet wordt gegraven en de metselwerken beginnen. 

Eind augustus 2010

Eind augustus werd een werkvloer geplaatst om de verdere werken veilig te laten verlopen.

Begin tot half september 2010Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

Begin september beginnen de leerlingen van het zesde jaar BSO Houtbewerking van de Campus "De Vesten" te Herentals met de timmerwerken van de buitenmuren, half september is een gedeelte van de ommuring afgewerkt.

 

 

 

 

Eind september 2010Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 
 

En het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit! Eind september zijn de mannen van het zesde jaar BSO volop bezig met het dak.

 

 

 Eind oktober 2010

 

Door onvoorziene omstandigheden, onder andere de ziekte van een leraar, hebben de werken enige vertraging opgelopen. Eind oktober zijn de leerlingen het dak aan het afwerken, de ruwbouw zou nog een viertal weken in beslag nemen. Dan kunnen we stilaan denken aan de rieten dakbekleding.

 

 

 Midden december 2010

Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

De regen, sneeuwbuien en de koude prik van de afgelopen weken zorgen ervoor dat de timmerwerken al enkele weken stilliggen en we achterstaan op ons schema. Dit brengt natuurlijk mee dat de rietdekker niet kan beginnen op de geplande datum, om verdere vertragingen op te vangen gaan enkele vrijwilligers een tandje bijsteken. Ondertussen zijn de timmerwerken aan het composttoilet gestart en werden de nodige contacten gelegd voor het afwerken van de lemen muren.


 

 

 

 

Donderdag 13 januari 2011Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

Op donderdag 13 januari 2011 organiseerde Natuurpunt Nete & Aa samen met het Atheneum De Vesten een persmoment op het ogenblik dat de leerlingen van het vierde jaar houtbewerking de dakconstructie aan het afwerken waren.
Etienne Mahieu gaf een korte toelichting over de heropbouw van de schapenstal en de directeur van Atheneum De Vesten (Dhr Louis Savelkoels) gaf aan dat voor de leerlingen echte praktijkervaring op de werkvloer belangrijk is. De respons van de pers was groot met ondermeer 's avonds een item in het nieuws van RTV en artikels in de kranten Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

 

 

 

 

Maandag 17 januari 2011Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

Het rietdekkersbedrijf Jongerden begint op maandag 17 januari met de afwerking van het dak. Na een week is de achterkant van de stal volledig afgewerkt en werd een begin gemaakt met de voorkant.


 

 

 

 

Donderdag 27 januari 2011Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

In de loop van de namiddag kan het rietdekkersbedrijf Jongerden het rieten dak afwerken, om 13.30 uur werden de laatste nokstenen ingevoegd en aangestreken en werd de onderrand van het riet een laatste maal vlak gestreken. Zeg nu zelf: toch een prachtig dak!

  

 Midden maart 211

In de loop van februari en maart werden tal van (minder zichtbare) werken uitgevoerd, er werd onder andere hard gewerkt aan het afwerken van het toilet, het bijknippen van het riet aan de binnenkant van de stal en het afwerken van een muurtje tussen de standplaats van de schapen en het educatief gedeelte. Erg goed nieuws kregen we begin maart toen bleek dat de school (Atheneum De Vesten) de Bouwschoolaward 2010-2011 ter waarde van 3.000 € heeft gewonnen. Minder goed nieuws kregen we enkele dagen later toen bleek dat er ingebroken werd in de werfkeet en heel wat materiaal van Natuurpunt en de school werd gestolen. We waren er even niet goed van maar we zullen doorgaan!!!

 

 

April 2011Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw

 

 
Op 4 april kwam de leembouwer Gerrit Van den Dries uit Tielt-Winge een demonstratie geven i.v.m. het vitsen (vlechten van hout, zie de foto hiernaast), voor het leemweekend van 7 & 8 mei moeten alle muren nog gevitst worden. Tijdens de werken aan het groendak van het toilet op 10 april bleek dat er terug werd ingebroken in de werfkeet. Gelukkig werd er dit keer niets waardevols gestolen.
Op 23 april werd een vitsdag georganiseerd zodat alles klaar staat voor het groot leemweekend van 7 & 8 mei.
 
 

 

 

Mei 2011

Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw
 
 
 
 
Op 7 en 8 mei werden de buitenmuren geleemd, op zaterdag werd een groot deel van het werk verricht en de afwerking was voor zondag.

Omdat we nog heel wat leem overhadden, hebben we besloten om de tussenwand die de schaapskooi scheidt van het educatief gedeelte ook in leem te zetten. Dat zal het rustiek karakter van de stal zeker verhogen. Enkele vrijwilligers bouwden de binnenwand zodat er op zaterdagvoormiddag 21 mei kon gevitst worden, op zaterdag 28 mei werd de tussenwand dan geleemd.
 
 
 
 

 

 

 Juni 2011

Vorselaar-Schupleer-Schapenstal-Opbouw
Na een week van voorbereidende werken werd de vloer van het educatief gedeelte gelegd op zaterdag 4 juni.
In de loop van de maand werd het toilet afgewerkt, de hoofdpoort gehangen en tal van kleinere werken uitgevoerd.
 

 Juli 2011

In de loop van juli werd de gevel aan de kant van de schaapskooi verder afgewerkt, ook werd verder gewerkt aan de electriciteitsinstallatie en werd begonnen met de aanleg van de paden.

 Augustus 2011

 

 

 

In de loop van augustus werd vooral binnen verder gewerkt o.a. aan de tussenwand en de electrische installatie. We plaatsten ook een reclamebord voor de openingshappening van 25 september (zie de foto). De schapenpoort werd geplaatst en er werd een begin gemaakt met de schapenomheining rond de stal.

 

 

 September 2011

Nog veel werk aan de winkel voor de opening van 25 september. Er werden op zaterdag 10 en 17 september nog werkdagen georganiseerd waar tal van kleinere (maar niet minder belangrijke) werken werden uitgevoerd. Onder andere de schapenomheining rond de stal werd verder afgewerkt. Voor de wandeling van 25/09 werd een brug gemaakt en geplaatst over de derde beek.  Een picknicktafel en de banken en tafels voor de stal werden gemaakt en geverfd.

25 september 2011 - Eindelijk afgewerkt

 
Vorselaar-Schapenstal-Het verhaal-Eindelijk afgewerkt

 

 

 

TOP