Schupleer-Graafweide - Derde Beek

Onze overgrootouders ontgonnen tot begin vorige eeuw moerasijzererts of "ijzermaal" in de vallei van de Aa. Op platte schuiten brachten ze het erts naar de losplaats aan de Kleine Nete. De grachten en beken waarover het transport gebeurde, tekenen mee het natte karakter van het gebied. Het ijzererts vormt nog steeds een moeilijk doordringbare bodemlaag die het kwelwater opstuwt en zijn typische rode kleur geeft. In de winterperiode komen tijdelijk vele tientallen hectaren blank te staan. Zo vormt het gebied een natuurlijke waterbuffer die overstromingen in stroomafwaarts gelegen woongebieden voorkomt. Een heel ander landschap vinden we op de beboste duinen van de Kempense heuvelrug, waar we werk maken van het herstel van heide en vennen.

Folder       Meer info       Flora & Fauna

Vorselaar-Wandelingen-Schapenstal

 

 

TOP