Het Rot

Het Rot - Els Claus

Unieke kenmerken: Het Rot is een 80 hectare groot en bijzonder waardevol natuurgebied aan de rand van de grootstad. Het is gekend als vogelgebied wegens onder meer aanwezigheid van een kolonie blauwe reigers. Er zijn vele wandelmogelijkheden.

Opgelet: in tal van publicaties en websites wordt Het Rot vereenzelvigd met de aangrenzende Middenvijver. Dat is erg verwarrend want Het Rot is bestemd als natuurgebied en de Middenvijver als woonuitbreidingsgebied.

Deel van iets groters
Tussen de woontorens van Linkeroever en kern van Zwijndrecht liggen nog heel wat natuurgebieden. Goed voor meer dan 500 hectare natuur en bos! Niet enkel wandelaars en fietsers kunnen hier ontsnappen aan het drukke stadsleven, maar ook veel trekvogels brengen op Linkeroever de winter door. Weer anderen vinden er op de oevers van de plassen en in de bossen de plek om hun nest te maken.

Infobord Het Wilde Westen - ANB

Eigenaar: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Beheerder: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regio Antwerpse Kempen: Lange Kievitstr. 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen Tel: 03 224 62 62 E-mail ANB Antwerpen

Er is minimaal beheer wegens de geplande werken aan de Oosterweelverbinding.

Bescherming en status:
• Als 'waardevol landschap' gerangschikt en beschermd in 1987. 

• Als natuurgebied op het gewestplan Antwerpen

• Het behoort samen met het Vlietbos en Blokkersdijk tot het Vlaams ecologisch Netwerk (VEN).

Ligging: Antwerpen-Linkeroever. Het Rot is begrensd door Halewijnlaan, Blancefloerlaan, Verbindingsweg E17-E34 (Expresweg) en Charles De Costerlaan. Zie Google Maps

Geschiedenis:
Het Rot maakte vroeger deel uit van de Borgerweertpolder (1049 ha) die omgeven werd door de Schelde, de Blokkersdijk en de Suikerdijk (Zwijndrecht).

Tussen 1930-1936 werd het noordelijk en meest westelijk gebied opgespoten met Scheldezand.

Tussen 1970-1974 werd het aangrenzende gebied Middenvijver eveneens opgespoten.

Dit werd bij de invulling op het Gewestplan opgesplitst in een westelijke helft (Speelbos en speelweide) en een oostelijke helft (woonuitbreidingsgebied).

Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers van het toenmalige Natuurpunt WAL, andere actiegroepen en medestanders werd Het Rot in 1987 door de overheid als waardevol landschap beschermd.

In het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen werd Het Rot heringericht om het ecologische potentieel van het gebied te verhogen.

Dit ter compensatie van mogelijke verstoring in het natuurreservaat Blokkersdijk als gevolg van de aanleg van de Oosterweelverbinding (mitigerende maatregel).

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) legde een grote waterplas met twee eilandjes, verscheidene waterlopen (8ha water), kijkheuvels en nieuwe wandel- en fietspaden aan.

Fauna en flora:
• spontaan opgeslagen berken-wilgenbos met beek en moerassige delen, voortal langs de Charles De Costerlaan.

• hooggelegen opgespoten gebied met berken- en wilgenopslag in het oosten grenzend aan het woonuitbreidingsgebied Middenvijver;

• deels aangeplant bos (canadapopulier en den) en deels spontaan opgeslagen berken-wilgenbos, rondom twee oudere vijvers; in het westen grenzend aan de Verbindingsweg E17-E34;

• grote waterplas met eilandje (aangelegd in 2007) ter compensatie van mogelijke verstoring in het natuurreservaat Blokkersdijk als gevolg van de aanleg van de Oosterweelverbinding (mitigerende maatregel)

Wetenschappelijke gegevens:
• Kwetsbare (broed)vogelsoorten: blauwborst (Bijlage-I-soort met grote Europese bescherming!), blauwe reiger, Cetti´s zanger, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, nachtegaal, buizerd, boomvalk, sperwer, waterral, …

• Jef, Greet en Willy maakten van maart tot en met juli 2014 een broedvogelinventarisatie van het gebied, die nog maar eens aantoont dat het Rot zeer soortenrijk is, wat tot nadenken zou moeten stemmen. Lees hier het broedvogelmonitoringsrapport.

• Broedvogels: overzicht inventarisaties (1977-1986, Luc Audenaerde) Hyperlink naar overzicht

• Zaadplanten en Varens: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Mossen en Korstmossen: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Paddenstoelen: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Zoogdieren: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Amfibieën: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Spinnen: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Waterkwaliteit: zie brochure “Het Rot” 1987, Luc Audenaerde; hyperlink

• Monitoring Oosterweelverbinding Linkeroever door Universiteit Antwerpen – Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (hyperlink naar rapport)

• Voor recente waarnemingen zie http://waarnemingen.be/gebied/view/29935

• Recente waarnemingen: zie waarnemingen.be

Contactpersoon: René Maes, tel. 03 252 41 23, GSM: 0494 17 85 86 of e-mail René Maes

Toegang en bereikbaarheid:
• Heel het gebied is vrij toegankelijk op de wandelpaden. Het centrale kwetsbare deel rond de waterplassen en het eiland (Donkers) is als broed- en rustgebied niet toegankelijk.

• De hoofdingang van het natuurgebied ligt aan de ‘Park and Ride Blancefloerlaan’ op de Antwerpse Linkeroever. 

• Met het openbaar vervoer: tramhalte ‘Park and Ride Blancefloerlaan’ op de Antwerpse Linkeroever en is bereikbaar met tram 3, 5, 9 en 15.

• Met de fiets: vanuit Antwerpen-centrum neemt u de voetgangerstunnel naar Linkeroever. Op Linkeroever volgt u de Blancefloerlaan, die in het verlengde van de tunnel ligt. Na een kleine 2 km vindt u aan je rechterkant de Park and Ride Blancefloerlaan’.

Met het openbaar vervoer: tramhalte ‘Park and Ride Blancefloerlaan’ op de Antwerpse Linkeroever en is bereikbaar met tram 3, 5, 9 en 15.

Met de fiets: vanuit Antwerpen-centrum neemt u de voetgangerstunnel naar Linkeroever. Op Linkeroever volgt u de Blancefloerlaan, die in het verlengde van de tunnel ligt.

Na een kleine 2 km vindt u aan je rechterkant de Park and Ride Blancefloerlaan’.

Het natuurgebied verwelkomt:
• wandelaars, joggers, fietsers die op de paden blijven en genieten van de natuur

• natuurliefhebbers op zoek naar mooie vogelwaarnemingen en de duinflora

• wandelaars met honden aan de leiband en een poepzakje

• rolstoelgebruikers

Bedreiging:
• Oosterweelverbinding

• Ongewenste recreatie: loslopende honden, recreanten die de wandelpaden negeren, geluidsoverlast van de autostrades.

ATV ontdekt de natuur van Het Rot
Tijdens de zomer van 2014 draaide ATV een reeks rond 'Ontdek de natuur in 't Stad' (de Antwerpse ledenwervingsactie van Natuurpunt.) Natuurpunt Waasland-voorzitter Jef Van De Wiele leidde de journalisten rond in natuurgebied Het Rot. Het filmpje kan je hier bekijken.

Een ander filmpje over het Rot maakte Marc Santon. Je kan het hier bekijken.

Een PDF met kaart van Het Rot en (de Middenvijver) vind je hier.

TOP