Oosterweelwerken

Hoe wordt de natuur beschermd, voor en tijdens de Oosterweelwerken?

oosterweel_toekomstbeeld-scheldetunnel-tunnelmond-Lantis

De realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen is een ambitieus project met een ongeziene omvang. Om het uiteindelijke doel te bereiken – een meer leefbare, groenere stad creëren voor alle omwonenden – zijn jarenlange werken met bijbehorende ‘collateral damage’ aan de omgeving helaas onvermijdelijk. Daarom is alles in het werk gesteld om de bestaande natuur zo goed mogelijk te beschermen en te herstellen en de impact van de werken te milderen, zowel vóór als tijdens de werken. Sommige ingrepen vinden nu pas plaats, terwijl andere al jaren geleden in gang gezet werden. Koen Maes, expert natuur bij Lantis, geeft een overzicht van de belangrijkste ondernomen initiatieven.

Lees hier meer: https://www.onzenatuur.be/artikel/hoe-wordt-de-natuur-beschermd-voor-en-tijdens-de-oosterweelwerken

TOP