Projecten en dossiers

Werkingsgebied NPW

Natuurpunt Waasland doet er alles aan om mee te wegen op het natuurbeleid in de het Waasland en op de Antwerpse Linkeroever. Daarom werken we mee aan verschillende projecten. We dragen ook ons steentje bij in dossiers zoals het behoud van het Sint-Annabos en andere heikele punten omtrent de Oosterweelverbinding, de Groenpool Linkeroever e.d.

TOP