Antwerpse haven

De Antwerpse Haven Natuurlijk

Via het project 'de Antwerpse haven natuurlijker' willen Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf samenwerken om de natuur zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen het havengebied, rekening houdend met de economische belangen van de haven.

De Antwerpse Haven natuurlijker:

  • is een project dat tot stand kwam via een overeenkomst tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt vzw.

Het doel:

  • concrete afbakening van een ecologische infrastructuur binnen het havengebied
  • opmaak van inrichtings- en beheersplannen voor deze infrastructuur

Het ontstaan:

  • Het project werd in 2001 opgestart en liep over een periode van één jaar.

Resultaat:

  • een inventarisatie van de actuele en potentiële natuurwaarden binnen het Antwerps havengebied
  • de inhoudelijke onderbouwing voor de uitbouw van een ecologische infrastructuur binnen het havengebied.

In augustus van 2002 werd de samenwerkingsovereenkomst met drie jaar verlengd. 2 projectmedewerkers werden in dienst aangenomen. Dit project toont aan dat natuur en haven, mits de nodige inspanningen, kunnen samengaan.

Tot op heden werd namelijk praktisch geen rekening gehouden met 'de natuur' bij de uitbouw van de vele economische activiteiten in het Antwerps havengebied. De natuur trachtte dan ook enkel te overleven in de vele restgebieden, veiligheidsbuffers, wegbermen en ongebruikte terreinreserves.

Een netwerk voor de natuur
Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf willen de natuur binnen het havengebied zo optimaal mogelijk ontwikkelen, rekening houdend met de economische belangen van de haven. Hiervoor zal binnen het havengebied 5% ecologische infrastructuur gerealiseerd worden. Dit betekent dat binnen de huidige grenzen van het 'havengebied' ongeveer 650 ha als natuur zal ingericht en/of beheerd worden.

Deze doelstelling is deels terug te vinden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit plan voorziet dat 5% van alle zeehavengebied gevrijwaard wordt als ecologische infrastructuur. Die 5%-doelstelling wordt echter niet per zeehavengebied vooropgesteld, maar voor alle zeehavengebieden samen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf wil echter samen met Natuurpunt, ongeacht de plannen van andere havens, 5% ecologische infrastructuur voorzien in het Antwerps havengebied.

Contact 'Antwerpse Haven Natuurlijker'

Johan Baetens
johan.baetens@natuurpunt.be

Natuurpunt Waasland vzw
Grote Baan 197 
9120 Melsele (gelijkvloers)
Tel.: 03 / 722 15 37

scheldeboord

TOP