Nieuws

Nieuws
12 juni 2023
Verenigingsnieuws
schenking Ignace De Kesel

“De erfenis van Ignace was onze springplank naar meer beschermde natuur.”

In 2013 overleed Ignace De Kesel. Naast priester en cultuurfilosoof was de man hartstochtelijk natuurliefhebber. Hij schonk zijn nalatenschap aan Natuurpunt. Jan Dhollander, Paul Creve, Franki Saman en Geert Verwilligen van Natuurpunt Waasland-Noord klinken eensgezind: “Het legaat van Ignace was de opsteker die de afdeling nodig had. Op financieel vlak is zo’n erfenis uiteraard erg fijn, maar vooral: het heeft ons beheerteam weer ambitieus gemaakt”

Nieuws
13 maart 2023
Verenigingsnieuws

Kom je ook naar onze wakona Vrijwilligers contactdag?

We lichten de plannen van Wakona 2023 toe, de soortenzoekdag en de Wakona natuurstudiedag. Schrijf je hier in.

Nieuws
27 februari 2023
Verenigingsnieuws

Hou je van de natuur? Teken het natuurmanifest!

Door dit manifest te tekenen, help je het natuurherstel in Vlaanderen al een stap vooruit. Hoe meer mensen de natuur in het hart sluiten, hoe dichter we bij een natuurinclusief Vlaanderen komen. Samen krijgen we Vlaanderen tegen 2030 over het kantelpunt van natuurverlies naar natuurwinst.

Nieuws
14 november 2022
Verenigingsnieuws

Waarom Natuurpunt Waasland het PFAS-akkoord ondertekent

Op vrijdag 28 oktober ondertekenden de Vlaamse regering, Lantis, Natuurpunt Waasland, gemeente Zwijndrecht, burgerbeweging Zwijndrecht Gezond en Bond Beter Leefmilieu (BBL) het ‘Saneringsverbond’ over de aanpak van de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht en de Antwerpse Linkeroever. Voor Natuurpunt Waasland is dit akkoord een eerste stap in een lang proces naar een gezonder leefmilieu.

Nieuws
23 november 2020
Verenigingsnieuws

Maxi Zoo helpt de Kreken van Saleghem beschermen

Natuurpunt en dierenspeciaalzaak Maxi Zoo hebben beslist nauwer samen te werken. Maxi Zoo is deel van de Fressnapf Group, de Europese marktleider in producten voor huisdieren. Bij Maxi Zoo vind je alles voor gelukkige beestjes en trotse baasjes. In België kun je in 50 winkels terecht. Via acties en sponsoring helpt Maxi Zoo mee de Kreken van Saleghem beschermen: een natuurgebied met een enorme diversiteit. i En met de Wild Bird-campagne wil Maxi Zoo de tuinvogels meer onder de aandacht brengen bij haar klanten.

Nieuws
22 augustus 2019
Natuurbericht
Mopsvleermuizen onder boomschors

Vrijwilligers brengen 5 kraamkolonies in kaart van uitgestorven gewaande mopsvleermuis

Tot 2014 stond de mopsvleermuis in Vlaanderen geboekstaafd als uitgestorven. Sindsdien hebben vrijwilligers in het noordelijk deel van Oost-Vlaanderen maar liefst vijf kraamkolonies gevonden, goed voor een populatiegrootte van 150 tot 200 dieren. Toch blijft de soort ernstig bedreigd. Onderzoek naar het gedrag van de mopsvleermuis bracht verrassende feiten aan het licht: zo bleken gezenderde dieren wel 50 km op één nacht af te leggen.

TOP