werkgroepen

cvdb-20160731-2321.jpg

© Carl Van Den Broeck

Plantenwerkgroep Duinviooltje

De plantenwerkgroep “Duinviooltje” telt enkele heel enthousiaste amateur-botanisten. De bijzonderste activiteit is het inventariseren van een tiental kwartierhokken per jaar in de duinen of de achterliggende polders. We verzorgen elk jaar ook een paar plantenwandelingen die openstaan voor iedereen. Het is ook onze bedoeling om cursussen of plantenleerwandelingen te organiseren voor nieuwe natuurgidsen of mensen die meer willen leren rond planten. Er worden ook streeptochten georganiseerd met andere werkgroepen zoals het FON of de Nationale Werkgroep Botanie als zij de kustregio bezoeken. 

De excursiekalender vind je op https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-duinviooltje

Meer info: Johan Devos  devos.johan@gmail.com  0499 733 131

Paddenstoelenwerkgroep Westhoek

Deze autonome werkgroep heeft als doel de belangstelling en de beoefening van de mycologie (zwammen, schimmels en paddenstoelen) te bevorderen in zijn werkingsgebied. Ze wil ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende paddenstoelenflora in de Westhoek en in het bijzonder aan de Westkust.  Er is minstens één excursie per maand en een tiental binnenhuisactiviteiten 'Mush-Room' in het Duinenhuis. Je hoeft geen specialist te zijn om deel te nemen aan de activiteiten!  Meer info en programma op www.paddenstoelenwerkgroep-westhoek.be

Strandwerkgroep

Deze autonome werkgroep is een vereniging van natuurliefhebbers die zich toeleggen op de studie van de mariene biologie. Geboeid door alles wat leeft in het zilte nat, op het strand of in de duinen gaan ze regelmatig onze kust exploreren. De SWG brengt mensen samen die een stapje verder willen gaan om het boeiende ecosysteem van de zee te leren kennen maar ook kinderen veruimen hun kennis tijdens excursies. Ook minder bekende diergroepen krijgen heel wat aandacht zoalsl zeepokken, mosdiertjes, polliepjes, kwallen, garnalen, krabben, .. ze zijn maar een greep uit de enorme diversiteit die de zee ons te bieden heeft. Meer info en programma op www.strandwerkgroep.be

De zeevonk - Natuurwerkgroep voor kinderen

Natuurwerkgroep De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Voor hen organiseert de leiding elke tweede zaterdagnamiddag van de maand een leuke buitenactiviteit, verdeeld in vijf leeftijdsgroepen van het eerste leerjaar tot het vierde middelbaar. Dan trekken ze de natuurschoenen aan en gaan ze op verkenning in het bos, door de duinen, op het strand. De activiteiten zijn doorgaans van 14.00 tot 17.00 uur. De tijden van de Zeeduivels en de Zeemonsters kunnen afwijken.  Meer info op https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk

Natuurwerkgroep De Kerkuil

"Met Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw boert de agrarische natuur beter." Deze actieve groep is een zelfstandige regionale natuurvereniging, actief in 10 gemeenten in de noordelijke Westhoek en richt zich op agrarische natuur via een projectmatige werking. Meer info over werking en activiteiten op https://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php

Kustwerkgroep - Beleid

Deze beleidswerkgroep is samengesteld uit leden van de kustafdelingen van Natuurpunt, samen met de West-Vlaamse Milieufederatie. We volgen verschillende zee-, kust- en duinendossiers op. Zo duwden mee aan het verbod op de recreatieve warrelnetten, zoeken we mee naar oplossingen om de recreatieve druk in de duinen te verlichten en zijn we de motor achter een ecosysteemvisie voor de kustbescherming. Meer info bij Koen Verschoore en www.westvlaamsemilieufederatie.be

TOP