staartmees
Peter Watthy

Vogelwerkgroep

Onze werkgroep is actief in en rond Zedelgem.

We observeren, bestuderen en beschermen vogels in de regio.

De vogelwerkgroep bestaat uit enkele mensen die in eigen regio op verschillende manieren met vogels bezig zijn. Het doel van de vogelwerkgroep is dan ook om deze personen te bundelen en zodoende zoveel mogelijk ondersteuning te geven voor lopende, nieuwe projecten, het uitwisselen van kennis en informatie, …

Zin om mee te doen? Neem dan contact op met ons via:

Eddy Becue: eddy@natuurpuntzedelgem.be – 0493 93 12 24
of Noël Vervaecke: noel@natuurpuntzedelgem.be – 0495 63 50 53

Steenuilennieuwsbrief

De Steenuilennieuwsbrief is de digitale nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep. Hij wordt 3 à 4 maal per jaar verspreid onder leden en sympathisanten.
Abonneer je door je e-mailadres met vermelding ‘abonnee Steenuilennieuwsbrief’ door te geven aan steenuilen@natuurpunt.be.

Resultaten huiszwaluwtelling 2021

 

Deelgemeente        
Bezette nesten 2021        
Bezette nesten 2020        
Verschil
Zedelgem5550+5
Aartrijke4546-1


In veel gemeenten zijn de cijfers slecht, maar bij ons valt het best mee. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de plaatsing van nieuwe kunstnestjes op verschillende locaties binnen de Zedelgemse gemeente door onze vogelwerkgroep. De school De Fonkel in Aartrijke heeft nu 13 kunstnesten hangen waarvan er meteen al 8 bezet zijn (+ nog een natuurlijk nest)

We noteerden wel dat veel huiszwaluwen heel laat aankwamen en nu nog ten volle bezig zijn met het verzorgen van hun nageslacht.

Wel nog jammer dat er bewoonde nesten wegvallen deels door sloopwerken, deels door kauwen die de zwaluwtjes wegjagen en hun nest vernielen, deels doordat nesten elk jaar worden verwijderd door bewoners.

Resultaten huiszwaluwtelling 2020

 

Deelgemeente        
Bezette nesten 2020        
Bezette nesten 2019        
Verschil
Zedelgem5058-8
Aartrijke4637+9

 

Het telseizoen zit er terug op voor dit jaar, een activiteit waar we met onze vogelwerkgroep ieder jaar met spanning naar uitkijken in onze gemeente Zedelgem.

nestje

Tot grote vreugde van onze tellers werden onze eerste gevederde vrienden gespot half april. Op korte tijd was iedereen op de hoogte dankzij onze digitale wereld (WhatsApp-sms…).

Mondjesmaat arriveerden de boerenzwaluwen terug van hun grote oversteek uit Afrika. Wat later kwamen de eerste meldingen binnen van onze huiszwaluwen op weg naar hun vertrouwde kolonies in Aartrijke en Zedelgem dorp.

Het startschot voor de jaarlijkse tellingen van onze huiszwaluwen was gegeven. Wekelijks gingen onze tellers op pad met de verrekijker in aanslag om iedere beweging zorgvuldig te noteren.

Elke telronde was boeiend: nesten in opbouw, nieuwe nesten, afgevallen nesten…

Aansluitend op onze waarnemingen voerden we, in opdracht van de gemeente, een plaatsbezoek uit bij de bewoners die een toelageaanvraag indienden ter bevordering van het broedsucces van onze huiszwaluwen, een groot succes dit jaar: 26 aanvragen tegenover 6 aanvragen vorig jaar.

De taken werden zorgvuldig verdeeld onder elkaar en uitgevoerd met respect voor de corona-maatregelen.

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar: Aartrijke 46 nesten en Zedelgem 50 nesten.

Tot slot een dankwoordje aan de gemeente Zedelgem die het zwaluwenproject mee helpt ondersteunen, aan de bewoners die meewerken voor het behoud van de zwaluwen en de goede zorg van de nesten en niet te vergeten onze tellers Cath, Eddy, Noël, Patrick en Jacques.

Op naar het volgend jaar.
Eddy


Brief aan bewoners van een huis met zwaluwnest(en)

Iedere bewoner van de gemeente Zedelgem met een huis dat één of meerdere zwaluwnesten bevat krijgt onderstaande brief in de bus:

Beste bewoner van een huis met zwaluwnest(en),

Wist u al dat de Gemeente Zedelgem een subsidiereglement heeft rond de nestgelegenheid van zwaluwen? Dit kunnen huis-, boeren- of gierzwaluwen zijn. De tegemoetkoming bedraagt minimum 25€ en kan oplopen tot maximum 100€ naargelang het aantal nesten.

Uw woning huisvest zwaluwen zodat u recht heeft de tegemoetkoming aan te vragen. Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Via www.zedelgem.be/gemeentelijke-premies kunt u het “subsidiereglement nestgelegenheid zwaluwen” raadplegen en via het “aanvraagformulier subsidie nestgelegenheid zwaluwen” het nodige formulier vinden dat u moet invullen en doorsturen of afgeven aan de milieudienst van de gemeente
  • Wilt u liever een contactpersoon van de Vogelwerkgroep van NP Zedelgem die bij u langs komt met een formulier, dan kunt u terecht bij Eddy Becue ( via tel : +32 493 93 12 24 of per mail: eddy.becue@telenet.be) om een afspraak te regelen.
  • Nadat u uw aanvraag ingediend hebt, wordt er een controlebezoek uitgevoerd door de vogelwerkgroep i.s.m. de milieudienst. De gegevens worden doorgespeeld en na goedkeuring ontvangt u de gepaste subsidie.


Let wel! Het is belangrijk dat u zorg draagt voor de nesten en ze niet verwijdert noch vernielt, ook niet na het broedseizoen. Dit heeft zijn redenen: zwaluwen zijn beschermde vogels! Het zijn nuttige dieren die heel wat ongedierte op hun menu staan hebben. Ze pendelen tussen Afrika waar ze de winter doorbrengen en hun voortplantingsgebieden hier, vlak bij ons. Ze hebben af te rekenen met heel wat problemen zoals voldoende geschikte plaatsen vinden om hun nest te bouwen. Vandaar de warme oproep mee te helpen aan de bescherming van deze vrolijke kwetteraars.

Tip: last van hun uitwerpselen aan je voor- of achterdeur of op je geliefd terras? Hang een plankje op zekere afstand onder het nest zodat de uitwerpselen daar terecht komen. Wist je trouwens dat die mest heel goed is voor je planten? Natuurlijker kan haast niet! Succes!

Eddy Becue

Extra steenuilenkasten

Vrijwilligers van de vogelwerkgroep van Natuurpunt Zedelgem gingen in de maanden december en januari op pad om steenuilenkasten te plaatsen op het grondgebied van Zedelgem, ter bescherming van het kleinste uiltje van Vlaanderen.

Doordat de natuurlijke nestgelegenheden stelselmatig verdwijnen proberen wij de dichtheid van de broedkoppels te verhogen en zodoende de populatie te behouden.

We werken hierbij nauw samen met landbouwers en burgers in onze gemeente, allemaal mensen die een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de steenuil.

We plaatsten 15 extra kasten, wat het totaal brengt op 24 nestkasten in ons gebied.
Alvast een dikke proficiat aan onze vrijwilligers hiervoor.
Nu maar hopen op een succesvol broedseizoen!

Als je interesse hebt om ons team te versterken, geef gerust een seintje.

Eddy Becue

kast1kast2
 kast3 kast4

Resultaat huiszwaluwtelling 2019

 

Deelgemeente        
Bezette nesten 2019        
Bezette nesten 2018        
Verschil
Zedelgem5838+20
Aartrijke3717+20

 

Er is geen telling voor Loppem en Veldegem maar volgend jaar komt daar wellicht verandering in!

Die grote toename is deels te wijten aan een gunstig broedseizoen in 2019 als voortzetting van de opwaartse trend van 2018.

De vondst van nieuwe locaties zorgt daarenboven voor een spectaculaire stijging van het aantal bezette nesten, vooral dan in Aartrijke (meer dan verdubbeld!)

We zoeken verder en volgen dit volgend jaar weer op. Momenteel zijn vele koppeltjes nog bezig met hun 2de broed!

TOP