Natuurpunt Zomergem is actief in Zomergem, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem-Beke. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. De afdeling Zomergem heeft drie natuurgebieden in beheer. Alles samen is dit goed voor zo'n 30 hectare. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

img_4582.jpg

© nikolaj
Het Essenbos in bloei

Natuurgebieden

Welkom in het Essenbos

Gelegen langsheen de Gentseweg te Knesselare Ursel ligt een natuurgebiedje beheert door onze afdeling. 

Het terrein van 1,8 hectare kent een redelijk hoogteverschil van de straatkant naar het verst gelegen deel. Het grootste deel ligt op rabatten. Rabatten geven aan dat dit een nat gebied is. In klein deeltje van de resterende natte plekken bloeit in het voorjaar nog dotterbloem.

Ook kruipend zeggegroen en wat zeggesoorten zijn er te vinden. 

In een deel van het bos vinden we slanke sleutelbloem, bosanemoon en speenkruid als opvallendste soorten. Ook vinden we soorten als daslook, look zonder look en muskuskruid.

De meest overheersende boomsoorten in het gebied zijn populier, iep (olm) en es. Daarnaast komen gewone esdoorn, zomereik, berk, Amerikaanse eik en tamme kastanje voor. Achter in het gebied aan de gracht staan zwarte elzen. In de struiklaag komt naast braam veel hazelaar en verjonging van es en iep voor. Daarnaast staan er exemplaren van aalbes, meidoorn, hulst en vlier. Opvallende klimmers zijn klimop en kamperfoelie. Verder wordt de onderlaag hoofdzakelijk gevormd door hakhoutstoven van olm, es, hazelaar en tamme kastanje.

img_5949.jpg

plantactie
© NP Zomergem
Ook voor de jongsten onder ons was het werken geblazen.

Beheerwerken

Boomplantactie in het Keigatbos

Eindelijk, het is zover: op 17 en 18 november 2017 hebben we onze eerste boomplantactie gerealiseerd in

het Keigatbos.

Even terug in het (nabije) verleden. In december 2010 slaagde Natuurpunt Zomergem erin om een eerste stuk grond aan te kopen in het Keigatbos: een blok van ongeveer 8 hectare groot, nabij het Veldkruis. De percelen bestonden uit een weiland, een bosje met voornamelijk een dennenbestand en enkele akkertjes. Het doel van deze aankoop was om de groene bestemming veilig te stellen en tevens om de natuurwaarden te verhogen. Voor de aankoop konden we dan ook beroep doen op een co-financiering uit het stilaan beruchte boscompensatiefonds, met als voorwaarde dat de gronden bebost zouden worden.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: administratief moet een hele weg bewandeld worden (en zoals al vaak gezegd hier, wij zijn ook maar vrijwilligers die dit in de avonduren doen), er moest een aanzienlijke som aan eigen middelen verzameld worden én er moest rekening gehouden worden met enkele lopende pachtcontracten.

Maar eindelijk, nu is het zover. De pacht is afgelopen waardoor we nu het volle gebruik over de gronden hebben, en de administratie is rond. We zijn klaar voor een eerste boomplantactie de eerste in een hopelijk lange rij.

Op 17 en 18 november (18/11 is nationale Dag van de Natuur) hebben we in totaal ongeveer 1.200 boompjes in de grond gestopt. Het gaat hierbij niet om één aaneengesloten bos, maar om een brede en langgerekte strook (zie onderstaande tekening). Hiermee worden twee bosbestanden met elkaar verbonden: ons “eigen” bosje in het zuidoosten en het OCMW-bos in het westen. Daarnaast wordt de zoom rond de Veldkruisstraat gevoelig verbreed. Hierdoor worden het grasland en de poel ingesloten door bos, waardoor een soort microklimaat gecreëerd wordt. Dergelijke open plekken in het bos zijn uitermate belangrijk voor onder meer de vlinder- en insectenpopulatie, maar zijn ook bijzonder aantrekkelijk voor kleine en grote zoogdieren.

Vele handen maken het werk licht. Gespreid over het weekend kwamen in totaal zon 40 mensen helpen, waardoor het plantwerk vrij snel klaar was en er zelfs nog tijd was voor een wandeling en kampvuurtje. Dit werkweekend was een generale repetitie voor het grote plantweekend in het najaar van 2018, en het mag gezegd dat het geslaagd was. Dank voor alle helpende handen! 


Steenuilenkast, project; 'Buur aan de Muur'

Vogelwerkgroep

Project 'Buur aan de Muur'


Steenuilenkasten die aan de muur van een stal, tuinhuis kunnen gehangen worden.

Een vriesdag als geen andere om uilenkasten op te hangen. Met een 40 geselecteerde adressen uit de 90 aanvragen gingen we op stap. Dat niet alle locaties geschikt zouden zijn wisten we op voorhand. Maar we hebben toch een 9 kasten kunnen ophangen. bij de sommigen was de omgeving echt niet geschikt bij anderen dan weer wel, maar dan eerder om een steenuilenkast in de boom, zoals knotwilg, te hangen of plaatsen. 

TOP