Werkgroepen

Wat zijn werkgroepen?

Natuurpunt Zomergem heeft aansluitend enkele actieve werkgroepen die zich focussen op de kennis, het beheer en de studie van een specifieke soortgroep of doel. Zo hebben we een vogelwerkgroep die vooral actief is rond de Zomergemse uilen en zwaluwen en is er een amfibieënwerkgroep die rond het Keigatbos zich inzet voor de paddentrek. Tot een aantal jaar terug stond er ook een volwaardige zoogdierenwerkgroep (voornamelijk rond muizen en vleermuizen) op poten, de ambitie is om deze de komende tijd terug op te waarderen.

Vogelwerkgroep

De Zomergemse vogelwerkgroep focust voornamelijk op de verschillende soorten uilen (steenuil, kerkuil, bosuil & ransuil), valken (torenvalk & slechtvalk) en zwaluwen (huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw & oeverzwaluw) op Zomergems grondgebied.

Meer specifiek monitort onze werking de nestkasten voor de steenuilen, kerkuilen, torenvalken en huiszwaluwen. Bij deze eerste drie soorten worden de jongen ook telkens geringd. Verder worden voor de vier zwaluwsoorten het aantal bezette nesten systematisch geteld en wordt in het vroege voorjaar het aantal roepende steenuilmannetjes geteld.

Amfibieënwerkgroep

Rond het Keigatbos trekt zich elk jaar een behoorlijke amfibieëntrek op gang. Een paar enthousiastelingen en omwonenden zetten zich de laatste jaren in om in de periode februari-maart dagelijks een kleine ronde te doen om de amfibieën veilig te helpen oversteken en tegelijkertijd hun aantallen bij te houden.

Wilt u graag meedoen? Helpende handen zijn altijd welkom! Of wilt u gewoon meer weten?

Contacteer dan Sam op <vz@natuurpuntzomergem.be> of Jari op <jari.vandendriessche@hotmail.be>

Locaties paddentrek

Zoogdierenwerkgroep

TOP