Shutterstock

Word lid

Waarom lid worden?

Natuurpunt draagt de bescherming van ons natuurlijke leefmilieu en omgeving hoog in het vaandel. Natuurpunt vzw werd opgericht in 2001, uit de fusie van de Wielewaal vzw (1933) en Natuurreservaten vzw (1951). Toen telde de vereniging ongeveer 48.000 leden. Intussen is dit ledenaantal geklommen tot 133.000! Het geld dat opgehaald wordt met deze lidmaatschappen wordt ten volle ingezet ten voordele van (1) het aankopen van natuurgebieden om ze zo te beschermen en te heropwaarderen, (2) het beheren van deze gebieden om zo ten volle alle habitatmogelijkheden van een gebied te ontplooien en (3) het creëren van een draagvlak en een laagdrempelige toegangspoort voor het grote publiek om natuur an sich als iets waardevols te zien.

Als lokale afdeling dragen wij hier graag ons steentje toe bij. Wij proberen ook maandelijks één of meerdere zaken te organiseren voor onze lokale leden. Dit houden onder andere beheerwerken in het natuurgebied in, leden- of fondsenwervingsacties, of natuurlijk ook geleide thema-excursies. U kan deze activiteiten meevolgen op onze agenda. Kom gerust eens af! wij bieden zelf ook 4x jaar ons lokale ledenmagazine de Naaldekoker aan.

Verder geeft ook Natuurpunt Nationaal een aantal extra voordelen:

Een lidmaatschap is geldig voor één jaar, voor het volledige gezin. Dit kost 38 euro.

>> Word nu lid

 

TOP