Paddenstoelen zijn niet alleen mooie en mysterieuze verschijningen, ze zijn ook een goede indicator voor de kwaliteit van onze natuur. Er zijn zo’n 4000 soorten paddenstoelen in Vlaanderen. Zin om je te verdiepen in de paddenstoelenwereld? Ga eens kijken op onze website of neem contact op en sluit je aan bij de werkgroep.


paddenstoelenwerkgroepdebron

Activiteitenkalender 2023

Zaterdag 26 augustus Inventarisatie Vierlingen Hill 60 te Ieper

Afspraak: 9u30 parking bij de gedenksite Hill 60 in de Zwarteleenstraat te 8902 Zillebeke (Ieper).

 

Zaterdag 30 september Inventarisatie Voorbos te Kemmel

Afspraak: 9u30 parking bij de voormalige Commandobunker, Lettingstraat 64, 8951 Heuvelland.

 

Zondag 29 oktober Inventarisatie Zandvoordebos, Ieper

Afspraak om 9u30 op de parking in de Kleine Ieperstraat te 8902 Zillebeke.

 

Zaterdag 18 november Inventarisatie Sixtusbossen te Vleteren

Afspraak: 9u30 parking Canadaweg nabij de Leeuwerikstraat te 8972 Vleteren.

 

Zondag 3 december Inventarisatie Zwarte Leen en de twaalf gemeten, Ieper

Afspraak: 9u30 parking Wervikstraat nabij de Pappotstraat te 8902 Zillebeke.

Activiteitenkalender 2022

Info: natuurpuntwestland@telenet.be of ann.top@skynet.be

Ann Top, 0479 57 99

 

Zondag 18 september Paddenstoelen inventarisatie in de bossen van Wijtschate.

Deze bossen in beheer van ANB zijn nog weinig bezocht en kunnen nog pareltjes bevatten.

Afspraak: 9u00 u aan de kerk van Wijtschate.

 

Zaterdag 12 november: Paddenstoeleninventarisatie Fort Sint- Nicolas te Boezinge

Het gebied omvat een bebost, behoorlijk bultig terrein, enkele poelen en een lange, brede gracht, relicten van het fortreliëf. Dit gebied ligt langs de oostelijke oever van het Kanaal Ieper-IJzer, naast het bekende Sas van Boezinge. De natuurwaarden in het gebied zijn de laatste jaren door Natuurpunt Westland verder ontwikkeld en beheerd, met de nodige aandacht voor de historische oorsprong van het fort.

Afspraak: 9u30u langs de Sasstraat in Boezinge (Ieper)

 

Zondag 27 november: inventarisatie Verwezen Kanaal Ieper-Komen te Hollebeke

Op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw poogde men tot driemaal toe een kanaal te graven tussen Ieper en de Leie. Een ondergrondse tunnel, versterkte kanaalgedeelten, sluizen, een ijzeren brug ..., geen bouwwerk bleek bestand tegen de weerbarstige Ieperiaanse klei. Decennialang werd de Palingbeek met rust gelaten en de natuur herstelde met ideale biotopen voor paddenstoelen.

Afspraak 9u30u parking Hoek Kasteelhoekstraat-Komenseweg in Hollebeke (Ieper).

 

Zaterdag 3 december: Paddenstoeleninventarisatie Zandvoordebos te Zonnebeke
Het Zandvoordebos maakt deel uit van de Gasthuisbossen. Ieder seizoen zorgt voor een magische sfeer in deze bossen.

Afspraak: 13u30 parking Kleine Ieperstraat in Zandvoorde (Zonnebeke).

 

Zaterdag 17 december: Paddenstoeleninventarisatie Brandersbos-Sulferberg te Westouter

Het natuurreservaat De Sulferberg situeert zich in het grensgebied van Westouter (Heuvelland) en Reningelst (Poperinge). Het bestaat uit een stuk weiland met een bronbosje en het Brandersbos. Via de Tweebergenwandelroute die in het centrum van het dorp Westouter vertrekt, kan je het natuurgebiedje bereiken.

Afspraak: 9u30 parking aan de kerk van Westouter (Heuvelland).

 

Activiteitenkalender 2020

Info Ann Top, ann.top@skynet.be, 0479 57 99 30

 

Zaterdag 26 september : Paddenstoeleninventarisatie in de Breemeersen en Loufjesbos

De Breemeersen is een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha gelegen in Nieuwkerke (deelgemeente van Heuvelland). Het erkend natuurreservaat bestaat uit een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten. In de namiddag speuren we naar padenstoelen in het Loufjesbos van 1,20 ha. Afspraak: 9u30 en 13u30 aan de kerk, Markt 1, 8950  Nieuwkerke.

 

Zondag 11 oktober : Paddenstoeleninventarisatie Helleketelbos

Dit bos van 56 hectare is niet zo onheilspellend als zijn naam doet vermoeden. Er wonen geen heksen of duivels, wel zijn er bijzondere paddenstoelen te bespeuren in dit bos,  dat de Eerste Wereldoorlog beter heeft doorstaan dan de rest van onze bossen. Afspraak: 9u30 Parking Herberg De Boshoeve, Vijfgemetenstraat 4, 8970 Poperinge.

 

Zaterdag 24 oktober Paddenstoeleninvantarisatie ’t Bosseltje en De Mote

Beide stukjes natuur liggen in de vallei van de Steenbeek. Deze mooie beekvallei verbindt het heuvelende landschap van de Ieperboog met de aanzet van de IJzervallei en biedt nog veel kansen voor natuurontwikkeling, midden een uitgesproken agrarische regio. Afspraak: 13u30 parking aan ’t Bosseltje, Hugotstraat, 8920 Langemark-Poelkapelle.

 

Zondag 8 november Paddenstoeleninventarisatie Houthulstbos

Het Vrijbos is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel'.  Afspraak: 9u30 parking noordkant Vrijbos in Keunedreef, zijstraat van Eugène de Grootelaan, 8650 Houthulst.

 

Zaterdag 21 november Paddenstoeleninventarisatie Haneveld

Het in 2016 geopende natuurgebied wordt  dankzij het juiste maaibeheer een mooi divers leefgebied voor vele soorten, waaronder ook bepaalde zwammen. Afspraak: 13u30 parking Steenbakkerij Wienerberger, Ieperstraat 186, 8980 Zonnebeke.

 

Zaterdag 28 november Inventarisatie graslandpaddenstoelen Duitse militaire begraafplaats Menen en Balokken

In Menen vind je de grootste Duitse militaire begraafplaats in België, gelegen nabij een bos, vandaar de naam ‘Menen Wald’.  De Balokken is een 20 hectare groot park in de gemeente Wervik. Rietvelden, graslanden, loofbomen en moerassige delen met houten loopsteigers wisselen er elkaar af.

Afspraak:13u00 parking Duitse begraafplaats, Groenestraat  Menen.

 

Zaterdag 12 december Paddenstoeleninventarisatie Hoornwerk en Vestingen

Vestingen werden altijd beplant met bomen. Men koos voor hoogstammige soorten die hout opleverden voor allerlei militaire doeleinden. In 1947-1948 werd het bomenbestand van het Ieperse wandelpark definitief hersteld. Langs de oostzijde van de Poternebrug en de Leopold III-laan ligt het verrassende Hoornwerkpark van ca 8 ha met een deels behouden hoornwerkreliëf met ondergrondse kazematten. Afspraak: 9u30u parking rotonde Leopold III-laan, 8900 Ieper.

 

Excursies najaar 2018

Zondag 9 september Sint-Sixtusbos – abdijbos in Vleteren

De Sixtusbossen omvatten verschillende bossen in Poperinge en Vleteren en strekken zich uit op de heuvelrug ten noordwesten van Poperinge. Het is een verzameling van allemaal kleinere bossen en behoort toe tot de welbekende Sint-Sixtusabdij, waar monniken hun overheerlijk trappistenbier brouwen. De meest opmerkelijke bewoner van de bossen is de Rode bosmier. In één nestkoepel kunnen zo’n 700.000 rode bosmieren wonen! Wij gaan op zoek naar paddenstoelen in het bos bij de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren (19 ha). 

Afspraak: 9u30 parking vlakbij de abdij, Donkerstraat 12 te Vleteren.

 

Zaterdag  15 september Scherpenberg in Loker

De Scherpenberg ligt middenin een idyllisch landschap met bosjes en weiden. Kom genieten van een lappendeken van oude akkers, valleigraslanden en een prachtig bron-amfitheater met een schat aan paddenstoelen, waaronder de Hoorn-van-overvloed.

 Afspraak: 9u30 parking Restaurant Scherpenberg, Dikkebusstraat 77 in Heuvelland.

 

Zaterdag  29 september Paddenstoeleninventarisatie in De Broekelzen in Westouter

Het gebied bestaat uit een bonte mengeling van bos, wei- en hooilanden en bevat een schoolvoorbeeld van het begrip ‘bronbos’. We doen vandaag het nieuwe gedeelte van De Broekelzen aan. Er ligt heel wat dood hout en er zijn nog geen waarnemingen van dit gebied. 

Afspraak: 9u30 Alti Flora, Gemenestraat 1A te Westouter

 

Zaterdag  13 oktober Paddenstoeleninventarisatie in Le Vert Digue in Waasten

Le Vert Digue is net  als de Balokken een opgehoogd terrein op een eiland tussen de oude en de nieuwe Leie, ontstaan bij de rechttrekking van de Leie. Het ligt ongeveer 5 km stroomopwaarts van de Balokken en is ongeveer 25 ha groot. De Groene Dijk biedt een grote biodiversiteit, een echt mozaïek van habitats: open water, moeras, natte weide, heide, rietveld, wilgenstruwelen ... 

Afspraak: 14u00 parking bij einde brug over de Leie, in Route de Quesnoy 6 in Warneton, Frankrijk.

 

Zaterdag  27 oktober Paddenstoeleninventarisatie in de Huikerbossen in Hollebeke

Op de heuvelrug Wijtschate-Hollebeke resten nog een viertal grote bosfragmenten, die tot op vandaag zijn bewaard gebleven. Het zijn o.a. de Huikerbossen ten oosten van de Rijselstraat, nabij ‘Padhoek’. Ze behoren in hoofdzaak tot het zure eikenbostype waarin vaak naaldbomen zijn aangeplant. De kruid-laag wordt gedomineerd door adelaarsvaren en/of bramen, in de moslaag vormen de vruchtlichamen van de paddenstoelen in de herfst een opvallend bestanddeel. 

Afspraak: 9u30 bij eerste bos links in de Brugstraat, komende vanuit de Eekhofstraat Ieper (Hollebeke). Parkeren in de berm.

 

Zaterdag  10 november Paddenstoeleninventarisatie in de Galgebossen in Elverdinge

Op de grens tussen Elverdinge, Poperinge en Vlamertinge liggen de Galgebossen (107 ha). De bossen vormen het relict van een woud dat zich uitstrekte van Beselare naar Watou, maar tussen de 9e en de 14e eeuw verdween. Wie van fauna en flora houdt, kan hier zijn hartje ophalen. Kenners kunnen er tussen de eeuwenoude eiken meer dan 100 soorten paddenstoelen onderscheiden. 

Afspraak: 14u00 op parking van ANB nabij Café De Vuile Seule, Gasthuisstraat 3 Elverdinge.

 

Zaterdag  24 november Paddenstoeleninventarisatie in Begijnenbos in Zillebeke 

Omdat het Begijnenbos nabij de spoorlijn Ieper-Roeselare (de huidige Zuiderring) lag, noemden de Britten het Railway Wood, de Duitsers hadden het over Eierwäldchen. Voor ons doet de naam van het bos in de Begijnenbosstraat er niet toe, we gaan er op zoek naar paddenstoelen. 

Afspraak: 9u30 op parking Hooge Crater Museum, Meenseweg 467 Ieper. 

 

Zaterdag  8 december Paddenstoeleninventarisatie op de Kemmelberg

Op een boogscheut van De Palingbeek ligt het provinciedomein de Kemmelberg, 148 ha groot. We gaan vandaag op zoek naar paddenstoelen langs de zuidflank, waar je ook kan genieten van een prachtig vergezicht op West- en Frans Vlaanderen.

Afspraak: 9u30 op parking van De Hollemeersch, Lettingstraat 58 te Dranouter.  

TOP