Vlinderwerkgroep Thecla. 

Vlinderwerkgroep Thecla is actief in de regio Pajottenland: Groot Pepingen, Gooik en Roosdaal.

In 2008 ontstond uit de Natuurpunt afdeling Pajottenland, de afdelingskern Natuurpunt Pepingen. Binnen die kern werd bijna onmiddellijk ook een lokale vlinderwerkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep werd “Thecla” genoemd, naar het eerste deel van de Latijnse naam van de sleedoornpage. Bij het oprichten van vlinderwerkgroep Thecla werd dan ook de sleedoornpage als logo gekozen.

Het doel van de vlinderwerkgroep Thecla was in de eerste plaats een beter beeld krijgen van de diversiteit aan dagvlinders en het opvolgen van de populaties in de omgeving van de gemeente Pepingen. Er was tot dan toe ook nauwelijks gezocht naar rode-lijstsoorten. Na de ontdekking van verscheidene nieuwe populaties van de zeldzame sleedoornpage, werd in de zomer van 2009 op enkele plaatsen de nog zeldzamere iepenpage aangetroffen. Samen met de ontdekking van de iepenpages bleek het ook dat er acties nodig waren om deze speciale soort te behouden.

Het was aan vlinderwerkgroep Thecla om een beeld te krijgen van de huidige populaties. Daarop werden in de winter 2008-2009 verschillende bosranden, houtkanten en hagen gecontroleerd op de aanwezigheid van eitjes van de sleedoornpage. In de zomer van 2009 werd op zoek gegaan naar vindplaatsen van de iep en waarnemingen van de iepenpage in het Palokenbroek. De zoektochten bleken een succes want al heel snel werden verschillende waarnemingen van eitjes, vlinders en waardplanten gedaan.

Uit beide inventarisaties van zowel de sleedoornpage als de iepenpage werden twee rapprten opgesteld. Deze rapporten geven een overzicht van de voorlopige vindplaatsen van de iepenpage en sleedoornpage. Verder bevatten deze rapporten een bespreking van de waardplanten (sleedoornpage en iepen- of olmensoorten). Tegelijk worden ook beschermingsmaatregelen besproken en wordt wat meer verteld over de inventarisatie van de waardplanten en de vlinders. Uiteraard zullen deze rapporten de komende jaren verder uitgebreid worden en op termijn ook de resultaten kunnen geven van de beschermingsacties.

In 2010 wordt met de gemeente Pepingen een nieuwe samenwerking opgestart. Via een aangepast bermbeheer in functie van het bruin blauwtje, komt deze vlinder nu al in verschillende bermen opnieuw voor. Vanuit deze samenwerking ontstaat in 2011 ook de nieuwe vlindertuin in Pepingen. De tuin heeft een voorbeeldfunctie en toont wat je kan doen om ook in je eigen tuin een vlindervriendelijke biotoop te creeëren. Deze vlindertuin kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de gemeente Pepingen, Natuurpunt, vlinderwerkgroep Thecla en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

We wensen je graag veel plezier met al je vlinderwaarnemingen !

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang je Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Nieuws
29 december 2019
Verenigingsnieuws

Kalender activiteiten 2020.

Natuurpunt Pajottenland en vlinderwerkgroep Thecla nodigen je van harte uit om mee te wandelen, beheren, ontdekken en genieten van de natuur- en landschapspracht in het Pajottenland! Om te laten zien dat er heel wat leeft rond natuur in onze regio, hebben we de krachten gebundeld en samen een kalender met de activiteiten in Roosdaal, Gooik, Pepingen en Lennik. Iedereen is welkom op alle activiteiten, je hoeft geen lid te zijn. We zien je graag op één van onze activiteiten !

Nieuws
18 december 2019
Verenigingsnieuws

Kesterheide erkend als volwaardig natuurgebied

Na jaren van inspanningen – aankopen, beheren, activiteiten… – werd de Kesterheide in Gooik begin oktober 2019 officieel erkend als natuurgebied. Op die manier bevestigt de Vlaamse overheid dat Kesterheide 100% past binnen de Vlaamse en Europese doelstellingen voor meer en betere natuur met plaats voor wandelaars, fietsers… en speelbos. Eerder werd al 5 hectare erkend, maar nu breidt dit uit naar 25 hectare officieel natuurgebied.

TOP