Werkgroep Isis is in Noord-Limburg een expertisecentrum voor interactieve natuureducatie, en organiseert een topnatuurbeleving voor leerlingen van het kleuter-, lager- en secundair onderwijs, in natuur dichtbij school, in 10 Noord-Limburgse gemeenten.

De locaties zijn met de fiets of te voet te bereiken. Zo krijgen kinderen in hun directe leefomgeving natuurbeleving aangereikt. Door kinderen en jongeren interactief natuur te laten ontdekken, wekken we verwondering op voor de natuur. Ze ontdekken het wonderlijke en complexe netwerk in de natuur en leren respect voor alle levende wezens. 

Vanuit de verwondering voor natuur maakt Werkgroep Isis de leerlingen bewust van de ecosysteemdiensten van de natuur, van hun nut voor ons leefmilieu en van hun belang voor een duurzamere wereld.

Onder onze leden tellen we veel leerkrachten, die we jaarlijks inspraak geven in de gewenste uitbouw van onze educatieve pakketten.

Werkgroep Isis wil bijdragen aan een wereld, waarin de volwassenen van de toekomst zich bewuster inzetten om een duurzamer leven uit te bouwen, met respect voor de natuur in de eigen omgeving en met begrip van de ecosysteemdiensten.

Omdat onze gidsen ervaring hebben in interactief gidsen waarbij zij de natuur laten ontdekken via alle zintuigen, heeft Werkgroep Isis  natuurbeleving ook uitgewerkt als recreatieve activiteit voor gezinnen en voor personen met een mentale beperking.

20170421_104854.jpg

Werkgroep Isis_Natuurbeleving voor kinderen
© Kristine Zels
Wat doen die bodemdiertjes ?

Werkgroep Isis : natuurbeleving voor schoolkinderen, gezinnen en mensen met een beperking

Voor scholen in Noord-Limburg

In de winter organiseren we voor scholen in onze lokalen een thematentoonstelling met interactieve werkhoeken, deze informatie is ook opgenomen in de drie scholenbrochures.

Dit jaar 'Wat schimmelt daar?'
In het voorjaar en in het najaar bieden we interactieve activiteiten 'ten velde', 
in natuur dichtbij school.

Voor gezinnen

Voor ouders, grootouders en hun (klein)kinderen organiseren we tijdens vakanties en weekends spelenderwijs natuurbeleving.

TOP