public://boerenzwaluw_leojanssen.jpg
De boerenzwaluw (Hirundo rustica) heeft een schitterend verenkleed met metaalglans, hij voert snelle, sierlijke vluchten uit en is een opvallende en welkome verschijning tijdens de zomermaanden.

Hoe kan je de boerenzwaluw herkennen?

  • Lichaamslengte tussen 17 en 21 centimeter
  • Metaalblauwe veren op de bovendelen
  • Witte onderzijde met roodbruine keel en zwarte borstband
  • Staart met lange buitenste staartpennen, dus diep gevorkte staart
  • Hoe klinkt de boerenzwaluw?
  • Vrolijk snel gekwetter met af en toe een rateltje. Er wordt meestal gezongen vanaf een telefoondraad of een dakgoot.
 

Wat eet de boerenzwaluw?

Tijdens het vliegen pikt de boerenzwaluw met zijn breed geopende bek allerlei insecten als muggen, motten en kevertjes uit de lucht. Om te drinken scheert hij rakelings over het wateroppervlak en dipt dan de ondersnavel in het water.

 

Hoe krijg je de boerenzwaluw te zien?

De boerenzwaluw voelt zich thuis in landbouwgebieden, waar hij in het open landschap op zoek kan gaan naar voedsel. Door de hervormingen in de Vlaamse landbouw wordt het voor de boerenzwaluw echter steeds moeilijker om een goede nestplaats te vinden. Vee staat vaak op roosters en schuren zijn minder toegankelijk geworden. De soort staat op de Vlaamse rode lijst dan ook geregistreerd als ‘achteruitgaand’.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

   

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

TOP