Waar boeren en natuurbeschermers goed samenwerken, gaat de boerennatuur erop vooruit. Deze gedreven mannen en vrouwen zorgen er elke dag weer voor dat we kunnen genieten van waardevolle boerennatuur.

Bootcamp

Bootcamp 2019

Wat er gebeurt wanneer je 10 landbouwers en 10 natuurbeschermers samen brengt. 

Bootcamp 2019

Samenwerken

Portretten

Straffe duo's voor wie samenwerken vanzelf gaat. 

Helden van de boerennatuur

Getuigenissen

Boer André en natuurbeschermer John bewijzen dat samenwerken kan. Door wederzijds respect en goeie wil maken ze, samen met vele andere boeren, van de Uitkerkse Polder een paradijs voor weidevogels.  

Natuurbeschermer Davy van de Vlaamse Land Maatschappij en landbouwer Robert werken al lang samen. In de omgeving van natuurgebied De Zwarte Beek verenigen ze hun krachten om te bouwen aan een landschap waar dieren zich thuisvoelen.

Boer Luc ging op zoek naar een natuurgebied waarop zijn koeien konden grazen. Hij ontmoette natuurbeheerder Christoffel en dat was het begin van een mooie samenwerking. Hun geheim? Respect en openheid.

Boer Raf heeft een hart voor vogels van de boerennatuur. Samen met Hanne, Sven, Kjell en vele anderen zorgt hij ervoor dat de kiekendief een kans maakt op zijn akkers: Plan Kiekendief brengt mensen samen die zorgen voor boer en natuur. Hun geheim? Vooroordelen opzij zetten en luisteren naar elkaar.

De Helden van de Boerennatuur

Kevin

“Samen vooruit”
Kevin Lambeets
Natuurbeschermer, werkt bij Natuurpunt

Jarno

“Levend erfgoed bewaren”
Jarno Vandepoel
Melk- en vleesveehouder

Tijs

“Diversiteit betekent kracht”
Tijs Boelens
Biologische groenteteler

Kjell

“Blijven zoeken naar overeenkomsten”
Kjell Janssens
Ringer en akkervogelspecialist

Kristin

“Landbouwers zijn logische partners”
Kristin Van de Velde
Conservator Kalkense Meersen


Samen vooruit

Kevin Lambeets
Natuurbeschermer,
werkt bij Natuurpunt

We hebben ruimte voor natuur nodig, daarover bestaat geen twijfel. We werken voor het beheer van onze na­tuurgebieden zo veel mogelijk samen met landbouwers. Die samenwerking valt of staat met wederzijds respect. Die krijg je door in gesprek te gaan en terreinkennis te delen. Ook buiten onze natuurgebieden is er plaats voor waardevolle boerennatuur. Ik geloof in een landschappelijke aanpak: die werkt versterkend, voorziet in maat­schappelijke diensten en creëert ook nog waardering voor hedendaagse land­bouw. Meer nog: er zit een verdienmodel in voor landbouwers die zoeken naar een duurzame manier van boeren. Een gezonde verstandhou­ding tussen landbouwers en natuurbeschermers straalt af op de hele gemeen­schap en zorgt voor een groter draagvlak voor allebei."

“Mijn familie werkt al generaties lang met een historisch ras van dubbeldoel witblauw koeien. Ik werk dolgraag met die koeien, ze worden ingezet voor melk- en vleesproductie en passen in de filosofie van ons bedrijf om zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk te werk te gaan. Onze koeien grazen in het Heibos, een natuurgebied in Oost-Brabant. De dieren kiezen zelf welke twijgen en ondergroei ze opeten en zorgen er zo voor dat er een gevarieerd landschap ontstaat. Ook verspreiden ze actief de zaden door het natuurgebied. De boerenstiel is een harde stiel, maar ik wil niets anders doen. Ik hou ervan om buiten te werken. Ik wil er alles aan doen om het landschap en het levend erfgoed te bewaren.“

 

Levend
erfgoed
bewaren

Jarno Vandepoel
Melk- en vleesveehouder

 

Diversiteit
betekent
kracht

Tijs Boelens
Biologische groenteteler

“De boerenstiel fascinerende me al van kleins af aan, ik hielp graag mee op boerenbedrijven. En op een mooie dag was het zover: samen met mijn maat Sander richtte ik een biologisch groenteteeltbedrijf op. Ik wil hier waar ik woon kunnen leven en werken. Die lokale verankering is een kracht. Een bedrijf met goeie wortels in de gemeenschap dat kan diversifiëren, is bestand tegen schommelingen in de markt en zorgt ook voor een gevarieerd landschap. Als natuurliefhebber en boer zoek ik naar het evenwicht tussen de economische realiteit en het handhaven van biodiversiteit. Momenteel richt ik mijn tuinbouwperceel zo in dat de geelgorzen er in de winter kunnen gedijen. Er broeden hier steeds meer vogels, daar doe ik het voor.”

“Al van kleins af aan ging ik mee vogels ringen met mijn vader. Daar heb ik de microbe te pakken gekregen voor het ringen en opvolgen van vogels. Later ben ik naar de polders verhuisd, voor de rust, maar vooral om te midden van de vogels te kunnen wonen. Onlangs richtten we met een aantal mensen de eerste officiële akkervogelwerkgroep van Vlaanderen op: Werkgroep Grauwe Gors. De akkervogels zitten in een zone waar samenwerking niet evident is. Maar ik geloof dat er altijd wel oplossingen te vinden zijn. Zelf heb ik veel respect voor de boerenstiel. Ik zat in de klas met boerenkinderen en omdat ik altijd in het veld ben, heb ik vele en uitstekende contacten met boeren. Als je blijft zoeken naar overeenkomsten, vind je er altijd wel.”

 

Blijven
zoeken
naar
overeenkomsten

Kjell Janssens
Ringer en akkervogelspecialist

 

Landbouwers
zijn
logische
partners

Kristin Van de Velde
Conservator Kalkense Meersen

“Ons verhaal begon op de Snippenweide, een perceel dat Rudi (co-conservator) en ik besloten te huren meer dan 30 jaar geleden. Ondertussen heeft Natuurpunt Scheldeland 120 hectare in beheer. Het grootste deel daarvan wordt beheerd door lokale landbouwers. Zij zijn hier logische partners: de meersen zijn echte boerennatuur. Landbouwers maaien en hooien hier al eeuwen. Bovendien is het kruidenrijke hooi dat van de graslanden komt erg gegeerd. De landbouwers krijgen dat hooi, in ruil daarvoor gebruiken ze geen mest of pesticiden en maaien ze niet voor juli. Zo vermijden we dat de nesten van kievit en grutto, die op de grond broeden, onder de maaibalk verpletterd worden. Bovendien krijgen bloemen de kans om zaad te vormen en zich te verspreiden. Een win-winsituatie voor landbouwers en natuur.

 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

    

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

TOP