public://itr_longread/webbanner_1377_x_414_pw_zoemers_5-2023.jpg

Hoe deed jouw gemeente het

in de Insectenzomer?

De eerste Insectenzomer was een groot succes! In heel Vlaanderen en Brussel trokken mensen erop uit om insecten te 'vangen' met de ObsIdentify-app op hun smartphone. Zo droegen ze bij aan de wetenschap, ook in jouw gemeente. Voor elke gemeente zetten we de belangrijkste resultaten en een top-tien van gespotte insecten bij elkaar in een resultatenfiche. Deze fiches zijn beschikbaar vanaf eind september.

Noot: alle voorzitters van Natuurpuntafdelingen ontvangen deze fiche per post.

 Insectenzomer gemeentes top 10 soorten

  

En in de andere gemeenten?

 

Wil je graag dieper in de resultaten duiken en jouw gemeente vergelijken met andere steden of dorpen? Dat kan op twee manieren:

Insectenzomer gemeentes - top 10 waarnemingen
Insectenzomer gemeentes - top 10 aantal insectenspotters

10 tips voor een
insectenvriendelijke gemeente

 

Het aantal insecten in Vlaanderen slinkt zienderogen. De laatste 50 jaar verloren we de helft van onze insecten, en nog steeds verliezen we 1% per jaar. Insecten zijn nochtans superbelangrijk. Ze zorgen voor bestuiving, het zijn opruimers in de natuur en ze dienen zelf als voedsel voor andere dieren. Met deze 10 tips draagt jouw gemeente bij aan een betere omgeving voor insecten.

 

  1. Vergroot de natuurgebieden en verbind ze met elkaar: Maak budget vrij voor natuuraankopen in de begroting.
  2. Zorg voor een sterk natuurweefsel: insecten hebben een groen netwerk nodig, met corridors tussen de gebieden, kleine landschapselementen en natuur in het centrum.
  3. Kies voor inheemse planten: bomen, struiken en bloemen die hier van nature voorkomen zijn van levensbelang voor bijen, vlinders en andere insecten.
  4. Maai minder: maai de graslanden van de gemeente 2 à 3 keer per jaar en voer het maaisel af. In het langere, kruidenrijke gras voelen insecten zich thuis.
  5. Beheer de bermen ecologisch: met het juiste bermplan worden ze één groot buffet voor insecten met typische bermbloemen als margriet, boterbloem en paardenbloem.
  6. Beheer de grachten en beken natuurvriendelijk: door hout in de waterlopen te leggen en gericht te maaien krijg je meer leven in het water.
  7. Plaats insectenhotels: bijenhotels zijn een belangrijke aanvulling op de natuurlijke plekjes voor insecten. Zorg voor nectarrijke bloemen in de buurt.
  8. Pak invasieve soorten aan: exoten zoals de Japanse duizendknoop maken het de lokale planten en dieren erg moeilijk. Ze worden best actief bestreden of ingeperkt.
  9. Stimuleer burgers om hun tuin, terras of balkon natuurvriendelijk in te richten: spoor ze aan om geen pesticiden te gebruiken, minder te maaien en voor inheemse planten te kiezen.
  10. Ondersteun de natuurliefhebbers: help de actieve natuurverenigingen en de individuele buurtbewoners die zich inzetten voor een natuurinclusieve gemeente.

 

Meer weten en nog meer doen?

 

 

Zet de Insectenzomer in de kijker in 2024

 

Maak in 2024 promotie voor de Insectenzomer van Natuurpunt in de gemeentelijke infokanalen. Mail naar insectenzomer@natuurpunt.be en we bezorgen je een infofiche met voorbeeldteksten voor print, sociale media, webbanners, campagnebeeld, etc.

public://images/inline/webbanner_1400_x_75_logo_s_insectenzomer_2023.jpg
TOP