public://itr_longread/kievit_kevinfeytons.jpg
De kievit (Vanellus vanellus) is met zijn kenmerkende roep, zijn acrobatische baltsvluchten en zijn fraaie kuif een opmerkelijke weide- en akkervogel.

Hoe kan je de kievit herkennen?

  • onmiskenbaar zwart-wit verenkleed
  • bovendelen donker met fraaie groenpaarse metaalglans
  • onderdelen wit met roestbruine onderstaart
  • unieke, lange, dunne kuif (langer bij mannetje dan bij vrouwtje)
  • typische flapvlucht en acrobatische baltsvlucht


Wat eet de kievit?

Het voedsel bestaat uit op de grond levende insecten(larven), regenwormen, slakjes, kleine hoeveelheden zaden en ander plantaardig materiaal.


Waar leeft de kievit?

In het broedseizoen vind je kieviten vooral in schrale graslanden, weilanden en akkers. Tijdens de voor- en najaarstrek en in de winter vind je soms heel erg hoge aantallen bij elkaar, vooral in vochtige hooi- en graslanden.


Hoe krijg je de kievit te zien?

De zangvluchten van de kievit zijn zo opvallend dat kieviten speuren in de baltsperiode (van half maart tot midden april) echt gemakkelijk wordt. In het begin van het broedseizoen gedragen kieviten zich heel erg agressief t.o.v. alle passanten. Elke overvliegende kraai, kauw, ekster, blauwe reiger, fazant, torenvalk of meeuw wordt met veel gebaar verjaagd.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

   

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.


 

TOP