public://itr_longread/ringmus_hugowillocx.jpg
De ringmus (Passer montanus) lijkt op de huismus maar je kan de vogel gemakkelijk herkennen aan de kastanjebruine kruin, de zwarte wangvlek en de witte halsband.

Hoe kan je de ringmus herkennen?

  • roodbruine kruin
  • zuiver witte wangen met zwarte wangvlek
  • kleine, zwarte bef die niet doorloopt als grote zwarte vlek op borst
  • smalle, witte tot vuilgrijze halsband


Wat eet de ringmus?

De ringmus eet voornamelijk zaden, aangevuld met wat ongewervelden in de zomer. Ze zoekt haar voedsel vooral op de grond. De techniek die ze hierbij toepassen, staat bekend als roller feeding waarbij ringmussen achteraan in de groep steeds de eersten van de groep vliegend voorbijsteken. Op die manier verplaatst de foeragerende groep zich voorwaarts op een rollende wijze.

 

Waar leeft de ringmus?

De ringmus heeft een voorkeur voor een kleinschalig cultuurlandschap met knotwilgen, elzen, hakhout en boomgaarden. De aanwezigheid van voldoende nestgelegenheid is van cruciaal belang. Ringmussen zijn holenbroeders en moeten het dus hebben van boomholtes, spleten in gebouwen of nestkasten. Hagen en houtkanten (bij voorkeur met doornige struiken) zijn een must. De soort heeft de gewoonte om vanuit de dekking korte voedselvluchten te maken en dan snel terug in dekking te duiken. Vooral bij een naderende roofvogel is dit een ideale vluchtstrategie, zeker in de winterperiode.

 

Hoe krijg je de ringmus te zien?

Ringmussen gaan vooral op zoek naar granen in kippenrennen en voederbakken van koeien. Dat zijn dan ook de beste plekken waar je de soort kan spotten. Een fietstocht op het platteland met aandacht voor koeienstallen en voederbakken, zou normaal wel enkele ringmussen moeten opleveren.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

   

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

TOP