public://itr_longread/timendorien.jpg

Tim en Dorien Bottu winnen de eerste editie van De Schoonste Boerenweide

Landbouwer Tim Bottu uit Melkwezer (Vlaams-Brabant) mag zich de trotse winnaar noemen van de Schoonste Boerenweide van Vlaanderen, een prijs die voor de eerste keer uitgereikt werd door Natuurpunt, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Met de wedstrijd zetten we landbouwers die natuurrijke graslanden succesvol weten te integreren in hun landbouwbedrijf in de bloemetjes.  Jarno Vandepoel uit Hoeleden kreeg de prijs voor jonge meest beloftevolle ondernemer. 

De Schoonste Boerenweide?

Kruidenrijke graslanden leveren niet alleen voer voor vee, ze herbergen ook een schat aan leven. De biologische rijkdom die je in zo’n grasland aantreft draagt bij aan een robuust ecosysteem waar ook akker- en weidevogels van profiteren. Maar omdat opbrengsten vaak lager liggen dan op zuiver productiegrasland, vraagt het een inspanning van landbouwers om deze waardevolle graslanden in stand te houden. Daar hoort waardering voor. Daarom willen we met deze wedstrijd landbouwers in de kijker zetten die kruidenrijke graslanden weten in te passen in een economisch bloeiend bedrijf én zo een bijdrage leveren aan de boerennatuur.  

De wedstrijd stond open voor actieve landbouwers wiens grasland uitgebaat wordt in het kader van een landbouwactiviteit. De boerenweide die je als boer kon inzenden mocht niet onder natuurbeheer staan, maar kan wel bijvoorbeeld onderwerp uitmaken van een beheersovereenkomst van de VLM. 
De jury bepaalde wie onder de deelnemers ecologie en economie het beste combineert in zijn/haar bedrijf.  Natuurpunt zorgde voor de ecologische quotering en ILVO nam het bedrijfseconomische aspect onder de loep. 

De winnaars van dit jaar 

De weide die Tim inzond voor de wedstrijd bevat een bijzonder rijke fauna en flora en is ingebed in een gevarieerd landschap. Bovendien bewerkt landbouwer Tim ook de aanpalende percelen minder intensief, zodat de biodiversiteit binnen de weide wordt beschermd. Het verdienmodel van het familiebedrijf is gebaseerd op het kweken van witblauwe runderen. Daarnaast experimenteert Tim met het houden van Aberdeen Angus, een Schots runderras dat zich uitstekend leent voor extensief beheer. Tim en zijn vrouw Dorien houden hun bedrijfsvoering regelmatig kritisch tegen het licht. Innovatie is bij hen nooit veraf. Momenteel onderzoeken ze of ze het vlees van hun Angusrunderen kunnen verkopen via de korte keten, en hoe ze het ecologische beheer van hun grasland als een verkoopsargument in die korte keten kunnen gebruiken. Op die manier brengen de bloemen in de weide hen ook wat extra op.

Het is de visie van het koppel in combinatie met de hoge biodiversiteitswaarde van het ingezonden grasland dat de jury deed beslissen dat Tim Bottu de verdiende winnaar is. Hij ontvangt hiervoor een cheque van 1.000 euro voor een ecologische weideafrastering van de firma Doms.

Jonge belofte

Jarno Vandepoel uit Hoeleden krijgt de prijs van jonge belofte. Een jonge boer met een grote passie voor de Belgisch witblauw- dubbeldoelkoeien die hij kweekt. Dat is een streekeigen ras dat aan het einde van de 19de eeuw in Hoog- en Midden-België voorkwam en dat geschikt is voor een extensievere vorm van landbouw. Jarno komt uit een boerenfamilie die er bewust voor kiest om het bedrijf op een zo duurzaam mogelijke manier te runnen, met veel respect voor de eigen streek en de soorten die er gedijen. Een gedeelte van zijn opbrengst verkoopt Jarno in zijn hoevewinkel. De jury was onder de indruk van de bedrijfsvisie van de jonge Jarno, gekoppeld aan zijn inspanningen om de graslanden die hij beheert zo goed mogelijk in te bedden in het landschap. Ook Jarno ontvangt hiervoor een cheque voor een ecologische weideafrastering, t.w.v. 500 euro.

partners De Schoonste Boerenweide

Doms

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

    

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

TOP