Dit zijn vogels van de boerennatuur. Zij voelen zich het meest thuis op akkers en in weiden. Klik op elke foto voor een uitgebreide beschrijving van hoe ze eruit zien en hoe zij een melodie geven aan het boerenland.

Boerenzwaluw

Geen boer die niet blij is wanneer de boerenzwaluw naar het erf terugkeert. Het is een vliegkunstenaar die houdt van de insecten op het boerenerf en in de stallen.

> Maak kennis met de boerenzwaluw

Geelgors

Geelgors

De geelgors voelt zich het meeste thuis in halfopen landbouwlandschappen met oude heggen en solitaire bomen. Die gebruikt hij als nestplaats en zangpost. Zijn roep kan je makkelijk herkennen: het zijn de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven.

> Maak kennis met de geelgors

Kievit

Kievit

De kievit is de acrobaat onder de weidevogels, met een spectaculaire baltsvlucht. Je moet wel wat geluk hebben om nog een kievit te kunnen waarnemen, want de soort is bedreigd.

> Maak kennis met de kievit

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Als je op een zomerse dag zijn tierelierende zang boven de graanvelden hoort, kijk dan omhoog. De veldleeuwerik klimt soms wel 100 meter hoog om zijn lied te zingen.

> Maak kennis met de veldleeuwerik

Patrijs

Patrijs

Hij heeft een beetje een koddige vorm, deze hoenderachtige bewoner van akkerland. Hij houdt van structuur in het landschap ruige en bloemrijke randjes. Ook de patrijs heeft het moeilijk in Vlaanderen.

> Maak kennis met de patrijs

Ringmus

Ringmus

Ze lijken op huismussen, maar ze zijn het niet. Ze houden van ruige rommelhoekjes in het landschap en broeden er in groepjes van 10 tot wel 50 koppels, die voor het leven samen blijven.

> Maak kennis met de ringmus

Blauwe kiekendief (man)

Blauwe kiekendief

De blauwe kiekendief houdt van open landschappen, zowel in natuur- als landbouwgebied. Hij is vooral gekend als wintergast. Dan jaagt hij laag boven de akkers en weides waar hij met zijn scherpe ogen en goed gehoor kleine prooien verschalkt.

> Maak kennis met de blauwe kiekendief

.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

   

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

TOP