Bomen

Icon
Icoon - Wandeling met gids

Bomen

Cursus (of lezing) Biodiversiteit bossen
In de vorm van een lezing neemt ‘biodiversiteit bossen’ slechts 1 avond (of voormiddag, namiddag) in beslag. De cursus ‘biodiversiteit bossen’ bestaat uit 1 theorieles identiek aan de lezing en bij voorkeur 3 (minstens 2) excursies in streekeigen bostypes.

Cursus Bomen en Struiken in winterkleed
In 2 theorielessen en 2 excursies leer je bomen en struiken tijdens de winter herkennen.

Lezing Weetjes en verhalen over bomen en struiken
Tijdens een lezing van 2 tot 3 uur op een weekdag of zaterdag verneem je heel wat over verdwenen en nog bestaande tradities rond bomen en struiken en hun oorsprong.

Afbeelding
bossen
Miguel Surmont

Cursus (of lezing) biodiversiteit bossen

De cursus (of lezing) biodiversiteit bossen belicht de verschillende bostypes en struweeltypes in Vlaanderen zoals in een rapport van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosbouwkundig Onderzoek) afgebakend. Van elk bostype en struweeltype kom je te weten waar het in Vlaanderen het algemeenst voorkomt, welke abiotische kenmerken het heeft, en welke de kenmerkende planten, vogels en insecten zijn die erin voorkomen.

Opzet
In de vorm van een lezing neemt ‘biodiversiteit bossen’ slechts 1 avond (of voormiddag, namiddag) in beslag. De cursus ‘biodiversiteit bossen’ bestaat uit 1 theorieles identiek aan de lezing en bij voorkeur 3 (minstens 2) excursies in streekeigen bostypes.

Doelgroep/voorkennis
Matig hoogdrempelig – publiek met kennis van veel voorkomende planten.

Wanneer
Tijdens de maanden februari (theorie), maart en april (voorjaarsflora), mei en juni (vroege zomerflora).

En verder
Er is een powerpointvoorstelling beschikbaar in PDF. Elke activiteit duurt 3 uur. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten
’Alles over planten 1.2._Bomen en Struiken’ (voorafgaand aan de Cursus Biodiversiteit bossen).

Afbeelding
winterse bossen
NP

Cursus bomen en struiken in winterkleed

Zoals de titel suggereert gaat de ‘Cursus bomen struiken in winterkleed’ over het herkennen van bomen en struiken tijdens de winter. Het accent ligt uiteraard op bladverliezende bomen en struiken en herkenning aan de hand van knoppen, twijgen, schors en silhouet. Maar ook altijdgroene bomen en struiken krijgen de nodige aandacht, omdat ze tijdens de winter het meest opvallen.

Opzet
In 2 theorielessen en 2 excursies leer je bomen en struiken tijdens de winter herkennen.

Doelgroep/voorkennis
Matig hoogdrempelig – publiek met elementaire kennis van bomen en struiken.

Wanneer
Tijdens de maanden november, december, januari, februari.

En verder
Er is een syllabus beschikbaar van 40 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten
’Alles over planten 1.2._Bomen en Struiken’ (voorafgaand aan de Cursus Bomen en Struiken in winterkleed)

Afbeelding
bossen
Edgard Verhasselt

Lezing Weetjes en verhalen over bomen en struiken

Waarom plaatsen we een kerstboom en halen met Kerstmis hulst binnen ? Waarom gooien we met rijst naar een pas gehuwd koppel en draagt de bruidegom de bruid over de drempel? Waarom zeggen we ‘slapen als een roos’ en ‘hout vasthouden’? Op deze en vele andere vragen formuleert de cursus ‘weetjes en verhalen over planten’ een wetenschappelijk onderbouwd antwoord.

Opzet
Tijdens een lezing van 2 tot 3 uur op een weekdag of zaterdag verneem je heel wat over verdwenen en nog bestaande tradities rond bomen en struiken en hun oorsprong.

En verder
Er is een syllabus beschikbaar van 25 bladzijden, die handelt over allerlei weetjes en verhalen over planten met een belangrijk deel over bomen en struiken. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze lezing.

Gerelateerde activiteiten
’Alles over planten 2.8_Weetjes en verhalen over planten’.

Vragen?

> Voor alle praktische info en het aanvraagformulier

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met: