Werken bij Natuurpunt

Icon
Icoon - natuurgebied

Aan de slag voor de natuur

Een job bij Natuurpunt is samen met onze sterke groep vrijwilligers een bijdrage leveren aan het beschermen van de natuur in Vlaanderen. Iets voor jou?

Bekijk al onze vacatures

Waarom werken bij Natuurpunt?

Maak kennis met Natuurpunt als werkgever, en ontdek wat je als medewerker mag verwachten.

 • Volg je passie
 • Ontdek onze verenigingscultuur
 • Maak mee het verschil

Wat is Natuurpunt?

 • Meer dan 40.000 vrijwilligers
 • Meer dan 550 medewerkers
 • Meer dan 130.000 aangesloten gezinnen
 • Meer dan 27.500 hectare over 500 gebieden

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die met 40.000 actieve vrijwilligers en meer dan 550 professionals 500 natuurgebieden beheert. Dat is een oppervlakte van 27.500 hectare met tal van bedreigde soorten en habitats op Vlaams en Europees niveau, waardoor we een grote internationale verantwoordelijkheid hebben. We voeren daarnaast ook natuurstudies uit. We organiseren vormingen en workshops om mensen dichter bij de natuur te brengen. En we brengen de natuur bij de mensen. Met 133.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen. Lees meer over ons.

Collega's bij Natuurpunt

Afbeelding
Getuigenis Diederik
Diederik Willems

Medewerker aan het woord

Ik werk elke dag samen met de vrijwilligers van Natuurpunt. Ze nemen vanuit hun passie de meest uiteenlopende engagementen op voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Samen streven we ernaar om ieders talent zo goed mogelijk in te zetten en moeilijke klippen te omzeilen. De resultaten op het terrein geven mij enorm veel voldoening. Tel daarbij nog de toffe collega's en de legendarische feestjes, dan weet je dat het hier fijn werken is.

Diederik, professioneel medeweker bij Natuurpunt
Afbeelding
Umut Aktas
Umut Aktas

Medewerker aan het woord

Toen ik in België aankwam, kende ik niemand. Natuurpunt opende haar deuren voor mij. Eerst als vrijwilliger, daarna met een artikel 60-tewerkstelling. Bij Natuurpunt breng ik natuur en mensen samen. Ik geloof dat we veel kunnen betekenen voor elkaar.

Umut, professioneel medewerker bij Natuurpunt
Afbeelding
Getuigenis - Eva - Medewerker
Eva

Medewerker aan het woord

Ik koos Natuurpunt als werkgever om een verschil te maken. Als Consulent ondersteun ik elke dag vrijwilligers; gepassioneerde mensen met een groot hart voor de natuur. Hun kennis en inzet is aanstekelijk. De collega's zijn vriendelijk en behulpzaam, en de work-life balance zit goed. Een aanrader.

Eva, professioneel medewerker bij Natuurpunt

Wat mag je als werknemer verwachten?

Verloning

Wij verlonen op basis van een vast baremasysteem. Wanneer je bij ons in dienst komt, word je ingeschaald in het eigen Natuurpuntbarema op basis van de functie en jouw werkervaring.

Het barema van een functie is afhankelijk van de functie-inhoud en houdt rekening met de functiezwaarte en de nodige bekwaamheid. Waar je terecht komt binnen het barema is afhankelijk van jouw werkervaring. Relevante werkervaring voor de functie kan namelijk gedeeltelijk overgezet worden in anciënniteit volgens onze beleidsregels en zo zorgen voor een stijging binnen het barema. De begingrens van het barema vind je steeds terug in de vacature zodat je een beeld hebt van het minimum brutoloon.

 • Na je indiensttreding krijg je een periodieke loonanciënniteitsverhoging.
 • Daarnaast krijg je elke maand maaltijdcheques van 7 euro volgens het aantal dagen dat je vorige maand hebt gewerkt. Hiervan betaal je zelf 1,14 euro per cheque. Dit wordt automatisch van je loon afgehouden.
 • Enkel wanneer je voor onze vormingsinstelling Natuuracademie komt werken, krijg je een loon volgens het barema van de sector sociaal-cultureel werk.
 • Bij structureel thuiswerk is er een forfaitaire vergoeding van 50 euro. 
 • Indexeringen gebeuren kort na het overschrijden van de spilindex (en niet pas op het einde van het jaar). 
 • Het nodige werkmateriaal zoals een laptop en smartphone worden voorzien door Natuurpunt.

Eindejaarspremie

In je eerste jaar tewerkstelling bij Natuurpunt ontvang je een eindejaarspremie. Vanaf het tweede jaar tewerkstelling kan je rekenen op een volledige dertiende maand.

Vakantiegeld

In de maand mei/juni wordt het jaarlijks vakantiegeld uitbetaald. Het bedrag waarop je recht hebt, wordt berekend op basis van je tewerkstelling tijdens het vorige kalenderjaar. Als je het vorige kalenderjaar niet volledig hebt gewerkt, wordt je vakantiegeld verminderd.

 • Als bediende krijg je een bedrag dat ongeveer gelijk is aan 92% van je bruto maandsalaris. Dit bedrag wordt door ons als werkgever uitbetaald.
 • Als arbeider krijg je 15,8% van je bruto jaarinkomen (dit is het enkel- en dubbel vakantiegeld tezamen omdat je niet doorbetaald wordt wanneer je vakantie neemt). Dit bedrag wordt niet uitbetaald door ons, maar ontvang je van de vakantiekas.

Verlof

Als je vorig jaar een volledig jaar werkte, heb je recht op 20 wettelijke verlofdagen en 1 dag van de vereniging. Als je deeltijds werkt, wordt je verlof pro rata berekend. Als dit je eerste job is of je voor een overheidsinstelling hebt gewerkt, heb je wellicht geen verlofrecht. Maar je kan wel een beroep doen op andere systemen om verlof op te nemen. Indien nodig bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Naast de wettelijke verlofdagen, heb je recht op extra dagen volgens je leeftijd. Bovendien geven we extra verlofdagen voor opgebouwde dienstanciënniteit binnen de vereniging.

Naast de 10 wettelijke feestdagen geven we nog recht op 3 extra verlofdagen voor de volgende gelegenheden: feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), tweede kerstdag (26 december) en oudjaar (31 december of de laatste werkdag van het kalenderjaar). Als één van deze feestdagen samenvalt met een zondag of een andere rustdag, dan wordt deze dag vervangen door een rustdag die je vrij mag kiezen. 

Je hebt recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan de 3 eerste betaald worden door de werkgever.

Mobiliteit

De regeling van de terugbetaling van de vervoerskosten is verschillend naargelang het gebruikte vervoermiddel. We belonen personeelsleden die op een milieuvriendelijke manier naar het werk komen.

Als je openbaar vervoer gebruikt om naar het werk te komen, nemen wij dit 100% ten onze laste. Als je met de fiets naar het werk komt, heb je recht op een vergoeding van 0,25 euro per kilometer. Kom je met de wagen of motorfiets? Dan geven we een forfaitaire vergoeding.

Om een verplaatsing tijdens het werk te doen zijn er verschillende mogelijkheden. Ook hier geniet de milieuvriendelijkste optie de voorkeur. 

Werk-privé

Als werkgever is Natuurpunt bekommerd om je welzijn en om een goed evenwicht tussen het werk en het privéleven. We streven naar zinvolle functies met voldoende autonomie en uitdagingen, maar die tegelijk in evenwicht zijn met je eigen draagkracht.

In onze kantoren kiezen we in het kader van hybride werken voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. We hanteren het systeem van glijdende werkuren, bieden de mogelijkheid voor structureel of occasioneel thuiswerk en de mogelijkheid om te werken in regionale standplaatsen (behalve voor de terreinploegen waar dit om praktische redenen niet haalbaar is). Je hebt een ruime mate van flexibiliteit en autonomie om te bepalen hoe je je eigen werk organiseert. Dit heeft volgens ons een positief effect op je werk-privé balans en dus op je welbevinden.

Loopbaanmogelijkheden

We willen de groeimogelijkheden en de mogelijkheden van jobrotatie binnen onze vereniging stimuleren. Daarom worden vacatures eerst intern opengesteld zodat je kan inspelen op kansen om intern door te stromen naar andere functies. Je moet wel minstens twee jaar in dienst zijn alvorens je kan deelnemen aan interne sollicitaties.

Bovendien hechten we belang aan vorming en voeren we een actief vormingsbeleid. We maken een jaarlijks vormingsplan op en naast deze aangeboden vormingen, kan je als een medewerker ook steeds zelf een voorstel tot vorming doen.

Andere voordelen

We hebben een webwinkel waar iedereen terecht kan voor een uitgebreid assortiment. Als personeelslid profiteer je bovendien van een korting van 20%.

Selectieprocedure

Solliciteren

Solliciteren doe je online via ons sollicitatieformulier. Bij het online solliciteren vragen wij je een motivatiebrief en cv toe te voegen. In je motivatiebrief beschrijf je waarom je geknipt bent voor deze functie en onze vereniging. Je mag ook een kopie van je diploma, foto en/of andere bijlagen toevoegen, maar dit is niet verplicht.

Bij het indienen van je sollicitatie, dien je steeds de code van de vacature waarvoor je wil solliciteren aan te duiden. 

Ervaar je problemen met het online solliciteren, stuur dan een mailtje naar vacatures@natuurpunt.be.

Spontane sollicitatie

We adviseren om gericht te solliciteren voor één van onze openstaande vacatures. Neem hier dus geregeld een kijkje voor een update van onze openstaande vacatures. Ook via onze Facebookpagina kan je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures.

Enkel indien je voldoet aan het profiel van een technisch arbeider, kan je ook spontaan solliciteren. Solliciteer via de link www.natuurpunt.be/solliciteren met Code “Spontaan technisch arbeider".

Selectie

Na de reactietermijn die vermeld staat in de vacature zal de vacature afsluiten en start de eigenlijke selectie. We kijken op basis van de informatie op jouw cv in welke mate jouw kennis, ervaring en professionele achtergrond overeenstemt met wat we zoeken. Zijn we overtuigd van jouw profiel, dan nodigen we je uit voor een gesprek.

Komt jouw kandidatuur niet in aanmerking voor de functie waarvoor je solliciteerde, dan informeren we je hierover via mail.

Om deze fase grondig te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat we hiervoor de nodige tijd nemen. Houd er dus rekening mee dat het tot twee weken na het afsluiten van de vacature kan duren alvorens je feedback krijgt.

Kennismaking

Een medewerker van de personeelsdienst en de toekomstig direct leidinggevende zullen aanwezig zijn tijdens het gesprek. Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat er een uitgebreidere selectiecommissie aanwezig is.

Tijdens het gesprek bevragen we onder andere je motivatie, ervaring en competenties. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op dit gesprek en zicht te hebben op de vaardigheden en kwaliteiten die gevraagd worden voor de functie. Probeer voorbeelden uit je (professionele) ervaring te zoeken die deze vaardigheden en kwaliteiten aantonen.

Tijdens het gesprek zal je ook meer uitleg krijgen over de functie en krijg je bovendien de ruimte om zelf vragen te stellen. Heb je nog vragen over de functie, het team waarin je zou terecht komen of de vereniging, stel deze dan gerust.

Bij de meeste vacatures volgt er nadien een tweede ronde. In deze tweede ronde vindt opnieuw een gesprek plaats, al is er een verschil met de eerste ronde. Zo kan er iemand extra aanwezig zijn van het team waarin je zou terecht komen en/of je kan onderworpen worden aan een proef op maat van de job. Dit kan een schriftelijke of praktische proef zijn waarin je jouw vaardigheden kan tonen. Elke procedure is anders en afgestemd op de specifieke functie.

Nadat alle gesprekken achter de rug zijn, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte of jij al dan niet onze nieuwe collega wordt. Na elke selectieprocedure kan je als kandidaat steeds feedback vragen bij de personeelsdienst om zo een beter beeld te krijgen van jouw sterktes of verbeterpunten.

Je gegevens worden in de loop van de procedure uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld zoals je kan lezen in onze privacyverklaring.

Voorstel

Bleek uit de selectieprocedure dat we jou als dé ideale kandidaat zien voor onze openstaande functie? En liggen jouw verwachtingen ook in lijn met wat we jou kunnen bieden? Dan krijg je een telefoontje met het goede nieuws en via mail een contractvoorstel.

Een unie van vzw’s

Structureel bestaat Natuurpunt uit een unie van vzw’s, namelijk een algemene vereniging en enkele specifieke verenigingen.
De vzw’s hebben één gezamenlijk personeelsbeleid en één arbeidsreglement dat voor elke werknemer van Natuurpunt geldt.