De boomkikker werd geherintroduceerd in de vallei van het Merkske.
Auteur: 
Myriam Van de Vlasselaer