Wesley Poelman

Armenbos

Kapelle-op-den-Bos
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het "Armenbos" is een natuurgebied op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos (deelgemeente Nieuwenrode). Dit stukje natuur is een gevarieerd terrein met hogere bomen, hogere en lagere struiken, open plekken en een paar ruigere stukken.

Beschrijving van het gebied

Het Armenbos is het eerste natuurgebied dat Natuurpunt kon verwerven op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos (deelgemeente Nieuwenrode). Met de aankoop van dit 1 ha groot bos wil Natuurpunt de plaatselijke werking een nieuwe stimulans geven.

Ervaring leerde ons dat een eigen natuurgebied in een gemeente heel wat kan betekenen voor de plaatselijke werking van een afdeling of kern. De betrokkenheid van de omwonenden vormt een belangrijk onderdeel van onze visie. Dikwijls is aankopen ook de enige manier om interessante stukjes natuur voor de toekomst veilig te stellen.

Natuurbeheer

Een gebied verwerven betekent ook het gebied beheren. Misschien vraag je je af waarom we de natuur niet gewoon zijn gang kunnen laten gaan. Voor sommige gebieden is dit inderdaad een mogelijke optie. Voor het Armenbos hebben we andere plannen.

Eerst en vooral werd de rommel van vorige eigenaars en sluikstorters opgeruimd. Daarna moesten een aantal bomen gerooid worden. Exotische soorten die in onze streken niet thuis horen, zoals fluweelboom, werden verwijderd. Aan de rand van het gebied stonden nogal wat naaldbomen. Ook daar hebben we er een aantal van gekapt. Een deel zal echter blijven staan omdat ze in de smaak vallen van nogal wat roofvogels, o.a. sperwer en ransuil.

Door al die ingrepen willen we in dit stukje natuur een gevarieerd terrein ontwikkelen, met hogere bomen, hogere en lagere struiken, open plekken en een paar ruigere stukken. Op die manier willen we een aantrekkelijke omgeving creƫren waar tal van dieren- en plantensoorten zich thuis voelen.

Met de hulp van het gemeentebestuur en bereidwillige handen van schoolkinderen uit de plaatselijke basisscholen, werden inheemse bomen en struiken heraangeplant. Voor de scholen kunnen we dan later op het jaar een aantal natuureducatieve wandelingen organiseren, om het resultaat van hun werk te ontdekken en te bewonderen. Planten- en dierenspecialisten uit onze vereniging volgen de komende jaren de evolutie van het gebied op, zodat we indien nodig het beheer kunnen bijsturen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Armenbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Armenbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Eddy De Smedt eddy.de.smedt4@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.