Babbelkroonbos
© Natuurpunt Land van Reyen (Foto: K. De Lange)

Babbelkroonbos

Lier
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het Babbelkroonbos maakt deel uit van het landschapspark Grote Boshoek dat natuurgebieden in Lier, Boechout, Lint, Duffel en Kontich verbindt. Dit bos in Lier valt strikt genomen buiten ons werkingsgebied, maar de grens met Lint is niet veraf en de buren-Natuurpunters gaven hun zegen. In 2009 tekende Natuurpunt een beheercontract met ELIA, eigenaar van het bos en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet om dit meer dan vijf hectare grote natuurgebied te beheren.

Toegankelijkheid

Het Babbelkroonbos is NIET vrij toegankelijk omwille van veiligheidsredenen en enkel te bezoeken in het gezelschap van leden van het Natuurpunt Land van Reyen beheerteam of Natuurpunt medewerkers. Stevig schoeisel en dito broek zijn noodzakelijk.

Top

Beschrijving van het gebied

De eerste dringende opgave voor het beheerteam was het vrijmaken van een paadje door het bos, in samenspraak met de Antwerpse universiteit. De mezenkasten van de universiteit waren immers vrijwel onbereikbaar geworden. Dat heeft te maken met enorm veel dood hout - een goede zaak - en de algemene groei van bramen. Het maaien van een verruigd grasland behoort ook tot de opgaven van de volgende jaren. Maar voor alle uit te voeren werken zal ongetwijfeld gelden dat aan de bodem zo weinig mogelijk schade toegebracht mag worden. Van het vellen en machinaal verwijderen van populieren kan dus zeker geen sprake zijn. Gewoon laten sterven wordt het devies en zo krijgt de al mooi ontwikkelde onderbegroeiing van onder meer zomereik, zwarte els, hazelaar en berk alle kansen die ze verdient. Elk jaar na het broedseizoen start Natuurpunt werkgroep Lint, samen met vrijwilligers, het beheer op van het Babbelkroonbos.

Top

Dieren en planten

Je kan er  voorjaarsbloeiers ontdekken, maar ook soms reeën ontmoeten of de buizerd die er al enkele jaren broedt. Verder vind je in het bos natuurlijk ook mezen, roodborsten, heggenmussen, de groene specht en veel meer. De zwarte specht maakt er eveneens elk jaar zijn opwachting, zonder te broeden. En vermoedelijk is ook het steenuiltje er present. Elk voorjaar wordt een inventaris van de voorjaarsplanten in het bos opgemaakt tijdens een gemoedelijke wandeling. Iedereen is dan welkom; er valt veel te ontdekken. Stuur ons zeker ook je eigen waarnemingen door! Paddenstoelen zijn er ook te vinden: tranende franjehoed, honingzwam, nevelzwam, vliegenzwam, tonderzwam, judasoor, aardappelbovist, houtbekerzwam en geschubde inktzwam.

Grote delen van het bos overstromen jaarlijks en dat is voor de meeste voorjaarsbloeiers een goede zaak. Zij hebben het liever natter dan droger en worden zo optimaal verspreid. Helaas voelt ook de balsemien zich prima op die vochtige bodem. Reuzebalsemien is een exoot en hoort hier niet thuis. Ze is in het hele gebied te vinden. De reuzebalsemien werd al snel een agendapunt voor het beheerteam. Misschien is het echter geen onoverkomelijke opgave om de soort binnen de perken te houden. Reuzebalsemien verspreidt zich immers niet, zoals Japanse duizendknoop, via wortelstokken, maar enkel door zaadverspreiding. Bovendien blijft balsemienzaad maar een jaar in leven. Van zaadbanken is waarschijnlijk geen sprake, maar de jaarlijks overstromende beek kan misschien wel voor blijvende aanvoer zorgen.

Top

Natuurbeheer

Dat het contract met ELIA tot stand kwam, is te danken aan Frank Adriaensen, beleidsverantwoordelijke van onze afdeling. Als wetenschapper aan de Universiteit Antwerpen was en is hij onder meer in dat gebied actief in het kader van mezenonderzoek. Frank Adriaensen: ‘Het Babbelkroonbos is vooral belangrijk omwille van de voorjaarsflora. Een klein deel ervan is ooit eiken-berkenbos geweest en het grootste deel ervan is een vrij oud populierenbos. Het is een heel nat bos dat sinds tientallen jaren niet werd beheerd. De verstoring van de bodem was daardoor zeer gering. De voorjaarsflora heeft zich ongestoord kunnen ontwikkelen: speenkruid, bosanemoon, slanke sleutelbloem, gele dovenetel, sneeuwklokje, muskuskruid … Zelden zag ik zulke enorme pollen sleutelbloem, maar vooral indrukwekkend zijn de honderden vierkante meters sneeuwklokjes en muskuskruid. Mijn grote vrees was dat de bodem, en daardoor de voorjaarsflora, vroeg of laat zwaar verstoord zou worden door het kappen van populieren. Precies daarom is het belangrijk dat we die overeenkomst konden bereiken met ELIA'.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Babbelkroonbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Babbelkroonbos".

Wil je op stap met een ervaren gids in het Babbelkroonbos?

Neem dan contact op met Marita Van der Gucht via marita.vandergucht@telenet.be of 03-455 86 84

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.