Beneden-Nete (Anderstad)

Duffel, Lier
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Beneden-Netevallei is een waar paradijs voor vogels. De brede rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat zeldzame soorten.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk voor wandelaars. Wandelfolder verkrijgbaar bij In en Uit Lier. Parking de Mol of parking Netekanaal tegenover gebouwen Anderstad.

Beschrijving van het gebied

Het deelgebied Anderstad is vernoemd naar de voormalige waterburcht, die als verdedigingspost fungeerde en waar tol geheven werd. 

Dieren en planten

Zwarte stern, grutto en talrijke andere soorten steltlopers komen hier verse krachten opdoen tijdens de trek. Vanuit diverse broedplaatsen in Belgiƫ komen heel wat aalscholvers overgetrokken om in de omgeving te overnachten. We nemen regelmatig kiekendieven, buizerds, visarenden en vele leeuweriken op trek waar. Als jaarlijkse wintergasten verwelkomen we de roerdomp, grote zaagbek en diverse meeuwensoorten. Vermeldenswaard is de slaapplaats van ransuilen.

In februari kleuren de oevers van de Nete roos van het groot hoefblad. Onder de brug van de ring plaatste Natuurpunt kunstnesten voor huiszwaluw. Aan de overkant van het Netekanaal broedt in de toppen van de dennenbomen een kolonie blauwe reigers. In de waterbekkens van de Antwerpse Waterwerken en in de vijvers van Anderstad vinden zij voldoende voedsel voor hun jongen.

Natuurbeheer

Het vijver- en moerasgebied Anderstad werd eind 2002 gekocht door Natuurpunt en aldus definitief beschermd. Het oorspronkelijke gedeelte omvat ruim 8 ha puur natuur. Voortdurend worden omliggende percelen toegevoegd en het geheel werd in 2006 officieel erkend als natuurreservaat.

Dankzij een samenwerkingsverband met de provincie Antwerpen werd het natuurgebied uitgebreid met het Stryckersbroek. Alzo werden bijkomende vloeibeemden in beheer genomen door Natuurpunt. Dit gedeelte met verlaagde dijken overstroomt frequent bij overvloedige regenval en bij stormweer. Ook de Anderstadvijver fungeert als waterberging bij watersnood.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
9.60km

Benede-Nete Rode Wandeling

2.40km

Benede-Nete Gele Wandeling

  • Vertrekpunt Rode Wandeling

    Molbrug, Beneden Nete
    2500 Lier
  • Vertrekpunt Gele Wandeling

    Anderstad, Benede-Nete
    2500 Lier

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Luc Swaegers luc.swaegers@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.