Dotterbloem
Kevin Feytons

Berendries

Halle
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied Berendries situeert zich tussen de dorpskommen van Lembeek en Essenbeek. Het gebied is genoemd naar de straat Berendries. In de vallei van de Maasdalbeek, waar het natuurgebied gelegen is, vind je hooilanden, weiden, akkers en kleine bosjes.

Beschrijving van het natuurgebied

De Berendries is een straat die de wijk Rodenem verbindt met de dr. Spitaelslaan. Over de woorden 'beer' en 'dries' vinden we een heleboel mogelijke verklaringen. Zeker is dat 'dries' een oud woord voor moeras of drassig land is. Gelet op de ligging van het natuurgebied, kan het ook te maken hebben met de braakliggende akkers en weiden waarop men vroeger dierlijk mest kwijt kon.

In het natuurgebied vloeien twee beken samen. Vanuit het naburige Maasdalbos komt de Maasdalbeek en vanuit de Warande, een voormalige kasteeltuin in Essenbeek, komt de Vijverbeek.

De beide beken bepalen sterk het uitzicht van het natuurgebied Berendries. In de komgronden rond de beek tref je nog natte dottergraslanden aan. In een van die natte graslanden bloeien intussen de eerste bosorchissen. De wat hoger gelegen weilanden worden in de zomer begraasd door een viertal gallowayrunderen. Een vroegere akker van 2 hectare wordt stilaan omgevormd tot een mozaïek van open grasland met beboste randbegroeiing, struweel en een brede houtkant. Hier kunnen de sleedoornpages hun hartje ophalen. Recent werd hier ook een nieuwe amfibieënpoel gegraven.

Dieren en planten

In het voorjaar kan je in de natte hooilanden de goudgele dottersbloemen bewonderen. In de drogere weilanden bloeien koekoeksbloem, fluitenkruid en vele andere voorjaarsbloeiers. Sinds kort bloeien hier ook de eerste bosorchissen.

De reeën, uit Hallerbos en Lembeekbos, hebben inmiddels de rustige hoekjes van de Berendries gevonden en komen hier regelmatig eten en slapen. Boomvalk, torenvalk, sperwer, steenuil en buizerd zijn hier graag geziene gasten. Ook de kleine bonte specht is hier al gespot. Kikkers, padden en salamanders vinden hier nog steeds hun plekje. In de brede zuidgerichte houtkanten fladderen sleedoornpages. Kortom, een natuurgebiedje om te koesteren!

Natuurbeheer

De dotterhooilanden worden jaarlijks gemaaid. De drogere weilanden zijn ook netjes afgerasterd. Deze weilanden worden in de zomermaanden door een viertal gallowayrunderen begraasd. Er wordt ook getracht om de Halse bossen, zoals Hallerbos, Lembeekbos en Maasdalbos, met andere natuurgebieden, zoals Berendries, Warande en Grote Zenne, te verbinden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Berendries groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Berendries".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Berendries verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bert Ghysels, 02-356 76 46 of 0486-03 48 43.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.