Geelgors
Dieder Plu

Beverbeekvallei

Herzele, Ninove
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Dit natuurgebied, de Beverbeek, is gelegen in Ninove. Het landschap wordt volledig bepaald door de Beverbeek, die zijn naam ook aan dit natuurgebied heeft gegeven.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is vrij toegankelijk op de wandelpaden. Op termijn willen wij dit natuurreservaat meer toegankelijk maken voor wandelaars uit de buurt. Je kan nu al wandelen van aan de kerk van Nederhasselt tot de watermolen van Aspelare, maar laarzen zijn daarbij echt nodig.

Beschrijving van het natuurgebied

De Beverbeek bepaalt het landschap vanaf Herzele over Aspelare, Nederhasselt, Outer tot Ninove. Daar mondt de overwelfde beek uit in de Dender. De Beverbeekvallei bevat zeer waardevolle natuur met veel bronnen. Het gaat grotendeels om natte populierenbossen die 100 jaar geleden nog hooiland waren.

Dieren en planten

Natuurpunt zet met dit project in op het herstel van de natuurlijke elzenbossen, met een ondergroei van moeraszegge, dotterbloem, sleutelbloem en het zeldzame goudveil. Een aantal kleine landschapselementen zijn een goede habitat voor verschillende soorten vlinders, libellen en zeldzame vogels als de bosrietzanger, de wielewaal en de matkopmees. 

We hopen ooit als kroonstuk de bever terug te zien om aldus de naam van het gebied alle eer aan te doen.De bever draagt door zijn waterbouwkundig ingenieurschap bij tot het waterbergend vermogen van de beekvallei. Dit is ook zeer belangrijk om Ninove in de toekomst te vrijwaren van overstromingen en stukken goedkoper dan dure inefficiƫnte wachtbekkens.

Natuurbeheer

Het beheer gebeurt door een combinatie van inzet van vrijwilligers en van professionele krachten via sociale tewerkstelling. Mensen, die mee een handje uit de mouwen willen steken, zijn steeds welkom.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Beverbeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Beverbeekvallei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Wouter Mertens wouter.natuurpuntninove@gmail.com, Stefan Kestens stefan.kestens@gmail.com, Frederik De Coster fred_decoster@hotmail.com, Georges Jacobs georges.jacobs@telenet.be, Joachim De Maeseneer joachimdm@yahoo.com, Ann De Schrijver an_deschryver@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.