Echte koekoeksbloem
Leo Vaes

Beverbos

Wemmel, Grimbergen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Beverbos is een natuurgebied dat gelegen is langs de Maalbeek tussen Strombeek-Bever en Wemmel. De naam Beverbos verwijst naar het gehucht Bever (Strombeek-Bever) en het kasteel van Bever dat in de Maalbeekvallei ligt.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Stevige wandelschoenen aanbevolen. Honden welkom, aan de leiband. Startplaats van het Laermanswandelpad van Toerisme Vlaams-Brabant is het kasteel-gemeentehuis van Wemmel.

Top

Beverbos

Beschrijving van het gebied

De naam Beverbos verwijst naar het gehucht Bever in Grimbergen. Rondom het kasteel van Bever bevond zich vroeger een bos. Nu omvat het Beverbos de hele vallei tussen Wemmel en het kasteel. De naam Bever is waarschijnlijk afkomstig van "bebronna", opborrelend water, bron. De drassige leemgronden blijven immers nat door bronnetjes met helder, kalkrijk water en af en toe door overstromingen van de beek. Vroeger werd het steeds gebruikt als hooiland, hier en daar ook als begraasde weide of als hakhoutbos.

Top

Bruine kikker

Dieren en planten

De drassige gronden worden nat gehouden door bronnetjes met helder, kalkrijk water, waardoor het gebied in het verleden weinig geschikt werd bevonden voor akkerbouw. Hierdoor heeft het gebied een interessante vegetatie met onder meer aronskelk, dotterbloem, gele lis, waterweegbree, egelskop en salomonszegel.

In de moerassige gedeelten komen verschillende soorten amfibieĆ«n voor zoals bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander en gewone watersalamander. De rietkragen bieden beschutting voor de sprinkhaanrietzanger en de bosrietzanger. De hoger gelegen beboste gedeelten herbergen onder meer spechten, roofvogels zoals buizerd en boomvalk en verschillende soorten kleine zangvogels. Een relatieve nieuwkomer is de halsbandparkiet, een exoot die concurreert om nestholtes met de inheemse broedvogels zoals boomklevers en spechten.

Top

Natuurbeheer

Om de vele wandelaars en natuurliefhebbers verder te laten genieten van dit prachtige gebied, is beheer nodig. Stukken die overwoekerd dreigen te worden door brandnetel of wilgenopschot, worden gekapt en gemaaid. Voorts zijn er plannen om een bijkomend pad aan te leggen, zodat een lusvormig wandelpad door het gebied loopt. Het Beverbos maakt deel uit van de zogenaamde Groene corridor, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant dat de natuurgebieden in Noord-West-Brabant meer kansen wil geven.

Top

Verder wandelen

Birrebeekvallei

Wolvertemse Beemden

Scheutbos

Thaborberg

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Beverbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Beverbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Hendrik Devriese hendrik.devriese@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.