Konikpaarden
Rudmer Zwerver-Saxifraga

Biesweerd

Lanaken, Maasmechelen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Biesweerd ligt in het winterbed van de Grensmaas, ter hoogte van het gehucht Herbricht. Het natuurgebied bestaat uit natte ruigten, struweel, een poel en bloemrijke graslanden. Je kan hier prachtig door de natuur struinen.

Beschrijving van het natuurgebied

In 2010 kreeg Natuurpunt van het gemeentebestuur dit waardevolle stukje natuur in beheer. Voorheen werd hier grind gewonnen. Na de grindexploitatie werd de groeve opgevuld met huishoudelijk afval. Nadien kreeg de Intercommunale Maatschappij Limburg (IML) een tijdelijke concessie om deze op te vullen met grond. Het leeuwendeel van deze percelen kwam in privéhanden terecht. Slechts een klein deel bleef in het eigendom van het gemeentebestuur en het braakliggende terrein kon zich ongestoord ontwikkelen tot een waardevol natuurgebied.

Ondanks de kleine oppervlakte tref je hier een grote variëteit aan van natte ruigten, struweel en bloemrijke graslanden. Het beheer van de graslanden gebeurt door paarden. Een matige begrazing leidt tot meer variatie in planten- en diersoorten en het voorkomt het ontstaan van bos.

Dieren en planten

De poel is nog een relict van de grindplas. Deze vormt een belangrijke voortplantingspoel voor tal van amfibieën, waaronder de zeldzame kamsalamander. De kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen met hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Hij stelt vrij hoge ecologische eisen aan zijn biotoop. Belangrijk is dan ook de aanwezigheid van een goed ontwikkelde watervegetatie, waardoor de eigen larven en die van andere amfibieën meer overlevingskansen hebben.

Natuurbeheer

In het grootste deel van de Biesweerd mag de natuur haar gang gaan. Dit is overal waar je bos en struweel vindt. Het rietland en de poel worden wel beheerd.

De wilgen zorgen dat de poel grotendeels of helemaal in de schaduw komt te liggen, hetgeen nadelig is voor de ontwikkeling van de amfibieënlarven. Ze kunnen tevens voor een overvloedige bladval zorgen, waardoor het water te veel organisch materiaal gaat bevatten. De wilgenopslag wordt dan ook regelmatig afgezet. Ze worden nu beheerd als hakhout. De poel wordt tweejaarlijks geschoond. Water- en moerasplanten, zoals grote lisdodde, en organisch materiaal worden dan verwijderd.

Toegankelijkheid

Het gebied is opengesteld voor het publiek. Om de toegankelijkheid van de Biesweerd te verhogen, werden klaphekjes geplaatst. In de graslanden zijn de bezoekers vrij om te wandelen. Onder impuls van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werd het wandelaanbod in de gemeenten Lanaken en Maasmechelen flink uitgebreid. Dit nieuwe wandelgebied maakt deel uit van het RivierPark Maasvallei. Alle wandelingen zijn op eenzelfde manier bewegwijzerd met uniforme palen en pictogrammen. De startplaats in Oud-Rekem ligt aan de Populierenlaan (parking Colmonterveld).

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Biesweerd verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Louis Vanham, 0476-52 07 06.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.