Sperwer
Hugo Willocx

Bois Joly

Ronse
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit vroegere recreatiegebied is nu één van de rijkste bronbossen van de streek. Je vindt er een rijke voorjaarsflora en de vuursalamander is er thuis.

Toegankelijkheid

Het gebied is te overzien vanaf de Norensstraat. Toegankelijk mits reservatie en onder leiding van een natuurgids. Honden aan de leiband. Bois-Joly is een zeer nat gebied. Laarzen zijn geen overbodige luxe. Ingang aan de zij-ingang van het stedelijk kerkhof, Hogerlucht, Ronse. Op 350 m van halte Ronse Ziekenhuis Hogerlucht van lijn 73 en belbus 75. Niet frequent bediend op zondag. Belbus op voorhand reserveren op 09-210 94 94.

Beschrijving van het gebied

De naam Bois Joly verwijst naar de vroegere eigenaar Edouard Joly, een plaatselijke politicus en bekend amateur-archeoloog. In de 19de eeuw legde hij een  archeologisch wandelpark aan in dit bos gelegen op Hogerlucht. Het diende als recreatiegebied en het was zonder twijfel een belangrijke toeristische trekker voor Ronse. De vijvers en de namaakmenhir herinneren nog aan het verleden van het bos. De vijvers ontstonden toen in de bovenloop van de (door het bos lopende) Norensbeek waarin twee dammetjes gebouwd werden. Vanuit deze vijver werd het zuivere bronwater via buizen naar de stadskern van Ronse Nu is het één van de rijkste bronbossen van de streek. Het eiken-beukenbos vormt een aaneengesloten geheel met hier en daar kleine open plekken. Het gemengde loofbos ligt op een zuidelijke helling en bezit een rijke flora en fauna. Er ontspringen tal van bronnen die het ontstaan geven aan de Norensbeek. Het bos is daardoor zeer drassig. Dicht bij de ingang bevindt zich een weide die volledig door bos en houtkanten omgeven is.

Dieren en planten

Het gebied is een ideale omgeving voor vele vogels, zoals de boomklever, de glanskop en de kleine bonte specht. Ook minder courante vlinders fladderen hier rond, de vuursalamander en de vos vinden hier een geschikt biotoop.

In het bomenbestand vind je hoofdzakelijk beuk en tamme kastanje, maar ook zomereik, berk, hulst, vlier en esdoorn. In de lente is er een rijke voorjaarsflora te bewonderen met alle klassiekers uit het bos: kleine maagdenpalm, witte klaverzuring, grootbloemige muur, veelbloemige salomonszegel, bosanemoon, gevlekte aronskelk, bosviooltje, gele dovenetel, slanke sleutelbloem, dotterbloem, pinksterbloem, dagkoekoeksbloem en paarbladig goudveil. In het najaar is het een paradijs voor paddenstoelen, o.a. door het overal aanwezige dode hout. Gele aardappelbovist, echte tondelzwam, elfenbankje en tientallen soorten plaatjeszwammen groeien volop in het Bois Joly.

Natuurbeheer

Het gebied is aangeduid als Europees Natura 2000-gebied en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het dode hout wordt niet verwijderd, want het is een belangrijke levensbron voor insecten, vogels, vleermuizen, zwammen, enz. Op de open plaatsen komt er ruimte vrij voor de vestiging van jonge bomen. Lichtbehoevende planten en vlinders vinden hier een ideaal biotoop, maar ook vele andere dieren, waaronder de vos en de vuursalamander, vinden hier een thuis. 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bois Joly groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bois Joly".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Patrick Alexander p.alexander@telenet.be of Roland Drieghe driegheroland@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.