Struikheide
Marijke Verhagen-Saxifraga

Bolloheide

Tremelo
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte.

Beschrijving van het gebied

De vroegere heide is bebost met grove den en verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen verspreid. Vandaag bestaat de Bolloheide voor het grootste deel uit open heide, samen met grove dennenbos. Naast struikhei op droge, voedselarme en zure grond, vind je ook meer heischrale, voedselarme graslandjes. Het begrazingsblok is bereikbaar via verschillende poortjes.

Dieren en planten

Naast struikhei vindt je hier ook zandblauwtje, havikskruid, breedbladige wespenorchis en zeldzamere soorten zoals stekelbrem, heidespurrie, buntgras, klein tasjeskruid en vogelpootje.

De bosmuis en de eekhoorn komen voor in het gebied en qua vogels soorten als boompieper, bosuil en zwarte specht. Ook de rode bosmier maakt hier nesten en de zandloopkever kan je pad kruisen.

Natuurbeheer

Bolloheide was het eerste erkende reservaat in Tremelo. Op aandringen van Natuurpunt Tremelo kocht de gemeente het aan en verpachtte het in 1997 voor 30 jaar aan onze afdeling. Het beheer bestaat hoofdzakelijk uit het terugdringen van exoten en het herstel van de heide, onder andere door plaggen en begrazing. De begrazing gebeurt met schapen en/of geiten die deze vegetatie aankunnen.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk via de poortjes in het begrazingsraster. Regelmatig zijn er wandelingen met een natuurgids.

De Bollowandeling (8 km) doet het gebied aan. Ze maakt deel uit van de brochure "Wandelen in Tremelo" die verkrijgbaar is in het gemeentehuis van Tremelo aan de prijs van €2. In deze brochure vind je 6 wandelingen die variëren in duur en aantal kilometers. Naast een routeomschrijving en informatie over de bezienswaardigheden, zijn er ook kaarten bijgevoegd, zodat je in alle comfort aan je wandeling kan beginnen. De brochure is een uitgave van Natuurpunt Tremelo en de gemeente.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bolloheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bolloheide".

Wil je een geleide wandeling boeken?

Maak dan een afspraak via natuurpunttremelo@gmail.com 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.