Kleine zonnedauw
Hugo Willocx

Bonte Klepper

Rijkevorsel
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bonte Klepper ligt naast het kanaal Dessel-Schoten, op de grens van Rijkevorsel, Malle en Brecht. De Bonte Klepper is vrij klein, maar het is omgeven door het veel grotere natuurgebied De Volharding.

Beschrijving van het natuurgebied

Drie biotopen karakteriseren het gebied: bos, heide en vennen. Voorheen was de hele regio bestemd als klei-ontginningsgebied, vandaar de vele kleiputten. Een duidelijke grens tussen De Bonte Klepper en De Volharding is er in het landschap niet terug te vinden. Vandaar dat beide gebieden ook niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Dieren en planten

Zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en klein warkruid vormen floristische hoogtepunten. Er zijn ook veel verschillende soorten blad- en levermossen in het gebied terug te vinden. En mycologen hebben er al heel wat zeldzame paddenstoelen aangetroffen.

Jaarlijks worden er tal van libellen, sprinkhanen, dag- en nachtvlinders waargenomen. Tijdens de warme zomermaanden verraadt de veenmol zijn aanwezigheid. De Bonte Klepper is een broedgebied voor de dodaars, de kuifeend, de boompieper, de gekraagde roodstaart, de grauwe vliegenvanger, de tuinfluiter en de kleine karekiet.

Vanuit de nabije omgeving komen dan weer de wielewaal, de havik, de buizerd en de boomvalk in het natuurgebied foerageren. De levendbarende hagedis is het enige reptiel dat hier voorkomt. En de amfibieĆ«n worden vertegenwoordigd door de groene en de bruine kikker, de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander.

Natuurbeheer

In het bos bestaat het beheer voornamelijk uit 'niets doen'. Wel worden de randen van het ven en de vijver jaarlijks gemaaid. De heide wordt uitgebreid door te plaggen en ook de rietvlakte naast de toegangspoort neemt in oppervlakte toe.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bonte Klepper groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bonte Klepper".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Bonte Klepper verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Eddy D'Huyvetter via 0471-99 66 83 of eddhuyvetter@skynet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.