Wulp
Hugo Willocx

Bourgognepolder

Gistel, Ichtegem, Oudenburg
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bourgognepolder in Oudenburg bestaat vooral uit een graslanden met hier en daar bomenrijen.

Beschrijving van het gebied

De Bourgognepolder ligt in de West-Vlaamse polders, in Westkerke, een deelgemeente van Oudenburg. Het gebied bevindt zich in de hoek van de Bourgognevaart en de Moerdijkvaart, voor het grootste deel ten zuiden van de Bourgognevaart.

De namen Bourgognepolder en Bourgognevaart (die door het poldergebied loopt) verwijzen naar de historische Bourgognehoeve tussen Eernegem en Westkerke.

Het gebied bestaat uit drassige, voormalige hooilanden die de laatste jaren als extensieve weiden gebruikt werden. De weidsheid is naar Vlaamse normen bijzonder. Dit is een rechtstreeks gevolg van de geschiedenis als broek: een laaggelegen gebied dat in de winter vaak onder water loopt. De grote vochtigheid vereiste een uitgebreid netwerk van grachten en sloten die samen met enkele knotwilgenrijen het landschap opdelen in talrijke vooral smalle, langwerpige percelen. De typische poldergraslanden rijk aan microreliëf (veel poelen en natte depressies) maken de Bourgognepolder ecologisch bijzonder waardevol.

Dieren en planten

Jarenlange tellingen van broed- en trekvogels leverde een indrukwekkende lijst op die een erfenis is van de vroegere broeken. Dit open landschap vormt samen met de weidegebieden rond Bekegem en het Nieuwland in Gistel een open corridor op de grens van de kustvlakte. Deze corridor wordt door heel wat trekvogels gevolgd tijdens hun verplaatsing van en naar hun overwinteringsgebieden.

Het gebied staat in de winter grotendeels blank en wordt vaak bezocht door wulpen, watersnippen, eenden en kiekendieven. Ieder jaar overnachten onegveer 800 wulpen in de omgeving van de Bourgognepolder, waardoor dit één van de belangrijkste slaapplaatsen is van wulp in Vlaanderen. Ook grote zwermen kiewiten en goudplevieren brengen de winter door in het gebied.

Zeldzamere planten als tweerijige zegge, wilde bertram, trosdravik en grote ratelaar komen er nog voor.

Natuurbeheer

De aanwezige knotwilgen krijgen een cyclisch onderhoud. Er wordt niet overgegaan tot een actieve aanplant van knotwilgen of andere bomenrijen omdat precies de landschappelijke openheid een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van weidevogelpopulaties.

Toegankelijkheid

Wandeling met natuurgids op aanvraag.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bourgognepolder groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bourgognepolder".

Boek hier je geleide wandeling in de Bourgognepolder

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.