Karlemeers gracht

Bovenlopen van de Bellebeek

Ternat
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het gebied 'Bovenlopen van de Bellebeek' bestaat uit 3 grote deelgebieden: Steenvoorde (Ternat), Overnelle (Affligem) en Ijzenbeekvallei (Asse). Door de vallei loopt de Bellebeek met haar bijbeken. Het weilandcomplex is gelegen op zware gronden. Om de afwatering te verbeteren zijn er veel sloten. Er zijn nog een aantal kleine moerassen terug te vinden tussen de veel voorkomende natte ruigten. Als je door het gebied wandelt kom je verder ook valleibosjes, droge bossen, graslanden, poelen, knotwilgenrijen en elzenbroeken tegen.

Toegankelijkheid:

Het hele jaar toegankelijk op de wegen. Bij lange droge periodes in de zomer volstaan wandelschoenen. In de herfst en winter zijn laarzen een must en bij overstromingen wordt aangeraden om niet naar het natuurgebied te komen. Honden zijn welkom aan de leiband.

Het grootste deel van het gebied situeert zich tussen de Assesteenweg, Processiestraat, Meersstraat,  Lombeekstraat en E40. Er zijn wandelwegen maar nog geen wandelroutes. Het makkelijkst is te parkeren op de Meersstraat rechtover nr 14 aan de publieke parking en dan de Meersstraat te volgen tot links van nr 32 en daar de voetweg te nemen zo kom je in het gebied.

> naar boven

Beschrijving van het gebied:

Bellebeek

In het gebied zijn 4 wachtbekkens. Bij overstromingsgevaar worden, van zodra vooraf ingestelde waterpeilen worden overschreden, de schuiven en kleppen gesloten en worden de wachtbekkens gevuld. Dit water blijft slechts enkele dagen in de spaarbekkens staan. Via gravitaire afwatering wordt bij lagere waterstand het water geloosd. De Bellebeek ligt op ongeveer 15m hoogte en kent een klein verval. Binnen de zone vinden we een heuveltje van 20 m. Op dit heuveltje tegen de autosnelweg aan vinden we een zeer mooi ontwikkeld eikenbos met overgangen naar valleibos. De kern van dit bosje ligt op een hoger gelegen drogere zandleembodem. 

                                                                                > naar boven    

Bloemen en planten:

Bellebeekbos

In het eikenbos kan je oude bosflora terugvinden met plaatselijk dominantie van bosanemoon en wilde hyacint. Daarnaast kan je ook veelbloemige salomonszegel, gevlekte aronskelk, speenkruid, eenbes en muskuskruid tegenkomen. Op sommige plaatsen in het gebied kan je verrast worden door een vinpootsalamander of een ree. Ook de gele kwik, ijsvogel, wilde hyacint, bosanemoon, dotterbloem, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, eenbes en kleine kaardebol zijn kenmerkend voor het gebied rond de Bellebeek. 

> naar boven

Beheer:

Bellebeekocmwstuk

In het  natuurgebied wordt aan graslandbeheer gedaan. Er worden nieuwe poelen aangelegd en het riet wordt gemaaid. Verder probeert men de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. 

> naar boven

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bovenlopen van de Bellebeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bovenlopen van de Bellebeek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Luc Platteau 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.