Kamsalamander
François Van Bauwel

Breemeersen

Heuvelland
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Breemeersen is een groot graslandgebied in de Leievallei met een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten.

Toegankelijkheid

Het gebied zelf is niet vrij toegankelijk, maar je kan genieten van de prachtige landschappen en vergezichten die het valleigebied en de omliggende hellingen herbergen op een 10,6 km lange niet-bewegwijzerde wandeling (een wandelkaart kan aangekocht worden via de webshop van Toerisme Heuvelland). Het gebied ligt langs het wandelnetwerk Heuvelland ter hoogte van knooppunt 46, maar de wandeling is niet in zijn geheel opgenomen in het knooppuntennetwerk. Er is een grote parking ter hoogte van de kerk van Nieuwkerke en een kleine parking aan de Kruistombe in de Eikelstraat met een prachtig panorama over het gebied.

Beschrijving van het gebied

De Breemeersen is een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha in Nieuwkerke (deelgemeente van Heuvelland). Het is een groot graslandgebied in de Leievallei. Dit open landschap bestaat uit een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten. Typisch zijn de vele soorten knotbomen: veldesdoorn (of Spaanse aak), gewone es, kraakwilg, zomerlinde en schietwilg. De diverse wilde rozensoorten in de doornstruwelen hebben vaak een autochtone oorsprong. In de ondergroei van de houtkanten vind je o.a. gele dovenetel, dagkoekoeksbloem en gevlekte aronskelk. Het meersenlandschap loopt zuidwaarts nog verder door, Frankrijk binnen. Dit opent perspectieven voor een grensoverschrijdende samenwerking rond dit gebied, en dit via contacten vanuit de Stichting Marguerite Yourcenar.

Dieren en planten

Opvallend zijn de vele poelen: het rijk van de salamanders en vooral van de zeldzame kamsalamander. Vooral in de trekperiodes pleisteren er nogal wat vogels in de Breemeersen, voornamelijk steltlopers en graslandvogels. Enkele jaren geleden werden er o.m. uiterst zeldzame soorten en ondersoorten van de wilde roos ontdekt in enkele relicten van oude, autochtone houtkanten.

Aardbeiklaver, wilde bertram, veldgerst, oeverzegge, haas, zomertortel, watersnip, patrijs, blauwe reiger, torenvalk, sleedoornpage, hooibeestje zijn enkele kenmerkende soorten. Zwanenbloem, blauw glidkruid, gele lis, gewone waterbies, bitterzoet en watertorkruid zijn typisch voor de poelen en sloten.

Natuurbeheer

De aanpak van het natuurbeheer in de Breemeersen is gebaseerd op het traditionele maaibeheer voor enkele percelen en graasbeheer voor de meeste percelen. Dit beheer gebeurt in samenwerking met landbouwers. Doordat er niet meer bemest mag worden in de graslanden van Natuurpunt wordt er wel overgeschakeld naar een extensiever beheer dan vroeger.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.10km

Breemeersenpad

Uitbreiding 10,6 km
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Breemeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Breemeersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Breemeersen verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Geert Dujardin, 057-44 46 18, geert-dujardin@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.