Breeven

Geel
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken

Het Breeven ligt diep in de Antwerpse Kempen, in de vallei van de Kleine Nete. Natte weilanden omringd met dreven en moerassen wisselen af met droge zanderige bossen en heide. Dennenbos gaat over in eikenbos, hier en daar groeien populieren en beuken. Drassige hooilanden zijn afgeboord met sloten en houtkanten. Bosjes heide, brem en gagel verraden dat er ooit een heide was die zich uitstrekte van het centrum van Geel tot de Kleine Nete en Retie.

Toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2023 is het wandelknooppuntennetwerk Kempense Heuvelrug uitgebreid met wandelwegen in Breeven. We raden drie routes aan via de knooppunten: een korte wandeling (6km) en twee langere, de Breevenwandeling (10 km) en het Ten Aardpad (12,3) km. De eerste twee routes starten aan De Watermolen in Kasterlee, de laatste route aan de Sint-Hubertuskerk in Ten Aard.

Top

Beschrijving van het gebied

Op Geel-Ten Aard, op “de oude Aard” tussen de Kleine Nete en het kanaal Bocholt-Herentals, ligt Breeven en de Kievitheide.  Het is een groot bosgebied met landschappelijk waardevolle agrarische gebieden eromheen.  Een deel van de percelen die Natuurpunt er bezit zijn in het VEN aangewezen als ‘Grote Eenheid Natuur’.  Op ongeveer 1 kilometer ten oosten van het Breeven bevindt zich de ‘Grafkelder Coppens’, waar jaarlijks vleermuizen overwinteren.

De naam Breeven is afkomstig van ‘breed ven’: een brede moerassige waterplas in de heide. In de 14de eeuw werd het ven door het bestuur van het bisdom Kamerijk omgevormd tot viskweekvijver.  De waternaam is dan vanaf 1473 overgegaan op de aangrenzende gronden.  In 1759 sprak men van de breevenvijver of breevenwouwer in de gemeynheide.  Volgens de kaart van de Ferraris (1777) bestond het eigenlijke Breeven uit drie tegen elkaar liggende vennen.  De twee ‘kleine’ vennen ten noordoosten en ten zuiden van het grote ven werden in de periode 1777-1850 gedempt of omgezet naar grasland.  Het ven was toen eigendom van de Priorij Onze Lieve Vrouw Ten Troon te Grobbendonk.  Het Breeven werd op het einde van de 19de eeuw gedempt en omgezet naar weiland. 

In 2022 kocht Natuurpunt maar liefst 143 ha aan in het Breeven. Daarmee verdubbelt de oppervlakte van het natuurgebied tussen de Kleine Nete en het Kanaal Bocholt-Herentals. Nu zijn de Kempense heuvelrug in Kasterlee en het Prinsenpark in Retie verbonden. De komende jaren gaan we het gebied vernatten en de natuurwaarde verhogen.

 Top

Dieren en planten

Het landschap van Breeven is erg uitgestrekt en heel afwisselend.  In het westelijk deel van het gebied komen moerassen voor.  Soorten die men er vindt zijn cyperzegge, waterzuring, oeverzegge, riet, echte valeriaan , dopheide, gagel, veenpluis en wilgen- en elzenbroekbos.  Langsheen de exploitatie-, toegangs- en openbare wegen doorheen de dennenaanplantingen vindt men relicten van heide: pijpenstrootje, brem, struikhei, schapenzuring, reukgras en biggenkruid. Verder: vochtige graslanden, ruigtes, aanplantingen van Canadapopulieren – waar wielewaal zich nog laat horen - op voormalige graslanden en eikenbossen met een meer natuurlijke samenstelling.  Tussen intensieve graslanden vindt men nog vrijstaande houtkanten. Ook aan de randen van de naaldbossen vindt men soms houtkanten van inheemse vegetaties.  Hier en daar staan enkele beuken.  Hoewel deze soort hier van nature niet te verwachten is, komen er nog oude exemplaren voor die inmiddels deel uitmaken van het bos en waar zwarte specht zijn woning in heeft. 

Top

Natuurbeheer 

Begin deze eeuw kocht Natuurpunt 20ha in Breeven. Sindsdien werd er onderhandeld met een notarisfamilie Verbist voor aankoop van hun gronden. Vandaag bedraagt de totale oppervlakte meer dan 90 ha. Met de Natuur.Uitdaging in de lente 2019 startte een nieuw beheerteam met het maken van een corridor door de droge en vochtige heide. 

Top

Wandelen in de buurt

Snepkensvijver - Heiberg

Grote Netewoud: Bels broek en heide - Malesbroek

Molse Nete

Witte Netevallei

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.00km

Breeven- korte wandeling - knooppunten 70-71-56-59-50-53-58-57-56-71-70-richting 20

11.00km

Breeven- Breevenwandeling - knooppunten 70-71-56-57-59-50-53-58-40-63-68-69-20-richting 70

12.30km

Breeven - Ten Aardroute - Knooppunten: (richting) 50 - 50 - 59 - 57- 58 - 40 - 41 - 42 - 51 - (richting) 50

 • Breeven - vertrekpunt De Watermolen

  Houtum 61
  2460 Kasterlee
 • Breeven - vertrekpunt Ten Aard

  Sint-Hubertuskerk, Vaartstraat
  2440 Ten Aard
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Breeven groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Breeven".

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? 
Boek dan een afspraak bij Marc Verachtert via telefoon 0475/23 39 34 of via mail marc.verachtert@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.