Levendbarende hagedis
Theo Geuens

Brongebieden van de Vossel, De Zeyp

Glabbeek, Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied De Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode bestaat zowel uit oude bossen als uit typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.

Beschrijving van het gebied

Natuurgebied De Zeyp ligt op de grens van Binkom en Attenrode. Sinds enkele jaren kwam er een prachtig hellingsgrasland bij waar nu al bergnachtorchis bloeit en dat een grote populatie van levendbarende hagedis en hazelworm herbergt. Het gebied is sterk in uitbreiding met zowel oude bossen als typische moerasbossen. Daarenboven is in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten. Samen met de Zilverberg (Meensel-Kiezegem) vormt dit een nieuwe natuurkern rond het platteau van de Vossel.

Dieren en planten

De historische bossen in de omgeving van Glabbeek, die allemaal relicten zijn van een groot woud dat zich tot enkele eeuwen terug nog over het Zuidelijk hageland uitstrekte, zijn bijzonder rijk aan paddenstoelen. In het recent aangekochte bronbos van de Oosterboordbeek groeit de zeldzame elzenboleet en in het hellingbos langs de Meenselbeek werd verleden najaar een bijzonder rijke paddestoelenflora aangetroffen. Tientallen soorten komen er in grote aantallen voor. Meest opvallend zijn de vele honderden vliegenzwammen en de beukenmelkzwam, bonte berkenboleet en berkenridderzwam - allen zeldzamere soorten die in dit bos groeien.

De zeer waardevolle bossen in het brongebied van de Oosterboordbeek en Meenselbeek vullen op een prachtige wijze de natte hooi- en droge graslanden en ook de toekomstige heide van het Spikdoornveld aan. In de droge graslanden werden dit jaar vele nieuwe zeldzaamheden zoals een groeiplaats van de bergnachtorchis ontdekt. In de bronbossen komt goudveil, bittere veldkers en boswederik voor. Er is ook de bekende groeiplaats van de bospaardnestaart.

Natuurbeheer

Op het Spikdoornveld wordt met succes aan heideherstel gedaan. De bron- en oude bossen zullen als bos beheerd worden. Enkel aangeplante en woekerende exoten zoals Amerikaanse vogelkers, robinia en Amerikaanse eik worden verwijderd. De overige bomen, waaronder oude beuken en zomereiken zullen nooit meer gekapt worden en de hoeveelheid dood hout op deze percelen zal vanaf nu enkel maar kunnen toenemen. In het bronbos moet de grote waternavel verwijderd worden. 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Brongebieden van de Vossel, De Zeyp groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Brongebieden van de Vossel, De Zeyp".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het gebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Esther Buysmans:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.