Fuut
Marcel Bex

Catselt

Diest, Scherpenheuvel-Zichem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
Catselt vormt de verbinding tussen de zandige Kempen met Averbode Bos & Heide, de Vallei van de Drie Beken ten westen en de Remakshoeve (Agentschap voor Bos en Natuur) in het zuiden. Zandheuveltjes en droge graslanden wisselen er af met vochtige graslanden en een oud ven.

 

reebok

Toegankelijkheid

De centrale dreef (1 km) is het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars. Die centrale wandelweg biedt je de mogelijkheid om de verschillende biotopen via kijkvensters te bewonderen. Door op de aangeduide wandelwegen te blijven, verstoor je planten en dieren niet. Hou vooral honden aan de leiband, want de kans dat je reeën aantreft, is bijzonder groot.

Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. De ingang van het gebied ligt 100 m ten zuiden van kruispunt Hoornblaas, Steenweg op Turnhout en Steenweg op Engsbergen. Er is plaats om enkele auto's te parkeren.

 Top

Beschrijving van het gebied

Henricus Bosquet bouwde in 1830 zijn voormalige jachtpaviljoen aan de Hoornblaas om tot een landgoed en noemde het Arendschot. In 1870 bouwde zijn zoon de Villa Bosquet. Hij zorgde er ook voor dat de kerk en pastorie van Okselaar op zijn domein opgericht werden. De oudste zoon Philippe Bosquet bouwde het Paterskasteel op het Grootveld, wat nu gedeeltelijk bij Catselt hoort. Je vindt er nog overblijfselen van enkele statige dreven en een stukje ‘bostuin’ met een paar machtige beuken en eiken, wat een parkachtige indruk oplevert.

 Top

Gevlekte orchis

Dieren en planten

In Catselt komen veel plantensoorten voor. De oude wandeldreef leid je langs de verschillende landschappen. In de wei vooraan zie je in mei-juni een overvloed aan gevlekte orchissen. Wat verder links ligt het ‘Kuiltje’, met veenmossen en moeraszegge tussen zwarte els, spork, esp, berk en hulst.

Pijpenstrootje, bochtige smele, valse salie, bosbes en stekelvarens wijzen op het zure karakter van het terrein. In het voorjaar bloeien bosanemonen volop langs het pad.

Tussen een mozaïek van boomheide, bos, grasland en heide met een eerder open karakter groeien struikhei, vroeghaver, borstelgras, klein vogelpootje, veelbloemige veldbies, veldzuring en een variatie aan korstmossen.

De schrale hooilanden met egelboterbloem, pinksterbloem, veldrus en veldzuring aan je rechterhand worden in juni of juli gemaaid. Zo kunnen ze beter groeien en verpsreiden.

De drogere graslanden met zonnige en windluwe plekjes maken Catselt interessant voor heel wat insecten. Naast verschillende soorten sprinkhanen kan je er ook de zeldzamere boskrekel horen. Vlinders doen het goed in de droge ruigtes in het gebied.

 Top

Natuurbeheer met schapen

Natuurbeheer

De plaatselijke vrijwilligers van Natuurpunt werken aan de uitbouw van dit mooie stukje natuurschoon. Om de mozaïek aan landschapstypes en bijhorende gevarieerde vegetatie te bewaren, is het aangewezen de houtkanten te bewaren, maar exoten te verwijderen, waardoor 'doorkijkjes' van het ene naar het andere minilandschapje ontstaan. In het gebied grazen Ardense Voskopschapen en runderen.

In de tijd van Ferraris lag hier ook een ven, waarvan de wanden nog duidelijk te herkennen zijn. In de negentiende eeuw werd het ven dichtgemaakt met 'zwarte grond' om hier landbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren. Het perceel werd opnieuw opengemaakt, de grond afgegraven en het voormalige ven wordt terug hersteld om typische venbewoners aan te trekken: fuut, bruine kiekendief, hei- en groene kikker, kleine watersalamander.

 Top

Verder wandelen

Catselt ligt in het wandelnetwerk De Merode met ruim 500 km wandelplezier. Volgende gebieden liggen ook in datzelfde wandelnetwerk:

Averbode Bos en Heide

Demerbroeken

Dassenaarde

Langdonken

Goor-Asbroek

De Laakvalleien

Zammelsbroek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
34.50km

Dagtocht Averbode Bos & Heide-Demerbroeken-Catselt-Dassenaarde

Volg de knooppunten 373-284–263–413–337–268–311–Dassenaarde-310–933-250–Catselt-249–245–90–100–Averbode Bos & Heide-85–86–75–274–73–205–79–81–273–279–294–281–101–102-285-286–104–292–144–384–145–57–Demerbroeken-175–143–396–344-141-341-342-246-61–407–936-252–282–284-373.
  • Vertrekpunt dagtocht Dassenaarde-Catselt-Averbode Bos & Heide-Demerbroeken

    Lazarijstraat 53
    3294 Diest
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Catselt groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Catselt".

Vragen of een melding? Neem contact met ons op: 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.